Stortinget sier nei til tredje juridisk kjønn og offentlig beklagelse for tvangssterilisering

– Det er det minste de kan gjøre, sier Mathilde Fossheim i Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag i forrige uke ble en rekke forslag fremmet av Sosialistisk Venstrepartis nedstemt i Stortinget. Forslagene innebar en offentlig beklagelse for den irreversible tvangssteriliseringen av transpersoner, og opprettelsen av en egen erstatningsordning for de som har gjennomgått inngrepet. SVs forslag om å innføre en tredje juridisk kjønnskategori ble også nedstemt.

Delvis gjennomslag

Kun SV, MDG og Rødt stemte for SVs forslag. Samtlige representanter fra Ap, Høyre, Frp, Sp, Krf og Venstre stemte mot.

Fram til 2016 måtte transpersoner diagnostiseres transseksualisme, i tillegg til å gjennomgå irreversibel sterilisering, før de kunne endre juridisk kjønn. Siden den tid har flere etterlyst kompensasjon til de rammede og en offentlig beklagelse fra regjeringen.

Dette ble det altså ikke gjennomslag for i Stortinget i denne omgang heller.

Det ble derimot flertall for å be regjeringen om å sørge for at de som har måttet gjennomgå et irreversibelt steriliseringsinngrep i forbindelse med endring av kjønn skal få sakene sine grundig behandlet innenfor allerede eksisterende erstatningsordninger. Dette forslaget var det kun Frp som stemte mot.

Homonettverket uenig

Jon Reidar Øyan.

Arbeiderpartiet stemte mot SVs forslag om innføring av en tredje juridisk kjønnskategori. De fremmet i stedet et eget forslag om tredje juridisk kjønnskategori, men dette ble også nedstemt av Stortinget.

Arbeiderpartiets Homonettverk, med leder Jon Reidar Øyan i spissen, mener en tredje kjønnskategori ikke kan innføres på nåværende tidspunkt, men stiller seg bak sitt eget partis forslag om å vurdere dette.

– Jeg mener 100 prosent at man skal innføre en tredje juridisk kjønnskategori, men dette er ikke noe som kan innføres over natta. Det skyldes en del praktiske problemer, for eksempel knytta til pass og innreise til land som ikke anerkjenner en tredje kjønnskategori. Vi må før vi innfører det vite hvilke deler av lovverket vil som bli påvirket. Jeg mener alt kan løses, men vi må vite rekkevidden av det vi gjør, sier Øyan til Blikk.

– Grunnen til at en utredning av en tredje kjønnskategori ennå ikke er satt i gang er fordi den nåværende regjeringa ikke ønsker det. Jeg er ekstremt utålmodig.

Øyan sier også at han er opptatt av at alle transpersoner som har opplevd irreversibel sterilisering skal få grundig behandling i sine saker, men mener dette kan gjøres gjennom erstatningsordningene som finnes i dag.

– Vi må bruke ordningene vi allerede har, men det er viktig at vi følger med på hva som skjer med de som søker erstatning, så vi eventuelt vil kunne stramme opp lovverket.

Når det kommer til den offentlige unnskyldningen for tvangssterilisering av transpersoner, går Øyan og Homonettverket mot sitt eget parti.

– Jeg har gitt uttrykk for min og Homonettverkets sterke uenighet med våre partifolk på Stortinget om dette. Steriliseringen er en urett som har blitt gjort, og den uretten bør vi kunne be om en uforbeholden unnskyldning om, sier Øyan.

Beklagelse må komme fra regjeringen selv

Leder av Åpne Høyre, Helge L’Orange, håper også på erstatning for transpersoner som har opplevd irreversibel sterilisering, men i likhet med Øyan mener han dette kan løses med eksisterende erstatningsordninger.

Helge L’Orange.

– Jeg håper og tror at dette vil løse seg, og det regner jeg med at vil skje innenfor de erstatningsordningene som finnes i dag, sier L’Orange til Blikk.

Når det gjelder en tredje kjønnskategori, stiller L’Orange seg bak Arbeiderpartiets forslag om å gjennomføre en vurdering av dette.

– Spørsmålet om en tredje kjønnskategori er noe som må modnes, selv om mange av oss allerede er klare for dette, sier L’Orange.

Han sier seg uenig i at Stortinget skal be regjeringen om å komme med en offentlig unnskyldning til transpersoner. L’Orange mener dette er noe regjeringen selv må avgjøre.

­– Det er regjeringen som fatter vedtak om offentlige beklagelser. Slik har det vært i alle tidligere beklagelser som er gjort, så vidt jeg vet. Jeg håper vi vil komme fram til en løsning her, men dette er altså ikke noe Stortinget kan pålegge regjeringen å gjøre, sier L’Orange.

Dårlig unnskyldning

Mathilde Fossheim.

Mathilde Fossheim, leder i Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI), sier til Blikk at hun er svært skuffet over resultatet av voteringen.

– Flere av partiene som stemte mot forslagene pynter seg med hvor lhbt+vennlige de er hver Pride, men når alt kommer til alt stemmer de ikke til vår fordel i viktige lhbt+saker, sier Fossheim.

– Dette er en alvorlig sak. Transpersoner ble fram til 2016 tvangskastrert, og dette klarer ikke politikerne en gang å si unnskyld for. Det er det minste de kan gjøre.

Flertallets motvilje til innføring av et tredje juridisk kjønn sier Fossheim er uforståelig.

– Gjennom medlemsundersøkelser har vi sett at en tredjedel av PKIs medlemmer identifiserer seg som ikke-binære, så dette er faktisk noe som gjelder veldig mange folk. Det er en stor porsjon av befolkningen Stortinget nekter å anerkjenne.

– L’Oranges sier det er regjeringens ansvar å fatte vedtak om offentlig beklagelse, ikke Stortingets. Hva mener PKI om dette?

– Det gir ikke mening. For det første er Høyre et av partiene som sitter i regjering, og for det andre høres merkelig ut at Stortinget ikke skulle hatt noe å si. Det høres ut som en dårlig unnskyldning, sier Fossheim.

Fossheim er uenig med både Arbeiderpartiet og Høyre når det kommer til erstatningsordningene, og mener de nåværende ordningene ikke strekker til i saker som omhandler tvangssteriliseringen av transpersoner.

– Det er flott at vi allerede har erstatningsordninger, men de dekker ikke formålene. Dette er en kompleks sak, hvor det har blitt satt et vilkårlig krav om sterilisering. Steriliseringen har vært frivillig fra transepersonenes side, men er et resultat av press, både fra medisinsk hold og fra samfunnet. Jeg skjønner ikke helt hvilke erstatningsordninger Stortinget mener dette skal falle under.

En skuffende uke

Tidligere i forrige uke, tirsdag 23. februar, stemte Stortinget ned en rekke andre forslag som omhandlet transpersoner.

Blant de nedstemte forslagene var forslag om sikring av alternative behandlingstilbud for transpersoner, samt opprettelsen av et nytt regionalt utredningsteam, uavhengig av Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens på Rikshospitalet (NBTS).

Forslaget om at pasienter med kjønnsinkongruens skal sikres rett til ny vurdering av en uavhengig instans, i tråd med pasient- og brukerrettighetsloven, ble også nedstemt.

Nicholas Wilkinson (SV) var blant dem som fremmet forslagene på vegne av Sosialistisk Venstreparti.

– SV er bekymret over at monopolsituasjonen på dette feltet. Pasient- og rettighetsloven skal sikre at alle pasienter har rett på ny vurdering hos spesielt, og vi vil jobbe for å fjerne denne, sier Wilkinson.

Luca Dalen Espeseth, styremedlem i Skeive Sosialister, er også skeptisk til NBTS sitt behandlingsmonopol, som han mener svekker tilbudet for transpersoner i Norge.

– Et av de største problemene med helsetilbudet til mennesker med kjønnsinkongruens i Norge er NBTS sitt monopol på utredning og behandling. De avviser langt over 50 prosent av de som ønsker kjønnsbekreftende behandling og majoriteten av pasientene føler seg dårlig møtt, sier Espeseth.

Til tross for at forslagene ble nedstemt, resulterte diskusjonen i at helse- og omsorgskomiteen anmodet regjeringen til å vurdere en avtale om fornyet vurdering av retten til kjønnsbekreftende høyspesialisert behandling i utlandet, fortrinnsvis i Norden.

Komiteen mener høyspesialisert genital kirurgi bør vurderes å gjøres i samarbeid med andre nordiske land for å sikre et godt kompetansemiljø og god kvalitet på tilbudet.

– Det er på høy tid at vi i Norge anerkjenner at det finnes mer kompetente fagfolk utenfor NBTS og i andre land. Det er ekstremt viktig at de mange hundre personene som ønsker behandling, men ikke får dette får rett på en fornyet vurdering, sier Espeseth.

Voteringsoversikt 25. februar

Forslag fra Sosialistisk venstreparti:

· Stortinget ber regjeringen på vegne av staten komme med en offentlig beklagelse til transpersoner som frem til 1. juli 2016 ikke kunne endre juridisk kjønn med mindre de hadde den psykiatriske diagnosen transseksualisme og gjennomgikk irreversibel sterilisering.

· Stortinget ber regjeringen om å opprette en erstatningsordning for dem som har måttet gjennomgå et irreversibelt steriliseringsinngrep i forbindelse med endring av juridisk kjønn.

· Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å innføre en tredje juridisk kjønnskategori.

For: Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne, Rødt

Mot: Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre

Forslag fra Arbeiderpartiet:

· Stortinget ber regjeringen vurdere en tredje kjønnskategori.

For: Arbeiderpartiet, Rødt

Mot: Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne

Endelig vedtak: Stortinget ber regjeringen påse at de som har måttet gjennomgå et irreversibelt steriliseringsinngrep i forbindelse med endring av kjønn, får sakene sine grundig behandlet innenfor de generelle erstatningsordningene som i dag finnes.

For: Arbeiderpartiet, Rødt, Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne

Mot: Fremskrittspartiet

Powered by Labrador CMS