Statsbudsjettet 2022:

Store forventinger til Støre-regjeringens budsjett

Solberg-regjeringen foreslår en lhbt-pott på 20 millioner kroner. Ikke på langt nær nok, mener Foreningen FRI og Skeiv Ungdom, som håper Støre-regjeringen følger opp løftet om å øke potten.

Odd Thomassen, leder i Skeiv Ungdom (t.v) og Inge Alexander Gjestvang, leder i Foreningen FRI.
Publisert

I Solberg-regjeringens foreslåtte statsbudsjett for 2022 settes det av 20 millioner kroner til den såkalte «lhbti-potten». Disse midlene tildeles skeive aktører innen felter som likestilling, kultur og sosiale tilbud.

Inge Alexander Gjestvang, leder i Foreningen FRI, sier organisasjonen ikke er fornøyd med lhbti-postene i statsbudsjettet for 2022.

– Vi opplever at økningen til 20 millioner blir presentert som en styrking, men vi som følger mer på disse tallene og vet hvilke øremerkinger og lignende økningen utgjør, vet også at det i dag behøves stadig mer penger i lhbti-potten, sier Gjestvang til Blikk.

– Det er en økning, men ikke den reelle satsningen som den skeive befolkningen her i landet trenger.

Ønsker å se en reell satsning

I sommer la regjeringen fram sin handlingsplan mot diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika for 2021-2024. I Statsbudsjettet for 2022 skriver regjeringen at de som et ledd i oppfølgingen av handlingsplanen foreslår «å styrke innsatsen for økt kunnskap om skeives levekår og livssituasjon» med 2 millioner kroner.

Skeiv Ungdoms skoletiltak Restart blir nå en fast budsjettpost.

Det samme blir Oslo Pride, som regjeringen foreslår å tildele en årlig driftsstøtte på én million kroner. I tillegg foreslås det å øke tilskuddsordningen for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold med én million kroner.

– Ja, vi ser en økning i den såkalte lhbti-potten, som flere skeive aktører søker driftsmidler fra. Men vi så også en lignende økning i fjor, og da var det i realiteten bare en indeksjustering i tillegg til to velfortjente øremerkinger. Det samme opplever vi i år, sier Gjestvang.

– Vi er selvsagt veldig fornøyde med at Oslo Pride har fått øremerkede midler, men Oslo Pride ønsker å være en kulturmarkør, mer enn en likestillingsmarkør. Det er viktig å også bevilge penger til likestillingsmarkører som de skeive organisasjonene. Derfor er det også gledelig å se en fortsatt øremerking av midler til Salam.

Usikker framtid for Rosa kompetanse justis

I fjor satte regjeringen av midler til et nasjonalt kompetansemiljø for hatkriminalitet, men sier FRI sårt trenger en øremerking til Rosa kompetanse justis.

– Ifølge tallene anmeldes i snitt to hatkrimtilfeller hver eneste dag i Norge. Rosa kompetanse justis er et tiltak vi ikke råd til å la til grunne, men per nå er vi usikre på vilkårene for fortsatt drift. Det er fortsatt sånn at vi lever fra hånd til munn, sier Gjestvang.

Rosa kompetanse justis er FRIs kompetansehevingsprogram for justissektoren. De tilbyr blant annet kursing av ansatte og arbeider med forebygging mot hatkriminalitet.

– Nå er Rosa kompetanse justis i en kriminalitetsforebyggende sekkepost. Aktører som Hatkrimgruppa ved Manglerud politistasjon har gjort en veldig viktig jobb, men Rosa kompetanse justis er et unikt tiltak på dette feltet og må inn i dette nasjonale kompetansemiljøet.

Øremerkede midler til Skeiv Ungdom

Odd Thomassen, leder i Skeiv Ungdom, sier organisasjonen er glade for øremerkede midler til deres prosjekt Restart. Restart er skoletiltaket til Skeiv Ungdom, tiltaket reiser rundt til skoler i hele landet og holder faglig forankret undervisning i kjønn, seksualitet og normer.

– Vi er veldig fornøyde med at Restart endelig har kommet inn som en fast post på budsjettet. Det viser at arbeidet vårt endelig har båret frukter. Fram til nå har vi jobbet fra år til år, og denne øremerkingen gjør at vi kan fortsette arbeidet og vite at vi er sikret, sier Thomassen til Blikk.

Thomassen deler likevel Gjestvangs oppfatning om det også Skeiv Ungdom mener er en noe skuffende lhbti-pott.

I dag søker skeive aktører om midler fra lhbti-potten gjennom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Thomassen sier Bufdir selv uttaler at det er for få midler i potten, og at denne burde økes til 30 millioner for å treffe flere kvalifiserte skeive aktører.

– Når saksbehandlerne selv sier at det finnes flere prosjekter og organisasjoner enn det finnes midler, synes vi det er et tydelig signal om at potten burde økes, sier Thommesen.

– Lhbti-potten har økt noe, men vi håper at den øker mer, slik at vi faktisk ser en reell økning. Dette er penger som mange aktører på feltet som kunne hatt nytte av. Vi syns også det er uheldig at Rosa kompetanse justis ikke kommer inn som egen post. Det tilbudet trenger vi, og det burde satses på.

Arbeiderpartiet har lovet økning

Gjestvang sier FRI har vært i kontakt med Arbeiderpartiet, som har gitt lovnader om en økning i midler til lhbt+aktører.

– Anette Trettebergstuen har gått ut og helt konkret sagt at Arbeiderpartiet vil øke lhbti-potten fra 20 til 25 millioner. Så vi har naturligvis store forventninger til den nye regjeringens reviderte budsjett. Vi håper og forventer at de følger opp, sier Gjestvang.

Thomassen mener det er på tide å øke støtten og gjøre en innsats på lhbt-feltet. Skeiv Ungdom har ikke selv vært i kontakt med Arbeiderpartiet, men Thomassen sier de også har fått med seg lovnaden om at potten skal økes.

­– Vi er også veldig spente på å se om Arbeiderpartiet følger opp løftene, sier Thomassen.

Powered by Labrador CMS