– Dysfunksjonelle homoer

– Homofile i Europa som stemmer på partier som vil fjerne lhbt- rettigheter, er dysfunksjonelle homoer, sier norske skeive politikere.

Publisert Sist oppdatert

– Homofile i Europa som stemmer på partier som vil fjerne lhbt- rettigheter, er dysfunksjonelle homoer, sier Jon Reidar Øyan (Ap). Også Stian Amadeus Antonsen (SV), Helge Ytterøy L'Orange (H) og Bjørn-Kristian Svendsrud (Frp) er overrasket over homofiles valgatferd.

Under EU-valget i mai vil mange homofile menn i ren muslimangst stemme på høyrepopulistiske partier som vil fjerne lhbt-rettigheter.

Fra 23. til 26. mai er det direktevalg til europaparlamentet. Frykten er stor for at høyrepopulismen som er på full frammarsj i Europa skal svekke samarbeidet mellom medlemslandene, og også true EUs arbeid for økte menneskerettigheter og likestilling.

Jon Reidar Øyan fra Arbeiderpartiet

Jon Reidar Øyan. Foto: BLIKK.

Leder i Homonettverket i Arbeiderpartiet og på sikker bystyreplass ved høstens valg:

– Hva er din kommentar til at homofile stemmer på partier som motarbeider lhbt-rettigheter?

– At homofile kan få seg til å stemme på Marine Le Pen, er for meg komplett uforståelig. Det er ufattelig hvordan homofile kan være rasister når de selv tilhører en minoritet som har vært marginalisert så til de grader, og har jobbet beinhardt for sine rettigheter.

– Ifølge en undersøkelse utført av verdens største sosiale nettverk for lhbt-personer Hornet.com før det franske valget i 2017, støttet 45 prosent homofile menn mellom 18 og 29 år Le Pen. Disse har antagelig ikke vært med i homokampen og har vel ikke jobbet beinhardt for lhbt-rettigheter?

– Det er alltid lett å være gratispassasjer når vi har de grunnleggende rettighetene i orden. At 45 prosent stemmer på Le Pen, skyldes at de ikke forstår at rettigheter kan tas fra oss. Det er ikke sånn at kampen er vunnet en gang for alle. Som Kim Friele sa: «Vi må ha med fortida inn i framtida. Vi må passe på å låse døra om natta ellers kommer en eller annen mørkemann og tar noe fra oss igjen.»

– Hvor bra tror du at partiene på ytre høyre vil gjøre det i EU-valget?

– Jeg frykter at de gjør det veldig bra. Men går du rundt og vurderer å stemme på ytre ekstremistiske høyrepartier, da mener jeg at du er en dysfunksjonell homo.

Helge Ytterøy L’Orange, leder i Åpne Høyre og bystyrerepresentant i Haugesund:

Helge Ytterøy Lorange. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

– Hva tenker du om at skeive stemmer på ytterliggående høyre-partier som vil reversere lhbt-personers rettigheter?

– For meg er det uforståelig at folk vil støtter partier eller bevegelser som bryter med de universelle menneskerettighetene, enten det er lhbtq-ere som stemmer på ekstreme venstre eller høyre, eller kvinner som støtter IS.

– Tror du lhbt-rettighetene står i fare for å reverseres etter EU-valget?

– Europa går forsiktige steg i riktig retning. I løpet av de siste årene har Tyskland og Østerrike innført felles ekteskapslov. I Østerrike er det banebrytende fordi landet er svært katolsk konservativt. Flere land jobber også mot konverteringsterapi, og diskusjonen i Spania om å oppheve felles ekteskapslov har stilnet hen og dødt bort. Men i noen land går det i feil retning, som for eksempel økningen av hatkriminaliteten i Frankrike viser og spesielt utviklingen i deler av Øst-Europa. Åpne Høyre er med i et nettverk med lhbt-utvalg fra mange av de konservative partiene i Europa, og her er det bred enighet om å slutte opp om det liberale demokratiet. Hvis vi på tvers av partigrenser i Europa samstemt forsvarer det liberale demokratiet, så tror jeg at vi vil komme over de negative trendene i deler av Europa. Den største endringen etter EU-valget er at de tradisjonelle folkepartiene vil miste en del av innflytelsen, men jeg håper at European People's Party (EPP) vil bli det største partiet, og at de får en styringskoalisjon på plass. En av de viktigste jobbene til de politiske nettverkene er å jobbe mot populisme og ekstremisme. Ekstremismen, uansett om den kommer fra høyre eller venstre, er direkte samfunnsødeleggende.

Bjørn-Kristian Svendsrud, formann i Fremskrittspartiets ungdomsorganisasjon:

Bjørn-Kristian Svendsrud. Foto: FPU-

– Hva er din reaksjon på at homofile stemmer på Nasjonal Samling i Frankrike som vil reversere lhbt-rettigheter?

– For meg er det uforståelig at noen støtter Le Pen uansett hvilken begrunnelse de har siden partiet mener at alle ikke er like mye verdt. Det grunnleggende for Frp er liberalismen, friheten og enkeltindividet i motsetning til Nasjonal Samling og eksempelvis Sannfinnene.

– Høyrepopulistene framgang i Europa forklares med fremmedfrykt, tror du det stemmer?

– Jeg tror EU må gå i seg selv og se på strømningene i Europa. Hvorfor oppstår disse ytterliggående meningene? Hva er grunnen til at EU føles fjernt for mange vanlige borgere? Det må EU finne en løsning på, eller så står EU i fare for å kollapse hvis mange partier mener at landet deres bør forlate unionen. Så jeg tror mange anti-globaliseringspartier vil gjøre det bra i EU-valget.

Stian Amadeus Antonsen, listetopp Gamle Oslo SV:

Stian Amadeus Antonsen. Foto: SV.

– Hvor bra tror du at partiene på ytre høyre vil gjøre det i EU-valget?

– Det er ikke entydige tendenser vi ser. I Frankrike var det en sentrumskandidat som vant over ytre høyre, og i Nederland tapte ytre høyre så sent som i fjor. Bildet i Europa er ganske blandet.

– Hva er din reaksjon på at homofile stemmer på partier som vil reversere lhbt-rettigheter?

– Det vi er vitne til over hele Europa, er forsøk på rosavasking fra ytre høyre. Disse partiene har konsekvent motarbeidet like rettigheter for lhbt-personer. Mange av partiene motarbeider fremdeles like rettigheter, slik som vi ser i Frankrike. Selv om disse partiene har vært konsekvent anti-feministiske, ser vi at de tegner opp et bilde av innvandrere som den store trusselen mot homofile, og utnevner seg selv som garantisten for trygghet og likeverd. Dette politiske spillet ser vi også i Norge, hvor FrP snur toleransekappen dit vinden blåser. Sylvi Listhaug vil ikke gå i paraden, er aktivt mot ekteskapsloven og mot innføring av tredje kjønn. Samtidig maler hun et bilde av innvandrere som den store trusselen mot likestilling og lhbt-rettigheter. Dersom venstresiden i Europa skal vinne er vi nødt til å avsløre denne rosavaskingen, og synliggjøre at vi trenger sterke fellesskap for å oppnå frihet for alle.

Powered by Labrador CMS