Urix

– Dette er trist og foruroligende

Utenriksminister Anniken Huitfeldt reagerer på at Uganda kan innføre verdens strengeste anti-homo lovgivning.

– Vi håper og tror at heller ikke det nye lovforslaget vil tre i kraft, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.
Publisert

Ugandas parlament har vedtatt omfattende anti-lhbt-lovgivning som foreslår nye strenge straffer for likekjønnede forhold og kriminaliserer alle som identifiserer seg som lesbisk, homofil, bifil, transseksuell og skeiv. Hvis loven blir signert av landets president, blir denne loven den første i verden som kriminaliserer det å identifisere seg som lhbt+.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt er bekymret over utviklingen i Uganda.

– Norge er motstander av diskriminering av homofile og enhver bruk av dødsstraff. Et lignende forslag ble vedtatt i 2013, men ble deretter underkjent. Vi håper og tror at heller ikke det nye lovforslaget vil tre i kraft, sier Huitfeldt til Blikk.

Men utenriksministeren understreker at det gir grunn til bekymring at et stort flertall av parlamentarikerne stemte for forslaget.

– Samtidig var over en firedel av parlamentarikere ikke til stede under avstemningen. Det omfattet i stor grad medlemmer av regjeringspartiet, inkludert en rekke av ministrene i president Musevenis regjering.

Forslaget er vedtatt av parlamentet, men det iverksettes ikke før presidenten har undertegnet eller latt være å svare i 30 dager. Forslaget kan også avvises hvis det reises spørsmål om hvorvidt riktige prosedyrer er fulgt, eller det kan sendes tilbake til parlamentet for klargjøring.

– Dersom denne anti-homofililoven faktisk blir vedtatt, må vi gjøre en vurdering av hvordan det vil påvirke det øvrige samarbeidet vårt med ugandiske myndigheter, sier Huitfeldt til Blikk.

Et stort flertall av afrikanske land har lover som forbyr sex mellom personer av samme kjønn.

– Norge arbeider for å fremme skeives rettigheter på ulike måter i våre afrikanske samarbeidsland. Dialog med skeives representanter og organisasjoner på bakken er svært viktig for at engasjementet fra land som Norge ikke gjøre større skade enn nytte. Vi jobber også gjennom internasjonale organisasjoner for at hensynet til skeives rettigheter skal være inkludert i innsats på landnivå, for eksempel Verdensbanken og UNICEF, sier Huitfeldt.

Powered by Labrador CMS