Forskning

Vil vise bredden av skeiv kjønnsforskning

Det blir skeiv kjønnsforskning og kvinnehistorie på Oslo Pride, når Kilden kjønnsforskning.no inviterer til både forskerstafett og seminar om Aasta Hansteen onsdag 26. juni.

Hva betyr forfatteren, kunstneren og feministiske aktivisten Asta Hansteen for unge, skeive kvinner i dag, er et av spørsmålene Kildens to seminarer vil svare på.
Publisert Sist oppdatert

Kilden kjønnsforskning.no setter skeive forskningsperspektiver på agendaen med to seminarer under Oslo Pride. 

26. juni blir det først forskerstafett og debatt om skeiv kjønnsforskning, før et seminar om skeiv kvinnehistorie og den legendariske Aasta Hansteen på Pride House.

– Som et nasjonalt kunnskapssenter for kjønnsperspektiver i forskning jobber vi ut ifra det som kalles et kjønnpluss-perspektiv, forklarer Kristin Engh Førde, direktør i Kilden kjønnsforskning.no i en pressemelding.

Det betyr at man ser kjønn i sammenheng med andre forskjellsskapende kategorier som for eksempel sosial klasse, status og seksualitet. Førde påpeker at kjønnsforskning er et bredt og tverrvitenskapelig fagfelt: 

– Kjønnsforskning samler flere forskningsfelt; den klassiske kvinneforskningen, manns- eller maskulinitetsforskningen, seksualitetsforskning og skeiv forskning. Derfor er det naturlig at vi setter skeiv kjønnsforskning på agendaen på Oslo Pride.

Hva skal vi med skeiv kjønnsforskning? 

I samarbeid med Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (UiO) inviterer Kilden kjønnsforskning.no til seminar om skeiv kjønnsforskning på Pride House. 

– Målet er å vise bredden av skeiv kjønnsforskning og koble den til Pride-markeringen og den skeive bevegelsen. Vi har utfordret forskerne til å fortelle hva de vil at forskningen deres skal bidra med i skeiv politikk, sier Førde i meldingen. 

Fire formidlere skal fortelle om sin forskning på heteroseksualitetens historie, språk som virkemiddel blant skeive med minoritetsbakgrunn, transmaskulinitet og reproduksjon, og skeiv aldring. 

– Skeive er unge og gamle, minoritet og majoritet, stifter familie og lever like vanlige – og uvanlige – liv som alle andre. Forskerstafetten viser flere klassiske eksempler på forskning om skeive, påpeker Førde. 

Samtidig skal seminaret løfte en større diskusjon om fagfeltet i dag, med overskriften: Hva innebærer det egentlig når kjønnsforskning er "skeiv"? 

– Det skeive perspektivet kan også handle om for eksempel normkritikk og skeiv teoriutvikling. Det er et sammensatt fagfelt i bevegelse, og det blir interessant å diskutere hvilke spenningsforhold og potensiale som preger feltet i dag.

Direktør Kristin Engh Førde i Kilden kjønnsforskning.no og seniorrådgiver Trine Rogg Korsvik (t.h).

Skeiv kvinnehistorie: Er Aasta Hansteen et skeivt ikon? 

Etter forskerstaffen blir det seminar om skeiv kvinnehistorie med utgangspunkt i den legendariske forfatteren, kunstneren og feministiske aktivisten Aasta Hansteen. 

– I år er det 200 år siden Aasta Hansteen ble født, og vi markerer jubileet gjennom hele 2024, forteller Trine Rogg Korsvik, som er seniorrådgiver i Kilden og fagansvarlig for kvinnehistorie.no.

Hun ser at det er stor interesse for foregangskvinnen Aasta Hansteen og mener det var selvsagt at Hansteen måtte stå på programmet under Oslo Pride. 

– Hun var beryktet for sin forakt for menn og sin kjærlighet for kvinner, og mange vil i dag oppfatte henne som lesbisk eller skeiv.

Forskerne peker på at det kan være problematisk å bruke nåtidige begreper om fortidas mennesker. Er det likevel riktig å si at Aasta Hansteen er et skeivt ikon?

– Hun var definitivt skeiv på den måten at hun sprengte alle rammene for hva kvinner kunne gjøre i sin samtid. Men var hun skeiv, som i at hun forelsket seg i kvinner? Det vet vi faktisk ikke, sier Korsvik.

På seminaret skal Korsvik innlede om Aasta Hansteens liv og levnet, før Aud Tønnessen, professor ved Universitetet i Oslo og direktør for Kulturhistorisk museum, forteller om Hansteens skeive teologi. Seminaret ender i en panelsamtal: 

– Da skal vi diskutere Aasta Hansteen med en ung aktivist og filmskaper. Det blir spennende å høre hva hun betyr for unge, skeive kvinner i dag. Det er alltid inspirerende å høre hva kvinnehistorie betyr for dagens unge kvinner – det er jo de som skal skrive historien om noen år, avslutter Korsvik meldingen.

Begge seminarene er åpne for alle. 

Les mer om seminarene her: Hva skal vi med skeiv kjønnsforskning? 26. juni kl. 16.00-17.00 Lenke: (3) Hva skal vi med skeiv kjønnsforskning? | Facebook Skeiv kvinnehistorie: Den legendariske Aasta Hansteen 26. juni kl. 17.30-18.30 Lenke: (3) Skeiv kvinnehistorie: Den legendariske Aasta Hansteen | Facebook

Powered by Labrador CMS