«Få PKI inn på statsbudsjettet»

Harry Benjamin ressurssenter får 3,7 millioner kroner over statsbudsjettet. Pasientorganisasjonen for kjønnsinkogruens får ingenting. «Prøver regjeringen å stilne våre stemmer?» spør PKI.

Publisert Sist oppdatert

Kronikk av Mathilde Decaen, leder i PKI og Luca Dalen Espseth, medlem i PKI

Mathilde Decaen og Luca Dalen Espseth.

Pasientorganisasjonen for kjønnsinkogruens startet opp i 2018, samtidig som WHO lanserte diagnosen «kjønnsinkongruens» som favner alle mennesker som opplever at de er et annet kjønn enn det de ble registret som ved fødsel. Vi jobber også for at det skal finnes et godt tilbud til de av oss som finner ut at kjønnsbekreftende behandling ikke var rett valg. Vi vektlegger den enkeltes personlige autonomi og frihet til å velge klær, juridisk kjønn og hva slags kropp de vil ha selv.

Det finnes en pasientorganisasjon som jobber for en liten del av vår målgruppe, nemlig HBRS (Harry Benjamin ressurssenter). Fra 2000-tallet har de gjort et viktig arbeid med å sikre et tilbud om kjønnsbekreftende behandling i Norge, men de senere årene har behovet for en alternativ organisasjon vist seg tydelig. Mange av våre medlemmer opplever at HBRS jobber mot deres interesser. HBRS jobber ut i fra diagnosekoder som har gått ut, de jobber kun for kvinner og menn «født i feil kropp» og de jobber målrettet for å opprettholde et statlig behandlingsmonopol sentralisert i Oslo.

Insisterte på å bli inkludert

I disse dagene er det flere arbeidsgrupper i helseregionene som jobber for å utarbeide regionsentre for kjønnsinkongruens. Dette er et meget viktig arbeid, der de nye retningslinjene for kjønnsinkogruens er veldig tydelig: «Aktuelle behandlingstilbud i regionale sentre vil være hormonbehandling og kirurgi i tillegg til psykososial støtte/omsorg og hjelpemidler og/eller behandlingshjelpemidler».

PKI måtte insistere før vi fikk bli med på dette arbeidet som pasientorganisasjon.

Det vi fant ut der var at HBRS sammen med NBTS har lobbet for å gå imot retningslinjene, og tilbudet de skisserer nå inkluderer ikke medisinsk behandling. PKI har utført en stor undersøkelse blant personer med kjønnsinkongruens, med over 300 respondenter der 87% nevner hormonbehandling som det viktigste behov de har. En tredjedel del av disse er også ikke-binære, som per i dag står uten helsetilbud, og vil fortsette å gjøre det, om HBRS får sin vilje.

I løpet av to år har vi i PKI fått over 300 medlemmer, noe som er en betydelig andel av de menneskene som har kjønnsinkongruens i Norge, og vi vokser stadig.

Prøver å stilne våre stemmer

PKI mener også at private tilbydere må få lov til å selge sine helsetjenester til personer uavhengig va om de er cis eller trans. I dag har vi et statlig behandlingsmonopol som ikke bare forhindrer faglig utvikling og mangfoldige tjenester i det offentlige, men som også stuper det private markedet.

Når HBRS får 3,7 millioner kroner over statsbudsjettet og PKI får 0 kr, er det ikke rart at vi spør oss om denne regjerningen prøver å stilne våre stemmer. Gjennom denne bevilgingen støtter regjeringen en organisasjon som går i mot deres egne vedtak, mens de ikke gir noen penger til en organisasjon som jobber for implementering av retningslinjer lagd i denne regjeringsperioden.

Få PKI inn på statsbudsjettet.

Leder i PKI
Mathilde Decaen

Medlem i PKI
Luca Dalen Espseth

Powered by Labrador CMS