Meninger

Fra Regnbuedagene 2018. F.v. Norges justis-, beredskaps- og innvandringsminister Monica Mæland, Bergens ordfører Marte Mjøs Person, tidligere FRI-leder Ingvild Endestad, leder i FRI Vestland Birger Berge og Joakim Aadland, Regnbuedagenes festivalsjef.

– Regjeringen må satse på skeive aktiviteter i hele landet

«I likhet med Oslo Pride har også alle andre norske pridefestivaler og markeringer behov for økonomisk støtte for at pridene skal kunne gjennomføres», skriver Joakim Aadland, festivalsjef for Regnbuedagene i Bergen og Birger Berge, leder i FRI Vestland.

Publisert Sist oppdatert

Det er en gledelig nyhet at Oslo Pride nå vil få fast plass på statsbudsjettet, og at regjeringen nå anerkjenner det viktige arbeidet festivalens frivillige har lagt ned i lang tid.

Samtidig ønsker vi å komme med en oppfordring til regjeringen om å også se utenfor hovedstaden, og i større grad stimulere til skeive aktiviteter, samt legge til rette for skeive liv over hele landet.

Utenfor hovedstaden

Engasjerte skeive over hele landet har arbeidet i årevis for å bygge møtesteder og miljø også utenfor hovedstaden.

Skeive Sørlandsdager, Bygdepride Ørsta/Volda, Sofjo Pride, og pride i andre byer og tettsteder, er en viktig påminnelse om at skeive finnes overalt. Likevel opplever vi en stadig sentralisering av det skeive miljøet inn mot hovedstaden. Dette har foregått i mange år, og skjer av komplekse grunner. Noen våger ikke å leve åpent i lokalsamfunnet og i mindre byer og tettsteder. Andre opplever at miljøet ikke er stort nok, og søker seg mot det større miljøet i Oslo.

Selv i Norges nest største by, Bergen, opplever vi en fraflytting av skeive, og vi mister stadig viktige ildsjeler til hovedstaden. Derfor er det viktig at staten gjennom sine støtteordninger viser et ekstra engasjement for skeive over hele landet.

Frivillighet, luft og kjærlighet

I likhet med Oslo Pride har også alle andre norske pridefestivaler og markeringer behov for økonomisk støtte for at pridene skal kunne gjennomføres. Mange skeive miljø rundt om i landet ligger ned en stor innsats for å skape store, gode og inkluderende Pride-festivaler, men engasjementet er sårbart.

Det å få rekruttert frivillige og skape engasjement - og det å få gjennomført festivalene - er utfordrende i mindre skeive miljøer. Ingen av våre festivaler kan driftes på både frivillighet, luft og kjærlighet alene. Artister skal ha honorar, lokalene skal ha leie, og leverandører skal ha betalt.

Å smykke seg med Pride

Flere av festivalene snur på hver krone, og kommer opp med kreative løsninger for at pengene skal strekke til slik at vi kan gjennomføre festivalene på en måte hvor publikum skal kunne delta uten å måtte ha tjukke lommebøker.

Selv om alle prider i Norge arbeider mot det samme nasjonale målet, er det slik at vi også arbeider for å gjøre våre egne byer og tettsteder friere, tryggere og og mer fargerike.

Vi er ikke konkurrenter, men dessverre konkurrerer vi om oppmerksomheten fra potensielle økonomiske partnere, og her taper de fleste til fordel for pride i hovedstaden. For selv om flere av landets bedrifter vil smykke seg med at de støtter pride, og dermed går i front for skeives rettigheter, liker bedriftene best å gjøre det på plasser hvor de får mest synlighet for kronene de bruker. Det er ikke i Volda, Førde, Tromsø eller Bergen. Det er i Oslo.

Løfte skeiv kultur

Pride er en viktig del av rettighetskampen, og for veldig mange er det en av de få arenaene hvor man kan få et pusterom fra en normativ hverdag, møte sin skeive familie og oppleve kultur som man kan kjenne seg igjen i. Dette er spesielt viktig i mindre byer hvor mangelen på skeive møteplasser og aktiviteter gjennom året er stort.

Hvis vi skal løfte skeiv kultur, snakke om våre liv og kjempe for bedre rettigheter er vi avhengig av en støtte som gjør det mulig, ikke en støtte som er avhengig av om kommersielle aktører ser at de tjener store summer på å vifte med flagget.

En verden utenfor Ring 3

En pott på fem millioner kroner for Skeivt kulturår 2022 er fantastiske nyheter for alle landets prider, markeringer og skeive organisasjoner som skal arrangere noe i anledning dette 50-års jubileet for avskaffelsen av paragraf 213, men dessverre vil nok denne potten fort bli spist opp da dette vil markeres over hele landet av en rekke ulike arrangører og organisasjoner.

Vi er også mange som har behov for forutsigbarhet etter at jubileumsåret er over. Vi vil derfor bruke denne anledning til å gratulere Oslo Pride med fast post på statsbudsjettet. Det skulle bare mangle at Norges største pride er på statsbudsjettet.

Samtidig oppfordrer vi regjeringen til å øke tilskuddspotten for lhbtq-midler administrert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), som nærmest har stått stille gjennom hele regjeringsperioden, slik at denne støtteordningen vil komme flere prider, markeringer og aktiviteter til gode over hele landet.

Vi håper også at bedrifter som ønsker å være med i kampen for skeives rettigheter ser arbeidet som foregår utenfor hovedstaden, og at deres engasjement vil strekke seg utenfor Ring 3.

At alle skeive skal kunne leve gode og trygge livet over hele landet kan ikke kun være retorikk i festtaler. Det må gjenspeiles i budsjetter og økonomisk støtte til arrangører over hele landet.

Joakim Aadland, festivalsjef for Regnbuedagene i Bergen og Birger Berge, leder FRI Vestland

Powered by Labrador CMS