Hiv

Storfint besøk på Verdens aidsdag

Kronprinsesse Mette Marit kommer. Kultur og likestillingsminister Anette Trettebergstuen kommer. Artist Nils Bech, pianist Tord Gustavsen og mange andre kommer også når HivNorge markerer Verdens aidsdag 1. desember.

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsessen.
Publisert Sist oppdatert

Arrangørene ønsker særlig overlevende og de som kjente og elsket mennesker som døde i aidsepidemien velkommen.

– Vi skal minnes de som døde. Nesten en hel generasjon homofile menn, sier generalsekretær i HivNorge, Anne-Karin Kolstad.

– Vi skal vise støtte til langtidssyke og pårørende, og til de som bor der mange fremdeles blir smittet, sier hun.

– Vi har lykkes veldig i Norge. Det krever solidaritet med de som ikke er så heldig som oss.

Åpen kirke?

HivNorges markering av Verdens Aidsdag skjer i samarbeid med Kirkens Bymisjon, Tøyenkirken, Døvekirken, Oslo domkirke og Oslos biskop.

Og det finner sted i Trefoldighetskirken.

Kolstad vet at mange, særlig de som mistet noen de var glad i til aidsepidemien, har et vanskelig forhold til kirken. Biskoper og prester forkynte i mange år aids som guds straffedom over syndige homofile.

– Vi har lagt vekt på å lage en minnesermoni som skal gjøre det trygt og godt å komme til kirken, sier Kolstad.

Nesten ikke hiv-smitte

HivNorge har de senere årene jobbet mest med langtidsoverlevende, for å avhjelpe traumer fra fortiden og de vanskene hiv-smittede eventuelt måtte leve med nå.

Da kirken tidligere i år ba om unnskyldning for å ha påført homofile skade og smerte, inneholdt beklagelsen ingenting om kirkens nådeløse fordømmelse av aidssyke. Generalsekretær Anne-Karin Kolstad og HivNorge har tatt opp spørsmålet i tett dialog med kirken. Kolstad håper det bidrar til at alle vil føle seg velkomne til å markere Verdens aidsdag i Trefoldighetskirken i Oslo.

– Vi har hatt veldig fokus på de som overlevde, sier Kolstad.

– Vi har nesten ikke hiv-smitte i Norge lenger.

Men smittestatistikken kommer likevel til å bli rekordhøy i år.

Tallene skriver seg hovedsaklig fra ukrainske flyktninger, forteller generalsekretæren.

– De har like bra medisiner der som her, men blir registrert hos oss etter hvert som de går tomme.

Foreløbig dreier det seg om drøyt 60-70 ukrainske kvinner, men Kolstad venter det blir flere.

Samme gamle retorikk

Når HivNorge tar opp igjen sin markering av Verdens aidsdag, er det fordi kovid og apekopper har gjort det nødvendig.

– For meg ble hiv-arbeidet veldig aktualisert i sommer, da apekopper kom. Det var noe myndighetene ikke responerte godt på, sier Kolstad.

Teorien var at sykdommen hovedsaklig smittet mellom homofile menn. Følgelig angikk det ikke storsamfunnet i særlig grad, informasjonen var ullen, myndighetene avventende.

– Vi lærer jo ikke noe av historien, utbryter Kolstad.

Alle må fortsette innsatsen

Også kovid har hatt effekt på hiv-arbeidet. Det samme har politiske strømninger med hat mot homofile.

– I Østeuropa er arbeidet gått tilbake etter kovid. Vi var i ferd med å lykkes på verdensbasis, men etter kovid stoppa det opp. Du skal ikke langt ut over landets grenser før det er vanskelig å få tilgang til medisin og tester.

HivNorge mener det er viktig at norske myndigheter ikke slutter å gir bidrag til hiv og aidsarbeid i utlandet.

– Og det er viktig at vi private nordmenn er solidariske, sier Kolstad, som trekker fram prosjektet til hjelpearbeideren Pippi som et godt eksempel. Pippi støtter hiv-smittet ungdom i Cape Town i Sør-Afrika, blant annet gjennom sitt eget show FUN Raising, som også foregår på Verdens aidsdag, men i Helseutvalgets regi.

Fra øverste hylle

For å skape oppmerksomhet om sin markering, har HivNorge og samarbeidspartnerne invitert kronprinsesse Mette Marit. Hun har også tidligere vist sin støtte til saken og vil være til stede i Trefoldighetskirken.

Det samme vil en rekke eminente musikere og kulturfolk, som skal delta med hver sine bidrag. Alle som vil kan tenne lys eller legge ned en rose. Målet er å skape et rom for å erindre og minnes de døde.

Men, også å vekke håp og kamplyst hos de som lever.

Ta PreP når du drar

– Det er omtrent 4.600 nordmenn som lever med hiv-smitte idag og 2.000 som går på PreP, sier Kolstad.

Omkring 25 barn fødes hvert år på norske sykehus av mødre med hiv, uten å bli smittet.

– Det er jo en fantastisk situasjon. Du skal lete lenge for å finne noen i Norge som går med hiv-smitte og ikke vet om det.

Unntaket er etter alt å dømme heterofile kvinner og menn som reiser til utlandet og har sex der. Først når de mange år senere blir syke, oppdager de at de er smittet av hiv.

– De har utviklet aids, men når de får medisiner er de virusfrie i løpet av noen uker, opplyser Kolstad.

– Den gruppa er ikke stor, men den går ikke ned.

Det samme med homofile menn som reiser til Asia.

– Nå blir jo PreP gitt som injeksjon, så mitt håp er at de gutta bare kan ta den sprøyta når de likevel tar reisevakinasjon, sier generalsekretær Anne-Karin Kolstad i HivNorge.

Powered by Labrador CMS