Lesbiske og transpersoner stemmer i i mindre grad enn homofile menn på ytterlig- gående høyrepartier, ifølge Stanford-historiker Samuel Huneke.

Homofile stemmer mot lhbt-rettigheter

Under EU-valget i mai vil mange homofile menn i ren muslimangst stemme på høyrepopulistiske partier som vil fjerne lhbt-rettigheter.

Publisert Sist oppdatert

Ytterliggående homovelgere

 • Meningsmålinger gjort av Ifop.com i Paris fra 2015, viser at 26 prosent homofile menn mot 16 prosent heterofile menn stemmer på Marine Le Pen og hennes parti Nasjonal Front.
 • Meningsmålinger gjort av Hornet, verdens største nettsamfunn for homofile, fra før det franske valget i 2017, viser at 45 prosent av homofile franske menn mellom 18 og 29 stemmer på Le Pen/Nasjonal Samling.
 • Det tyske partiet Alternativ for Tyskland (AfD) fikk på siste måling i 2016, 17 prosent støtte fra lhbt-personer, men oppslutningen året etter hadde gått kraftig ned til 2,7 prosent.

Fra 23. til 26. mai er det direktevalg til europaparlamentet. Frykten er stor for at høyrepopulismen som er på full frammarsj i Europa skal svekke samarbeidet mellom medlemslandene, og også true EUs arbeid for økte menneskerettigheter og likestilling.

Man skulle tro det er en selvfølge at lhbt-personer som historisk og politisk er en diskriminert minoritet, vil gå til valgurnene for å beskytte sine hardt tilkjempede rettigheter i EU. Men valgatferd både under nasjonale valg i de enkelte medlemslandene og i tidligere EU-valg, viser at homofile stemmer på partier som vil fjerne felles ekteskapslov, og lover som beskytter lhbt-gruppa mot diskriminering og forfølgelse.

Lesbiske til venstre

Den skeive amerikanske historikeren Samuel Huneke ved Stanford University i California, har analysert valgundersøkelser og meningsmålinger, blant annet gjort av Hornet, verdens største nettverkssamfunn for homofile, og Ifop, et internasjonalt selskap som utfører meningsmålinger og markedsundersøkelser. Etter å ha sammenlignet lhbt-personers stemmevaner i vestlige Europa, har han funnet ut at homofile menn i større grad enn andre i lhbt-gruppa, stemmer på partier som bygger opp under rasisme, kvinnehat og fremmedfrykt.

– Jeg antar at de stemmer mer som heterofile menn. Det tror jeg skyldes at de lever i land hvor homoseksualitet er så akseptert at de ikke frykter at deres privilegier eller status vil forsvinne under en konservativ høyreregjering, sier Huneke til Blikk.

Ifølge Huneke tror mange mannlige homofile velgere at islam-fiendtlig politikk vil være bra for dem.

– Homofile tror at høyreorienterte partier vil fokusere mer på en strengere innvandringspolitikk enn på å reversere likekjønnet ekteskap.

Hver fjerde homofile franskmann stemte på Le Pen som er en sterk og kjent motstander av lhbt-rettigheter.

Samuel Huneke

Huneke fant at lesbiske og transpersoner i mindre grad enn homofile menn stemmer på ytterliggående høyrepartier. Stanford-historikeren tror at det skyldes at lesbiske og transpersoner utsettes for betraktelig mer undertrykkelse og lovbaserte hindringer enn det homofile menn gjør i dagens Europa, og at de derfor stemmer på venstreorienterte partier som tydelig og uttalt støtter deres lhbt-rettigheter.

EU-valget 2019

 • Europaparlamentet er den ene av EUs to lovgivende forsamlinger, der den andre er Ministerrådet.
 • Europaparlamentets hovedfunksjoner er lovgivning og budsjettering, samt kontroll av EUs utøvende myndighet, Europakommisjonen.
 • Små land får flere plasser enn hva de rent proporsjonelt sett burde ha. Malta, Luxembourg, Estland og Kypros får seks plasser hver mot Tyskland som får hele 96 personer.
 • De 751 medlemmene til Europaparlamentet velges i direkte valg av de 28 medlemslandenes borgere hvert femte år.
 • Valgene organiseres nasjonalt, og kandidatene stiller til valg på nasjonale lister, men når parlamentet trer sammen fordeler representantene seg i partigrupper på tvers av nasjonalitet.
 • Over 400 millioner EU-borgere er stemmeberettigede, men andelen som velger å bruke stemmen sin ved Europaparlamentsvalget har vært kraftig nedadgående. I 2014 var den bare 45 prosent.
 • Neste EU-valg er fra 23. til 26. mai 2019.

Hver fjerde homse

– Homofile menn i større grad enn andre i lhbt-gruppa, stemmer på partier som bygger opp under rasisme, kvinnehat og fremmedfrykt, sier Samuel Huneke.

Ifølge Huneke er det spesielt skeives valgatferd i Frankrike som er overraskende.

– En Ifop-undersøkelse fra 2015 viste at 26 prosent av homofile menn i Paris stemte på anti-homorettighetspolitikeren Marine Le Pens parti Nasjonal Samling, mens kun 16 prosent heterofile menn gjorde det samme. Hver fjerde homofile franskmann stemte på Le Pen som er en sterk og kjent motstander av lhbt-rettigheter.

Flere av Le Pens partifeller og rådgivere er også homofile. En av disse er Sébastian Chenu, en profilert homoaktivist og grunnlegger av organisasjonen GayLib. Chenu som sitter i den franske nasjonalforsamlingen for Nasjonal Samling, hevder å være tiltrukket av partiets Europa- og sosialpolitikk. Ikke desto mindre er det først og fremst frykten for islam og muslimer som motiverer mange av partiets homofile velgere.

Muslimfrykten er så sterk at de velger å se bort fra at Le Pen vil ta fra dem rettigheter de fikk under den sosialistiske presidenten, François Hollande. De har «glemt» at da Hollande innførte likekjønnet ekteskap i 2013, var det på tross av betydelig politisk motstand både i nasjonalforsamlingen og rasende demonstranter i gatene, inkludert Le Pen og hennes tilhengere.

Tjener mye på få stemmer

Den lave valgdeltakelsen har flere konsekvenser, blant annet den relative suksessen til EU-skeptiske, nasjonalistiske og høyrepopulistiske partier i Europe. De fleste høyrepartiene er organisert i allianser:

– Det europeiske folkeparti (EPP): Samler de EU-skeptiske, men tradisjonelt kristenkonservative og relativt sentrumsnære partiene.

– Europeisk Frihet og Direktedemokrati (EFDD): Både britiske United Kingdom Independence Party (UKIP) og svenske Sverigedemokraterna og italienske Femstjernersbevegelsen er med i EFDD, som omtaler seg som «folkets stemme» og er tilhengere av større nasjonal selvråderett.

– Nasjonene og frihetens Europa (ENF): En allianse der Marine Le Pens Nasjonal Samling og østeriske FPÖ deltar.

Dobbelt så mange

Selv om Marine Le Pen er en uttalt motstander av ekteskap, assistert befruktning, surrogati og adopsjon for homofile, mener hun selv at hun ikke er homofob «fordi hun gjennom partiets politikk verner homofile mot faren fra islamister som truer Den franske republikken generelt, men jøder og homofile spesielt».

Men Catherine Michaud, leder av lhbt-organisasjonen GayLib i Frankrike sier til Vox.com at Le Pens plattform gjør det klart, svart på hvit, at hun kommer til å reversere rettigheter, beskyttelse og ekteskapsloven: «Nasjonal samling er det samme rasistiske, homofobe, antisemittistiske og fremmedfiendtlige partiet som før, men de prøver å dekke over det med litt sminke.»

Muslimfrykten er så sterk at homofile menn velger å se bort fra at Le Pen vil ta fra dem rettigheter de fikk under den sosialistiske presidenten, François Hollande.

Under EU-valget i 2014 gikk Marine Le Pen og Nasjonal Samling ut som klare vinnere. med 24 av 74 av Frankrikes taburetter i EU-parlamentet. Fire år tidligere fikk hun kun tre seter. Høyrepopulisme og nasjonalistisk politikk fosser fram i Frankrike, slik den gjør i europeiske andre land.

Ifølge en ny måling utført av den tyske avisen Bild i mars, får Nasjonal Samling og andre partier på den ytre høyrefløyen i Europa dobbelt så mange seter i EU-parlamentet etter valget i mai. Den politiske gruppa Nasjonene og Frihetens Europa (ENF) får 67 seter, 30 flere enn de har i dag, ifølge Bild-målingen. ENF består av representanter valgt fra blant andre franske Marie Le Pens parti Nasjonal Samling og østeriske høyrepopulistiske FPÖ.

Ekstrem av muslimangst

Idéhistorikeren Magnus Eriksson som har studert nynazisme, vold og ideologi i en årrekke, er overrasket over de høye tallene fra Ifop og Hornet som viser at homofiles oppslutning om høyrepopulistiske partier er stor.

– Men at homofile blir tiltrukket høyreekstreme partier, finnes det flere grunner til. En av dem er nok at en del blir skremt av høyresidas retorikk om muslimer og islamistiske grupperinger.

Homofile tror at høyreorienterte partier vil fokusere mer på en strengere innvandringspolitikk enn på å reversere likekjønnet ekteskap.

Samuel Huneke

- Motstand mot homorettigheter gjennomsyrer ytterliggående høyrepartier, sier idéhistoriker Magnus Eriksson.

Idéhistorikeren mener at framgangen til ytterliggående høyrepartier er skremmende fordi det truer lhbt-rettigheter.

– De mest ekstreme partiene vil motsette seg alt sånt og er direkte fiendtlige. På hvilket nivå er usikkert, men det kan være å fjerne rettigheter eller i mindre skala hvor man går på utdanning og tar bort kjønnspedagogikk, som har vært et spørsmål i Sverige. Motstand mot homofiles rettigheter gjennomsyrer ytterliggående partier på høyrekanten. Men har de noe å tjene på å alliere seg med den skeive velgergruppa, så toner de nok ned homomotstanden og angriper rettighetene deres på en annen måte, slår Eriksson fast.

Han mener at ikke bare lhbt-gruppa bør være redde for høyreekstremisme.

– Alle bør være redde. Det er direkte samfunnsskadelig. Det er ikke bare ødeleggende for homofile, men samfunnet som helhet.

Ulike lhbt-lover

Når EU vedtar lover, uansett område, så er det lover som også skal gjelde i alle medlemslandene, noe som ikke følges når det gjelder lhbt-rettigheter.

 • Siste avkriminalisering av homoseksualitet i et EU-land, kom i 1998. Homoseksualitet er nå lovlig i alle EU-land.
 • Diskriminering i arbeidslivet har vært ulovlig siden år 2000. Rammedirektivet fra 2000 om likebehandling i arbeid og yrkesliv tvang alle EU-landene til å vedta en antidiskrimineringslov i arbeidslivet innen tre år.
 • Men medlemslandene til EU har ulik lovgivning når det gjelder andre lhbt-rettigheter som likekjønnet ekteskap og adopsjon.
 • Likekjønnet ekteskap er lovlig i 14 av 28 stater.
 • Fem av 28 stater anerkjenner ikke likekjønnede par i det hele tatt.
 • Skeive par kan adoptere i 14 av 28 land og i 18 land kan homofile og lesbiske adoptere stebarn.
 • Homofile kan utføre militærtjeneste i alle EU-land, bortsett fra Kypros.
 • Skeive organisasjoner anerkjennes i 23 av 28 stater. • I mars 2018 vedtok EU-parlamentet et forbud mot konverteringsterapi. En rapport fra Den europeiske unions lhbt-nettverk viser at det for øyeblikket kun er Storbritannia, Malta og noen regioner i Spania som har fulgt opp dette.
 • EU har ingen lover som innlemmer spesifikt transpersoner. Men rettspraksis i EU-domstolen gir en viss beskyttelse for folk som har hatt kjønnsbekreftende behandling.
 • I 2002 ble direktivet om likebehandling fra 1976 revidert for å inkludere diskriminering basert på kjønnsidentitet.

Kilde: Wikipedia

Powered by Labrador CMS