Leder i Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI), Inge Alexander Gjestvang.

– Festtalene må bli til praksis

Dette er FRIs forventninger til den nye regjeringen.

Publisert Sist oppdatert

De rødgrønne gikk seirende ut av valget i går kveld. I tråd med prognosene tapte høyresiden flere stortingsmandater og til tross for at Arbeiderpartiet gikk tilbake, styrket den røde fløyen seg betydelig. Mye takket være den økte oppslutningen rundt spesielt Rødt og Senterpartiet.

Hva betyr dette valgresultatet for den skeive befolkningen? Foreningen FRI har klare forventninger til gårsdagens vinnere.

– Det viktigste for oss nå er at alle lovnadene vi har sett i valgkampen og i partiprogrammene faktisk holdes. Festtalene må bli til praksis, sier FRIs leder, Inge Alexander Gjestvang.

Slik ble valgresultatet:

Arbeiderpartiet: 26,4 % (–1,0 %) = 48 mandater (–1)

Høyre: 20,5 % (–4,6 %) = 36 mandater (–9)

Senterpartiet: 13,6 % (+3,3 %) = 28 mandater (+9)

Fremskrittspartiet: 11,7 % (–3,5 %) = 21 mandater (–6)

Sosialistisk Venstreparti: 7,5 % (+1,4 %) = 13 mandater (+2)

Rødt: 4,7 % (+2,3 %) = 8 mandater (+7)

Venstre: 4,5 % (+ 0,1 %) = 8 mandater

Miljøpartiet De Grønne: 3,8 % (+ 0,6 %) = 3 mandater (+2)

Kristelig Folkeparti: 3,8 % (– 0,4 %) = 3 mandater (–5)

Pasientfokus: 0,2 % (+ 0,2 %) = 1 mandat (+1)

Står overfor store utfordringer

Både fjorårets livskvalitetsundersøkelse fra SSB og levekårsundersøkelsen til Bufdir fra juni i år avdekket store utfordringer i den skeive befolkningen. Gjestvang mener den nye regjeringen må sende tydelige signaler om endring.

– Disse undersøkelsene har fått altfor lite oppmerksomhet i media. Dette er funn som burde ha sendt sjokkbølger gjennom det norske samfunnet. Vi i FRI vil utjevne de sosiale forskjellene som har blitt mer og mer tydelig de siste årene, sier Gjestvang.

– Nå håper vi at den nye regjeringa og det nye Stortinget merker seg de store utfordringene vi står overfor hos enkeltgrupper i befolkninga. Spesielt når det kommer til psykisk uhelse blant bifile og transpersoner. Dette er grupper som egentlig alltid har følt på utenforskap.

Løftet om tredje juridisk kjønnskategori

Gjestvang og FRI er ekstra spent på hva som vil skje med løftet om en tredje juridisk kjønnskategori.

– Arbeiderpartiet har lovet utredning av en tredje juridisk kjønnskategori, og vi håper nå at de partiene som har lovet å stille seg bak dette, faktisk følger opp. Ikke-binære er per nå ikke anerkjent av den norske stat. Dette må gjøres noe med, og vi forventer at de rødgrønne partiene følger opp valgløftene på dette feltet, sier Gjestvang.

Han ser nå fram til å samarbeide med partienes skeive nettverk.

FRI vil også følge opp de rødgrønne partienes håndtering av hatkriminalitet og familiegjenforeningspolitikk.

– FRI har blitt ufordra på skeive flyktninger og familiegjenforening. Dette vil vi følge tett videre. Vi vil også holde fast på vårt fokus på hatkrim gjennom Rosa kompetanse justis. Her er det viktig å huske på de av oss som faktisk ikke har mulighet til å anmelde hatkriminalitet. Dette gjelder spesielt papirløse flyktninger, og det blir spennende å høre hva den nye regjeringa tenker å bidra med her.

Vil ha fortgang i desentraliseringen

Diskusjonen rundt den nye faglige retningslinjen for behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkongruens har ført til utålmodighet i FRIs rekker.

– Vi forventer at denne retningslinja blir fulgt opp av ny regjering og ny helseminister. Det har vært utfordrende å se manglende eierskap for denne både hos Helsedepartementet og Helsedirektoratet. Prosessen har ikke vært så god som den burde ha vært.

Ifølge FRI-lederen er arbeidet med et reelt desentralisert helsetilbud for transpersoner i full sving, og han håper det blir fortgang i implementeringen av dette.

Spent på endring i det politiske landskapet

Gjestvang håper Venstre kommer tydeligere på banen i sin nye rolle som opposisjonsparti, nå som de ikke lenger er bundet til regjeringspartiene.

– FRI er helt på linje med Senterpartiet når det kommer til å hjelpe folk over hele landet. De har mye positivt i sitt partiprogram, men vi er usikre på hvor dypt viljen til å hjelpe skeive faktisk stikker. Så vil tiden vise om de kreftene i Senterpartiet som er positive til et desentralisert helsetilbud faktisk er lutter øre når tiden kommer.

– Er det noen av de rødgrønne partiene dere vil følge særlig nøye med på i tiden framover?

– Rødt har jo vært veldig tydelige og har et sterkt skeivt nettverk. De har vært en god alliert, sammen med flere partier på venstresida, når det gjelder transrettigheter tredje juridisk kjønn og behandling. Når de nå har mangedobla stortingsgruppen sin, blir det spennende å se i hvilken grad de klarer å påvirke den sittende regjeringa.

Powered by Labrador CMS