Ny rapport

Kritikken mot skeive øker massivt

En ny rapport fra Amnesty og FRI viser en massiv økning i negativ omtale av skeive i sosiale medier, spesielt av transpersoner, Pride, og Pride-flagg på offentlige flaggstenger.

Støttende og positive ytringer om skeive synker på Facebook og Twitter . – Rapporten viser en eksplosiv økning i trøkket mot skeive på nett, sier Ingrid Westgaard Stolpestad, politisk rådgiver i Amnesty.
Publisert

Rapporten viser at debatter om skeiv tematikk har økt, og at ytringsklimaet for skeive på Twitter og Facebook har blitt stadig røffere i løpet av de siste fem årene.

 – På Twitter øker ikke bare mengden meldinger om skeive totalt, men også andelen negative tweets øker betraktelig. Dette viser en eksplosiv økning i trøkket mot skeive på nett. Et slikt ytringsklima kan føre til diskriminering av skeive minoriteter og skremme folk fra å delta i debatten, sier Ingrid Westgaard Stolpestad, politisk rådgiver i Amnesty, til Blikk.

Rapporten er utarbeidet av analysebyrået Analyse og Tall på oppdrag fra Amnesty International Norge og Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI).

Leder i FRI, Inge Alexander Gjestvang, sier til Blikk at de konkrete funnene bekrefter en følelse mange i de skeive miljøene har hatt de siste årene.

– Vi har sett at debatten har blitt hardere og mer massiv i formen, og mange skeive og våre støttespillere unnlater å ta til motmæle og stå i debatter fordi det er for tøft.

Hovedfunnene

Analyse og Tall har analysert flere hundretusen poster, meldinger og kommentarer på offentlige Facebook-sider og twitterprofiler.

Fra 2018 til 2022 ble antallet tweets om skeive temaer sjudoblet fra 6 457 til 44 620. Når det gjelder antall tweets om transpersoner, var økningen nesten 16 ganger så mange tweets i 2018 med 1 485 i 2018 til 23 465 i 2022.

For å fange opp meningsfellesskap og polariseringer har Analyse og Tall benyttet kvalitativ dybdeanalyse av ti prosent av twittermeldingene, som er kodet inn i tre ulike meningsfellesskaper: støttende, kritiske og nøytrale.

Rapporten avdekker at debatten om transpersoner på Twitter er svært polarisert, og i veksten av tweets er det spesielt de negative som øker, mens andelen støttende ytringer faller.

Kritisk mot Pride

Det samme gjør seg gjeldende i debatter om Pride på Twitter og Facebook. Andelen meldinger som er kritiske øker, mens meldinger som inneholder støttende og positive ytringer om Pride synker.

Spesielt framstillingen av Pride som en farlig og radikal ideologi, rettet mot barn og unge, har økt i denne perioden. Men Pride generelt bidrar til økt engasjement. Når riksmediene publiserer innlegg om Pride, øker engasjementet med 166 prosent sammenlignet med andre tema.

Heising av Pride-flagg på offentlige flaggstenger er spesielt kontroversielt og skapte debatt og reaksjoner i medienes kommentarfelt både i 2021 og 2022.

Betydelig mer utsatt

Ifølge rapporten har det også vært en økning av antall ytringer som kategoriseres som språklige angrep og hatytringer mot skeive. På Facebook er det en økning i antallet ytringer som kan kategoriseres som språklige angrep mot skeive.

Rapporten bekrefter Ytringsfrihetskommisjonens utredning fra 2022, som konkluderte med at skeive er betydelig mer utsatt for trusler og andre ubehagelige ytringer enn den øvrige befolkningen. Ifølge utredningen oppgir skeive å være spesielt utsatt for hatefulle ytringer på sosiale medier og digitale plattformer. Det bekymrer lederen for FRI.

– Det er et demokratisk problem at minoriteter forsvinner fra det offentlige ordskiftet på grunn av hets, sier Gjestvang til Blikk.

 

 

Powered by Labrador CMS