Homoterapi

De Kristne mener Trettebergstuen bør rammes av eget homoterapiforbud

Homoterapiforbudet får støtte fra den brede folkekirken, viser høringssvarene. Partiet De Kristne derimot, går til angrep på likestillingsministeren.

I 2017 utga nåværende kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og tidligere LLH-leder Bård Nylund boka «Homo, for deg som er, lurer på om du er eller har lyst til å bli homo». Dette har partiet De Kristne merket seg i debatten rundt konverteringsterapi.
Publisert Sist oppdatert

10. oktober gikk høringsfristen for innspill til regjeringens nye forslag om forbud mot konverteringsterapi ut. Regjeringen sikter på å fremme loven om forbud mot konverteringsterapi for Stortinget i første halvår av 2023. Der er forslaget så godt som sikret flertall.

I en oversikt som Vårt Land har utarbeidet får forslaget også støtte fra den brede folkekirken, mens andre kirkesamfunn og frikirker er mer skeptiske. Partiet De Kristne mener blant annet at kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen selv bør rammes av loven.

Stort sett positive høringssvar

Biskoper og bispedømmeråd stort sett uttaler seg positivt til regjeringens forbud. Det samme gjør MF Vitenskapelig Høyskole, Presteforeningen og Åpen Folkekirke. Unntaket er Stavanger der bispedømmerådet er internt uenige og leverer et tredelt høringssvar. Biskopen i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, tar forbehold og er bare delvis enig i forslaget.

Blant de mest kritiske røstene er det konservative nettverket i Den norske kirke, Frimodig kirke, og nettverket Til Helhet samt en rekke mindre kirkesamfunn, flere pinsemenigheter, menighetsråd og partiet De Kristne.

I sitt høringssvar trekker partiet fram Trettebergstuens bok «Homo – for deg som er, lurer på om du er eller har lyst til å bli homo. Eller for deg som bare lurer på hvordan disse homogreiene funker» (2017), skrevet sammen med tidligere LLH-leder Bård Nylund. De stiller mener det nye konverteringsterapiforbudet også bør ramme Trettebergstuens bok.

Mener Trettebergstuen er «aktivist»

I lovforslaget heter det at den som anvender «metoder med formål om å få en annen til å endre (...) sin seksuelle orientering» straffes med bot eller fengsel i inntil 3 år.

«Med tanke på at smser skal straffes, må jo en hel bok rammes. Eller er ikke dette en lov som sikrer likhet for loven?», skriver De Kristne i sitt høringssvar.

«Om der er mennesker som «har lyst til å bli homo», eller der er mennesker som søker å håndtere sin seksualitet på en annen måte og i en annen retning enn det aktivistene bak lovforslaget søker så er Norge fremdeles et fritt land forankret i den kristne tro og arv. Vel og merke så lenge lovforslag av denne kategori blir avvist av Stortinget.»

Ved sist stortingsvalg i 2021 fikk partiet De Kristne 0,4 prosent av stemmene i Norge, med sine 10 448 stemmer. Partiet kjemper for innstramming av abortloven og en grunnlovsfesting av retten til liv fra unnfangelsen. De kjemper mot blant annet likekjønnet ekteskap.

Etter utgivelsen i 2017, fortalte Trettebergstuen og Nylund til Blikk at de skrev «Homo» som en bok de selv gjerne skulle ha lest i ungdommen.

I boka forteller de både sin egen historie og den til andre, enten gjennom intervju eller ved at folk har fått skrive selv. En tredjedel av boka består av historier om og problemstillinger knyttet til det å komme ut. Jonathan Kongsbak Jæger og Rebekka Andrea Milde fra NRK-serien «Ut av skapet», journalist Kathrine Nygård og stortingsrepresentant Henrik Aasheim (H) er blant de som stiller opp.

Powered by Labrador CMS