Pride

Terrorfrykt gjør Pride dyrere

– Det er flere pridefestivaler som nå må ha eksterne vektere som følge av terroren i 2022 og et økt trusselbilde, sier Angelica Bråten, leder av Drammen Pride. Og økt sikkerhet koster.

Fra solidaritetsparaden i Oslo lørdag 25. juni 2022.
Publisert

Pride Fredrikstad planlegger ny festival i Fredrikstad i august. Nå anbefaler ordfører Arne Sekkelsten (H) at kommunen støtter med 217.500 kroner. Blant annet opplyser Fredrikstad Pride at de har måttet øke sikkerheten som følge av trusselbildet mot skeive.

«Vi blir selvfølgelig glade for at det blir Pride i Fredrikstad i år også, og vi er klare til å hive oss rundt for å skape en uke i mangfold sammen med Fredrikstads næringsliv og innbyggere», sier Hege Hansen, primus motor for Fredrikstad Pride, til Fredrikstad Blad.

Men Fredrikstad Pride er bekymret for økte utgifter. I februar kom nyheten om at Norges hemmelige tjenester, PST og E-tjenesten frykter mer terror fra ekstreme islamister og høyreekstremister.

Setter sikkerheten høyt

I en søknad til kommunen forteller Fredrikstad Pride at halvparten av budsjettet i fjor gikk til vektertjeneste på grunn av trusselbildet mot skeive i Norge.

«Dette gjorde at det ble mindre til andre aktiviteter, og flere artister tok lav eller ingen pris for å bidra. Trusselbildet er det samme i år og vi setter sikkerheten høyt. Det skal være en uke med mangfold, fest og farger og derfor må vi ta alle forholdsregler», heter det i søknaden.

Så det er ikke bare dyrtid som setter sitt preg på gjennomføring av pridefestivaler rundt om i landet. Et økt trusselbilde hever kostnadene. Det kan Drammen Pride-leder Angelica Bråten bekrefte.

– Det er et generelt større fokus på sikkerhet rundt pridefestivaler. Nå har ikke Drammen Pride hatt så mange store utendørs arrangement. Men vi hadde vår første Pride park i fjor, som førte til et behov for ekstra vektere, sier Bråten og forteller at de er nødt til å prioritere annerledes i år.

–Vi kan ikke gjennomføre parken på samme måte i år som i fjor. Det blir for dyrt. Fjoråret ble også mye dyrere enn vi hadde sett for oss, på grunn av nødvendigheten av vakthold. Sikkerhet har blitt et viktig fokusområde for Drammen Pride.

Godt samarbeid

På lik linje med andre pridefestivaler i Norge kjenner Drammen Pride på etterdønningene av terrorangrepet i 2022.

– Derfor blir sikkerhet et stort fokus. Da blir utgiftene deretter. Politiet har ansvaret for sikkerheten på gatene, mens på arrangementene våre som foregår i bygg og lignende, må vi selv øke sikkerheten, sier Bråten.

Drammen Pride opplever at Drammen kommune og det lokale politiet er lydhøre med hensyn til behovet for sikkerhet.

– Drammen kommune har vært veldig tydelige på hva de kan ta ansvar for, og de har strukket seg veldig langt. Politiet har vi også et godt samarbeid med, og vi føler de har tatt ansvar. Men til slutt et det i bunn og grunn Drammen Pride som må ta de ekstra økonomiske kostnadene med tanke på økt sikkerhet, sier Angelica Bråten i Drammen Pride.

Tredoblede utgifter

For Oslo Pride er det også helt avgjørende å lage arrangementer hvor publikum blir godt ivaretatt og føler seg trygge.

– Våre sikkerhetskostnader har tredoblet seg de siste to årene. Summen går over den økningen vi har fått i statlig tilskudd. Heldigvis ser vi at det er få hendelser under selve arrangementet, men det er selvfølgelig viktig å ta høyde for at situasjoner kan oppstå, sier Oslo Pride-leder Dan Bjørke i en kommentar til Blikk. – Vi har gjennom mange år hatt et tett og nært samarbeid med Oslo politidistrikt. Planleggingen for 2024 er allerede i gang, og planene er omfattende og gode.

Bjørke forteller også at etter oppfordring fra Oslo Pride har Politidirektoratet vært tydelige ut til sine politidistrikt om at politiet skal dekke egne kostnader knyttet til regionale Pride-arrangementer.

– Dette setter vi stor pris på, sier Bjørke.

 

Powered by Labrador CMS