Meninger

«Arctic Pride og den skeive bevegelsen svikter Palestina og vår egen historie»

«Arctic Pride har på mange måter vært en nydelig markering. Men dere svikter når dere ikke tillater solidaritetsappeller for Palestina, når ikke det Palestinske flagget vaier fremst i Pride-paraden, og når dere ikke uttaler dere om situasjonen. Når et folkemord utspiller seg foran øynene våre, kan vi ikke være stille», skriver aktivistene Luca Dalen Espseth og Marianne Gulli.

Arctic Pride 2023.
Publisert Sist oppdatert

Dette er en kronikk. Teksten står for skribentenes regning.

Det er så skuffende at vi må bruke tid og krefter på å forklare hvorfor det er selvsagt at den skeive bevegelsen skal ta stilling mot folkemord. Et folkemord på der Israel aktivt bruker våre kropper og liv for å dekke over folkemord, apartheid og menneskerettighetsbrudd. De bruker våre kropper for å dekke over de over 10.000 drepte Palestinere. De bruker våre liv for å avhumanisere palestinere, arabere og muslimer. Det er selvsagt at det skeive samfunnet må ta stilling. Det må være en selvsagt ryggmargsrefleks å ta stilling mot folkemord!   

Det er også provoserende å høre hvordan en aktivist fra Tromsø for Palestina ble sensurert av Arctic Pride. Først ble hun bedt om å sende inn appell på forhånd – altså forhåndssensur. Så fikk hun beskjed om at hun ikke fikk holde den.

Vi mener Arctic Pride må svare:

Hvorfor tier dere når et folkemord pågår?

Glem aldri at det å tie også er en aktiv handling.

Vår opplevelse er at det er ulike meninger om dette blant styremedlemmer og festivalledelsen. Vi antar derfor dette har vært diskutert på styremøter. Det gjør det om mulig enda verre: at noen har valgt å stemme mot solidaritet og for å holde kjeft om folkemordet, svikte det Palestinske folket og skeive aktivister. Særlig provoserende blir det når det skjer i Tromsø som er vennskapsby med Gaza, og når tema for årets Pride er minoriteter, mangfold og interseksjonalitet.

Er det vanlig praksis å sensurere appeller og innlegg?

Om så stemmer, hvordan kunne dere tillate en sang med en «vits» om gass og jøder, i et heller apolitisk program, under avslutningsshowet lørdag kveld?

Ja, du leste riktig, en «vits» om et folkemord begått mot det jødiske folket. Det kan altså ikke være israelsk propaganda om at all kritikk av staten Israel er antisemittisk som har knekt ryggraden til styret i Arctic Pride, for antisemittisme har dere i så fall gladelig sluppet til på scenen. I vår bok er antisemittisme og holocaust aldri noe å spøke med. Motstand mot folkemord gjelder uansett, alltid.

Og om ikke, hvorfor akkurat skulle akkurat denne appellen forhånds-sensureres?

Selv om solidariteten med Palestina var til stede under Pride-paraden så er det ikke takket være Arctic Pride. Dere sensurerte en appellant. Det var Garmeres som invitere Palestina-aktivister til banner-maling og til å gå med deres blokk i paraden. Og selv om festival-sjefen holdt en flammende innlegg for et fritt Palestina, så gjorde hun på vegne av seg selv. All ære til henne, men Arctic Pride som organisasjon og politisk markering har fortsatt feilet.

Dere skal likevel ikke stå alene i denne kritikken. Den skeive bevegelsen har et kollektivt ansvar og vi svikter i omtrent alle ledd.

Salam har organisert en demonstrasjon i Oslo og Garmeres åpnet i sine rom under Arctic Pride for solidaritet med Palestina. Det er altså de minste og mest marginaliserte organisasjonene og stemmene blant oss som har tatt tydeligst stiling. Kanskje er det talende for hva den skeive bevegelsen i Norge mangler: en tydelig analyse av makt og undertrykking.

Vår historie som skeiv bevegelse og Pride sin historie er grunnleggende en kamp om frigjøring fra undertrykkelse, og det må den alltid være!

Ingen er fri før alle er fri betyr faktisk noe!

Powered by Labrador CMS