BLIKKS PARTIGUIDE 2021

Nicholas Wilkinson.

– Vi vil gå foran og sikre flertall for viktige rettigheter

Nicholas Wilkinson, stortingsrepresentant og medlem i Stortingets helse- og omsorgskomité, svarer på vegne av Sosialistisk Venstreparti.

Publisert Sist oppdatert

I denne artikkelserien har Blikk stilt 7 spørsmål til representanter fra 9 ulike stortingspartier, for å veilede både streite og skeive velgere skjennom noen av de viktigste sakene i årets skeive valgkampsesong. Les mer ved å klikke på «Blikks partiguide» over.

.

Hvorfor skal skeive velgere stemme på ditt parti?

– SV har alltid gått foran i kampen for skeives rettigheter. I 2004 var faktisk SV det eneste partiet som stemte for felles ekteskapslov da vi foreslo det på Stortinget. Vi gikk inn i regjering og fikk de andre rødgrønne partiene med oss. Nå vil vi igjen gå foran og sikre flertall for viktige rettigheter som en tredje juridisk kjønnskategori, desentraliseringen av helsetilbudet for personer med kjønnsinkongruens, bedre opplæring i skolene og barnehagene, politiet, og helsepersonell om ulike seksuelle orienteringer og kjønnsuttrykk, og sikre likestilling for blodgivere.

Konverteringsterapi

Hvor stiller ditt parti seg i spørsmålet om forbud mot konverteringsterapi, og er dere fornøyde med dagens lovforslag?

– Konverteringsterapi er et psykisk overgrep som må være helt forbudt. Regjeringens lovforslag er i realiteten bare en aldersgrense. Det er for puslete, og tar ikke innover seg hvor alvorlig det er å bli utsatt for konverteringsterapi, eller hvor vanlig det er. Trosfriheten er viktig, men den er ikke den eneste viktige friheten. Når den går på bekostning av rettighetene og skader en stor gruppe mennesker, må vi ta grep. Vi vil ha forbud mot konverteringsterapi.

Transpersoners behandlingstilbud

Vil ditt parti prioritere den planlagte desentraliseringen av helsetilbudet for personer med kjønnsinkongruens?

– Ja! Vi har i flere omganger foreslått å både avmonopolisere og desentralisere tilbudet som i dag ligger hos Rikshospitalet, og er glade for den skeive bevegelsens støtte for at vi snart endelig kan få dette realisert.

– Høyspesialisert kirurgi bør være sentralisert i et sterkt fagmiljø og vi mener Norge bør samarbeide tettere med andre nordiske land for å sikre et enda sterkere fagmiljø. Det er helt klart at mange andre steg i prosessen kan gjøres mer lokalt. Unge transfolk skal ikke måtte fly inn til Oslo mange ganger i året, i tillegg til prøver og eksamener på skolen, for å få nødvendig helsehjelp. Vi må også skrote det ensidige bildet av hva det betyr å være trans, og sikre at også ikke-binære får behandling hvis de ønsker det.

– SV mener at helsehjelp ikke skal ha en aldersgrense. SV mener at helsepersonell skal ha mulighet til å skrive ut pubertetsblokkere og hormoner også for de som er under 18 år.

Hatkriminalitet

Vil ditt parti bevilge mer penger og ressurser til bekjempelse av hatkriminalitet mot skeive og skeive minoriteter?

– Ja. Dette har vi også gjort helt konsekvent i våre alternative statsbudsjetter. Da hatkrim-gruppa åpna i 2014 på Manglerud politistasjon, fikk vi tydelige resultater som viste at det var behov for flere ressurser på hatkriminalitet. Vi er også veldig fornøyde med at kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk endelig har diskrimineringsvern i straffeloven, sånn at også transpersoner kan anmelde hatkriminalitet som nettopp hatkriminalitet. I en tid der ytre høyre organiserer seg med hat mot muslimer og skeive som øverste kampsak, er vi dessverre nødt til å ha en god beredskap på dette området.

Regnbuefamilier

Hvordan stiller ditt parti seg til en kjønnsnøytral «pater est»-lov? Og er det positivt at et barn har mer enn to foreldre?

– SV er for kjønnsnøytral «pater est»-lov. Det er ikke antall foreldre som er viktig, men omsorgen og kjærligheten barnet får. Vi er ikke helt bestemt om hvilke rettigheter og lover vi skal ha for dette, og en begrensing om hvor mange foreldre som for eksempel 4. Vi vurderer hvilke endringer vi trenger, men det er tydelig at vi trenger å se på den gamle loven. Vi har mange familier som har en forelder eller flere enn tre. Vi heier på alle regnbuefamilier som får ting til å fungere på en måte som passer for dem, og forventer at lovverket moderniseres i takt med det.

Unge skeive

Hvordan vil ditt parti jobbe for at unge skeive skal få tilstrekkelig informasjon og oppfølging av skoleverket?

– Vi må styrke seksualundervisningen for alle elever, og øke tilskuddene til de frivillige organisasjonene som spesialiserer seg på dette. Det har SV prioritert i statsbudsjettene. Litteratur med skeive karakterer og skeiv tematikk må brukes i leseleksene fra tidlig alder. I tillegg må eleven har tilgang på en god nok skolehelsetjeneste, og det må være nok trygge voksne på skolen - både lærere og andre yrkesgrupper som bygger et godt lag rundt eleven.

Psykisk helse

Hvordan vil ditt parti jobbe for å bedre skeiv psykisk helse?

– Vi ser også at skeives psykiske helse henger sammen med skeives rettigheter og folks holdninger til skeive. Naturlig nok er det en psykisk belastning å ikke bli akseptert og inkludert. Skeive har generelt dårligere psykisk helse enn resten av befolkninga, men Likestillingssenterets rapport om skeives levekår i Agder fra 2018 viser oss at det er enda dårligere stilt i den sørligste landsdelen. Det er kanskje ikke så rart når regnbueflaggene som henges opp i mange kommuner under Skeive sørlandsdager ofte ikke får henge et døgn engang før de blir revet ned. Vi mener derfor at vår kamp for å styrke skeives rettigheter også henger sammen med å bedre skeives psykiske helse.

– SV har prioritert psykisk helse for alle med forslag og penger i budsjettet som styrking av BUP og DPS, lavterskel psykisk helsehjelp der folk bor, og bemanne opp skolehelsetjenesten med god informasjon om ulike seksuelle orienteringer og kjønnsuttrykk

Asylpolitikk

Ønsker ditt parti å ta imot flere skeive asylsøkere? Og hva vil dere gjøre med dagens krav om bevis på to års ekteskap eller samboerskap – et krav som viser seg å være vanskelig for asylsøkere fra land som ikke tillater likekjønnet ekteskap eller samboerskap?

– Reglene vi har nå er diskriminerende fordi likekjønnede par i mange deler av verden ikke kan få papirene i orden. De kan ikke gifte seg, og det kan være veldig farlig om de prøver å bo sammen. SV har tatt denne saken opp med regjeringen for at kravene må bli annerledes for disse gruppene. UDI må ha kunnskap og ha eksperter som får ansvar for disse sakene.

På Stortinget tok SV nylig opp debatten om hvorvidt regjeringen vil prioritere familiegjenforening mellom likekjønnede, med henvisning til at dokumentkravet er svært vanskelig for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Powered by Labrador CMS