Skeivt kulturår

Kampanje rettet mot ungdom

FRI får 500 000 kroner fra Kulturdepartementet til en ny informasjonskampanje spesielt rettet mot unge.

Inge Alexander Gjestvang, leder i FRI, er glad for tildelingen fra Kulturdepartementet, men håper samtidig at Skeivt kulturår får mer midler til markeringen.
Publisert Sist oppdatert

.

– Noe av de viktigste FRI gjør er å sørge for at også den yngre generasjonen er kjent med de som gikk foran og hvilke kamper de har kjempet. Med denne kampanjen vil vi formidle vår historie, og si noe om situasjonen i Norge og verden og hvilke kamper som gjenstår, sier FRI-leder Inge Alexander Gjestvang til Blikk.

.

Bakover, utover og framover

Gjestvang forteller at informasjonskampanjen de nå har fått støtte til er en del av årets pridekampanje. Årets tema er avkriminaliseringen av homofili.

– Hvert år har vi et pridetema som er felles for alle pridene i Norge. Dette kommer til uttrykk gjennom en kampanje og aktiviteter gjennom hele året, over hele landet. Landsstyret har i år vedtatt at temaet skal være avkriminaliseringen av homofili. FRI er spesielt interesserte i å markere dette 50-årsjubileet fordi vi selv står med stafettpinnen i hånda. Vi vil formidle arven etter Kim Friele og se både bakover og framover. sier Gjestvang.

– Hva skal midlene konkret gå til?

– Vi er nå i planleggingsfasen og ser på hvordan pengene kan brukes best mulig til å synliggjøre skeiv historie, skeiv frivillighet og kampene vi har kjempet. Vi ønsker å se både bakover, utover og framover. Prosjektet er fortsatt i støpeskjeen, men vi vet at vi vil jobbe for å få skeiv historie ut til et bredere publikum, gjerne yngre som ikke er så kjent med disse delene av norsk historie.

– Vi vil også vise arbeidet de skeive organisasjonene har gjort og fortsatt gjør i Norge, og vise viktigheten av kampene som fortsatt kjempes. Mange av oss lever et godt liv, men vi ønsker å rette fokus mot de gruppene i den skeive storfamilien som fortsatt møter utfordringer.

.

Etterlyser fremdeles midler

Gjestvang har tidligere fortalt Blikk at de vurderte å søke om midler fra Skeivt kulturår-potten, men valgte å ikke gjøre dette.

Før jul kontaktet organisasjonen Kulturdepartementet og søkte om midler spesifikt til informasjonskampanjen, som ifølge Gjestvang skal ha fokus på et ungt publikum. Det er denne søknaden de nå har fått innvilget.

– Vi er tydelige på at vi ikke skulle arrangere noe kulturarrangement, og gikk derfor direkte til Kulturdepartementet med søknaden til denne kombinerte pride- og informasjonskampanjen. Vi mener fortsatt at departementet må se på søknadene som kom inn til Skeivt kulturår, og håper at de kommer med en tilleggsbevilgning. Ved å gi FRI 500 000 kroner har departementet har gitt mer midler til Skeivt kulturår, samtidig som de ikke har gjort det. Så jeg opprettholder kritikken om at Skeivt kulturår fremdeles ikke har fått nok støtte, sier Gjestvang.

– Det er viktig at Kulturdepartementet virkelig noterer seg det astronomiske gapet mellom antallet søknader og midlene som ble innvilget. Det er mange kulturaktører som har behov for midler.

Til Dagsavisen sier Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen at det ikke er gitt at unge og skeive i dag vet nok om homokampen. Hun forteller at tildelingen til FRI har vært planlagt siden før jul.

«Vi ønsket et historisk formidlingsprosjekt i Skeivt kulturår særlig rettet mot ungdommen. Vi er ikke sikre på at alle unge har et veldig sterkt forhold til homohistorien. Den bør formidles for at de skal forstå at grunnleggende menneskerettigheter ikke kommer av seg selv», sier Trettebergstuen til Dagsavisen.

Powered by Labrador CMS