Urix

EU mot Ungarn

Europaparlamentet og 15 EU-land går til sak mot Ungarn. Utenriksminister Anniken Huitfeldt deler bekymringen for situasjonen til lhbt-miljøet i Ungarn.

24. juli 2021 gikk den største Pride-paraden i Ungarns historie gjennom gatene i hoved- staden Budapest.
Publisert

I juni 2021 kunngjorde den ungarske regjeringen at de skulle innføre en ny lov som forbyr enhver promotering av lhbt+informasjon til mindreårige. Det førte til at Europakommisjonen i 2022 ville stille den ungarske regjeringen for EU-domstolen.

«Ungarske lovgivere diskriminerer personer på bakgrunn av deres seksuelle legning og kjønnsidentitet», het det i en uttalelse fra EU-kommisjonen.

Loven forbyr blant annet diskusjoner om lhbt+ i skoler og på tv og ligner Russlands homopropagandalover som først ble innført i 2013 og siden har økt i både antall og omfang.

Kommisjonen har lenge vurdert å ta Ungarns statsminister Viktor Orbans regjering til retten på grunn av kontroversielle lover som ble vedtatt 2021. Nå får kommisjonen følge av Europaparlamentet og 15 medlemsland i EU.

Belgia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Irland, Danmark, Østerrike, Malta, Spania, Sverige, Finland, Slovenia, Hellas, Frankrike og Tyskland står sammen med Europapartlamenet i det som er den største menneskerettighetssaken i EUs historie.

Norge er bekymret

Den historiske samlingen sender en klar melding til Ungarns statsminister Victor Orbán om EUs verdier med hensyn til like rettigheter, inkludering og lovgivning.

Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt deler bekymringen for situasjonen til lhbt-miljøet i Ungarn.

– Norge reagerte sterkt da loven ble vedtatt og har tatt opp saken direkte med ungarske myndigheter. Vi har også tatt opp saken i ulike fora, blant annet i høringen i FNs menneskerettighetsråd om gjennomføringen av Ungarns menneskerettighetsforpliktelser, sier Huitfeldt til Blikk.

– Ambassaden i Budapest støtter også lhbt-rettighetskampen sammen med likesinnede ambassader og gjennom deltakelse på forskjellige arrangementer i Ungarn.

Orban velger Moskva fremfor Brussel

Ifølge den europeiske lhbt+organisasjonen Forbidden Colours bryter loven en rekke EU-lover.

«Vi har advart mot Orbans pro-russiske politikk i over et tiår. Siden Russland invaderte Ukraina ble det mer og mer klart: Orban velger Moskva fremfor Brussel», sier Rémy Bonny i Forbidden Colours.

«Orban gjør lhbt+miljøet til syndebukk. Dette er et forspill til innføringen av et pro-russisk diktatur. Europaparlamentet tar endelig tak i disse grove menneskerettighetsbruddene. Juridiske eksperter er veldig klare: Loven bryter med flere EU-lover.»

EU-domstolen vil holde en høring i løpet av våren, mens en endelig avgjørelse vil komme sommeren 2024.

Powered by Labrador CMS