Russland

Russland kan vedta ny og strengere homopropagandalov

En ny og strengere homopropaganda-lov behandles i det russiske parlamentet, med støtte fra president Putin.

Journalist og forfatter Lena Klimova opprettet forumet «Children-404» i kjølvannet av Russlands homorpoagandalov. Nå kan Russland vedta en ny og strengere propagandalov.
Publisert Sist oppdatert

Når partiet Forente Russland støtter et forslag, betyr det i praksis at det trolig også vil gå gjennom i Dumaen, der ingen opposisjonspartier er representert, melder VG.

I 2013 signerte Vladimir Putin en ny lov som kriminaliserte «propaganda for ikke-tradisjonelle seksuelle forhold» rettet mot barn.

Nå har det kommet et nytt lovforslag som gjør at dette skal bli forbudt også mot voksne - og det trues med opptil 1,5 millioner kroner i bøter.

Det heter at loven bare skal gjelde «bevisste offentlige handlinger for å spre informasjon som populariserer eller pålegger ikke-tradisjonelle seksuelle forhold».

Strafferammen starter med bøter på fra 6.200 kroner for vanlige borgere til opptil 1,5 million for såkalt «juridiske personer» - når det har massespredning via for eksempel sosiale medier eller tradisjonelle medier.

Amnestys Russland-ekspert mener at Moskva tar av silkehansken og viser jernneven mot skeive.

– Min vurdering er at dette har vært realiteten for mange lhbtiq-aktivister i lengre tid allerede, sier Patricia Kaatee, Russland-rådgiver hos Amnesty, til VG.

– Det har fra første stund vært tydelig at anti-propagandalovens fremste hensikt er å avvise lhbtiq-personer krav om like rettigheter og beskyttelse mot diskriminering, og å fremstille skeive som avvikere, sier Kaatee til VG.

«Error 404 File not found»,

I kjølvannet av homorpopagandaloven ble det manet til kamp på Facebook og den russiske versjonen V Kontakte. Det var støtteforumet «Children-404», opprettet av journalisten og forfatteren Lena Klimova, som satte søkelys på resultatene av lovgivningen.

Støtteforumet ble opprettet etter en spørreundersøkelse blant russiske lhbt-ungdommer, noe som aldri hadde vært gjort tidligere. Ungdommene i undersøkelsen fortalte om ensomhet og redsel for ensomhet i framtiden.

Etter at propagandaloven trådte i kraft har det vist seg å stemme. I kjølvannet har homofob vold og overgrep også økt i omfang.

Navnet «Children-404» brukes fordi det er det samme som feilmeldingen «Error 404 File not found», på samme måte som at lhbt-barn og ungdommer ikke finnes nå som propagandaloven knebler.

Powered by Labrador CMS