Terror

Klokken tikker for Mehl

– Tilliten til justisministeren er lav, sier FRI-leder Inge Alexander Gjestvang.

«Angrepet har på mange måter preget det siste året», skriver justisminister Emilie Enger Mehl i sitt svar til de skeive organisasjonene.
Publisert Sist oppdatert

Det skeive miljøet opplever at justisminister Emilie Enger Mehl har vært fraværende i tiden etter terrorangrepet 25. juni i fjor. Det første møtet mellom de skeive organisasjonene og justisministeren var 31. mai, men organisasjonene opplevde et møte uten agenda, og var i etterkant kritiske.

Med seg til møtet hadde de 18 spørsmål de forventer svar på fra justisministeren. Det første spørsmålet er «Hvorfor har justisministeren vært fullstendig fraværende i etterkant av etterkrigstidens verste angrep mot skeive på norsk jord?»

I påvente av svar, ble nettsiden mensviventerpamehl.com opprettet, hvor alle spørsmålene ble publisert, og en klokke som viser hvor lang tid det tar før svarene kommer.

Justisministeren svarer

«Timeren ovenfor viser tiden som er gått fra møtet fant sted til vi har fått svar på alle spørsmål. Tik, tok, Emilie», skriver de skeive organisasjonene på nettsiden mensviventerpamehl.com.

Nå har justisminister Mehl svart, og klokken har blitt satt på pause.

Mehl svarer at hun ikke kjenner seg igjen i påstanden om at hun har vært fraværende i etterkant av terroren, og at hun er lei for at noen opplever det slik.

«Angrepet har på mange måter preget det siste året. I året som har gått har det vært flere møtepunkter mellom Justis- og beredskapsdepartementet og skeive organisasjoner. I begynnelsen av oktober 2022 hadde jeg, sammen med helse- og omsorgsministeren og kultur- og likestillingsministeren, møte med blant annet Oslo Pride i forbindelse med at Evalueringsutvalget ble satt ned. I min rolle som justis- og beredskapsminister er statssekretærene også en naturlig forlengelse av meg. Derfor setter jeg også pris på at det har vært flere møter mellom mine statssekretærer og ulike skeive organisasjoner», skriver Mehl i sitt tilsvar.

Fortsatt lav tillitt

Justisministeren har også mottatt mye kritikk for at hun konsekvent omtaler 25. juni som «masseskytingen», ikke som «terror». I sitt svar til de skeive organisasjonene skriver Mehl at hun har forståelse for at det omtales som terror når man snakker om hendelsen i dagligtale.

«Jeg vil også understreke at jeg har omtalt det som et mulig terrorangrep gjennom det siste året, og vist til at saken etterforskes som terror. Strafferettslig forutsetter terrorbegrepet en bestemt hensikt med handlingen hos gjerningspersonen. Som justis- og beredskapsminister må jeg derfor være varsom med å omtale hendelsen 25. juni i fjor på en måte som kan oppfattes som å konkludere i spørsmål som skal avgjøres av uavhengige domstoler og som gjelder den mistenktes skyld», svarer Mehl.

Klokken på nettsiden mensviventerpamehl.com er nå midlertidig stoppet ettersom justisministeren har svart på alle de 18 spørsmålene fra de skeive organisasjonene. Men det betyr ikke at den er stoppet for godt.

– Vi opplever at justisministeren ikke svarer på våre spørsmål, sier FRI-leder Inge Alexander Gjestvang til Blikk.

Gjestvang sier at det skeive miljøets holdning til justisministeren er lunken.

– Vi er fortsatt avventende til justisministeren og tilliten vår er fortsatt lav.

Powered by Labrador CMS