BLIKKS PARTIGUIDE 2021

Bjørn-Kristian Svendsrud.

– Et parti som tar enkeltmennesker på alvor

Bjørn-Kristian Svendsrud, gruppeleder i Horten FrP, fylkestingsrepresentant, 2. vara til Stortinget for valgkrets Vestfold, og kandidat på FrPs stortingsliste, svarer på vegne av Fremskrittspartiet.

Publisert Sist oppdatert

I denne artikkelserien har Blikk stilt 7 spørsmål til representanter fra 9 ulike stortingspartier, for å veilede både streite og skeive velgere skjennom noen av de viktigste sakene i årets skeive valgkampsesong. Les mer ved å klikke på «Blikks partiguide» over.

.

Hvorfor skal skeive velgere stemme på ditt parti?

– Hvis du vil støtte et parti som tar enkeltmennesker på alvor, som jobber for valgfrihet i hverdagen og ønsker lavere skatter, avgifter og offentlige inngrep bør Fremskrittspartiet være det naturlige valget for alle, uavhengig hvilken bakgrunn du har. Hvis du i tillegg er opptatt av å bygge landet og syns staten sløser litt mye med skattebetalernes penger bør jo valget være enkelt.

Konverteringsterapi

Hvor stiller ditt parti seg i spørsmålet om forbud mot konverteringsterapi, og er dere fornøyde med dagens lovforslag?

– Det var på tide å få på plass et forbud mot konverteringsterapi mot barn. Dette er en grotesk praksis bygget på negativ sosial kontroll, særlig i enkelte religiøse miljøer. Vi stiller oss undrende til hvorfor regjeringen ikke har foreslått et forbud mot konverteringsterapi på voksne, men har forstått det slik at dette er et spørsmål om menneskerettigheter Norge har forpliktet seg til. Dette må vi med andre ord se nærmere på.

Transpersoners behandlingstilbud

Vil ditt parti prioritere den planlagte desentraliseringen av helsetilbudet for personer med kjønnsinkongruens?

– Ja. FrPs stortingsgruppe har vedtatt å støtte en opphevelse av Rikshospitalets behandlingsmonopol, uten at det må gå på bekostning av Rikshospitalets fagkompetanse.

Hatkriminalitet

Vil ditt parti bevilge mer penger og ressurser til bekjempelse av hatkriminalitet mot skeive og skeive minoriteter?

– Fremskrittspartiet er opptatt av å styrke rettssikkerheten for alle borgere i Norge, også skeive, gjennom nok ressurser til politi, påtalemyndighetene og domstolene.

Regnbuefamilier

Hvordan stiller ditt parti seg til en kjønnsnøytral «pater est»-lov? Og er det positivt at et barn har mer enn to foreldre?

– Fremskrittspartiet har ikke tatt stilling til en kjønnsnøytral «pater est»-lov, men mener på generelt grunnlag at et barn skal ha en eller to juridiske foreldre.

Unge skeive

Hvordan vil ditt parti jobbe for at unge skeive skal få tilstrekkelig informasjon og oppfølging av skoleverket?

– Kunnskap er nøkkelen. Det er viktig at skoleeierne, herunder kommuner, fylkeskommuner og private aktører har de verktøyene som trengs for at skoleledere og lærere i større grad vet hvordan de kan veilede og følge opp ungdommer som er skeive. Dette kan gjøres gjennom å invitere organisasjoner for å holde foredrag, eller ved å systematisk øke kompetansen gjennom lærerutdanningen.

Psykisk helse

Hvordan vil ditt parti jobbe for å bedre skeiv psykisk helse?

– Fremskrittspartiet har hatt en hånd på rattet de siste åtte årene. Noe av det vi har fått gjennomslag for er lovfestet plikt for alle landets kommuner til å ha psykologer, i tillegg til styrkingen av skolehelsetjenesten i hele landet. I tillegg vet vi at det særlig er bifile og transpersoner som sliter blant skeive, og det må vi ta på alvor. Inkludering av bifile og desentralisert helsetilbud til transpersoner er dermed helt essensielt for å styrke skeives psykiske helse.

Asylpolitikk

Ønsker ditt parti å ta imot flere skeive asylsøkere? Og hva vil dere gjøre med dagens krav om bevis på to års ekteskap eller samboerskap – et krav som viser seg å være vanskelig for asylsøkere fra land som ikke tillater likekjønnet ekteskap eller samboerskap?

– Fremskrittspartiet står for en streng asyl- og innvandringspolitikk. På generelt grunnlag ønsker ikke FrP å ta imot flere asylsøkere, men heller øke støtten til humanitært arbeid i nærområdene slik at færre mennesker behøver å gjennomføre en livstruende fluktrute. Det er likevel viktig å understreke at dersom en skeiv asylsøker søker asyl i Norge grunnet forfølgelse for sin seksuelle orientering, vil vedkommende sannsynligvis ha krav på beskyttelse. Hva gjelder kriterier for å slå fast samboerskap/ekteskap er det viktig at forvaltningens fagekspertise legges til grunn.

Powered by Labrador CMS