Statsbudsjettet

Løftebrudd fra Arbeiderpartiet

Publisert Sist oppdatert

.

I Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett fra i fjor, sa partiet at de ville øke lhbt-potten med ti millioner kroner i 2021. Da Støre-regjeringen i går la fram sitt reviderte statsbudsjett var lhbt-potten bare økt med to millioner.

– Med de utfordringene den skeive befolkningen står overfor i dag, er ikke dette den tydelige satsningen på bedring av skeives levekår og livskvalitet som vi gjerne skulle ha sett, FRI-leder Inge Alexander Gjestvang.

Han ønsker større forutsigbarhet i midler til skeive formål.

– Når vi etter hvert har bygget opp gode fagmiljøer er det utfordrende at mange lever fra hånd til munn.

.

Ingen tydelig satsning

I fjor uttalte Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen til Blikk at de skeive organisasjonene skulle «få større forutsigbarhet til å gjøre jobben sin». Hun sa også at Arbeiderpartiet ville øke lhbt-potten som «har stått bom stille i mange år».

– I Hurdalsplattformen ser vi at det er politisk vilje til å føre en offensiv likestillingspolitikk med fokus på skeives levekår og psykiske helse, men jeg er litt overrasket over at det bare var to millioner som ble lagt på bordet for å styrke tilskuddsordningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, sier Gjestvang.

Han skulle gjerne ha sett at levekårsundersøkelsen fra juni fikk politiske ringvirkninger. Denne slo fast at bifile og transpersoner i Norge opplever markant dårligere levekår enn andre i den skeive målgruppa.

– Denne burde ha utløst en større satsning fra politisk hold, for eksempel gjennom utlysning av midler som går til prosjekter for å bedre transpersoners levekår og ikke minst øremerkede driftsmidler til PKI.

.

.

– Økningen i Støre-regjeringens budsjett er mye lavere enn det som ble forespeilet i fjor høst, men vi er fremdeles glade for at de 700 000 kronene som ble lovet til Rosa kompetanse barnevern er tatt inn igjen. I statsbudsjettet fra i fjor ble disse midlene øremerket, men falt ut av statsbudsjettet i høst. Vi er glade for at denne åpenbare glippen ble rettet opp.

– Vi skulle gjerne ha sett at midlene til Rosa kompetanse barnevern var nærmere én million, og hadde nok forventet at det skulle være enda litt mer midler til lhbt-potten, tatt i betraktning Trettebergstuens kommentarer fra november i fjor.

.

Etterlyser midler til drift

– Det er mange som er glade for å se arbeidet som legges ned av skeive organisasjoner. Samtidig er det gjengs oppfatning fra oss i de skeive organisasjoner at vi skulle gjerne hatt mer midler til drift, sier Gjestvang.

Han mener en av de største utfordringene framover blir å opprettholde forutsigbare tilbud.

– Det er en usikkerhet om hva som kommer neste år. Det har vi opplevd i for eksempel Rosa kompetanse barnehage, som mottar midler fra Helsedirektoratet. Der ser vi en variabel tildeling fra år til år etter hvert som fokuset for tilskuddsordningen endres, sier Gjestvang.

– Vi i de skeive organisasjonene har mange muligheter til å søke prosjektmidler, men har behov for midler også til administreringen og oppfølgingen av prosjekter, tiltak og de utallige timene med frivillighet som legges ned for å demme opp for utfordringene mange møter. Det er utfordrende å ha et prosjekt gående ett år, for så å være usikker på om det kan fortsette det neste året. Mange av de skeive tilbudene er basert nettopp på frivillighet, og det er bra, men vi har samtidig behov for å følge opp, styrke og administrere den frivilligheten.

.

Powered by Labrador CMS