Salam

Varsel om ukultur i Salam

Omar Orhan Akhtar trakk seg som leder i Salam i september, etter snaut fire måneder i ledervervet. Nå har han varslet om organisatorisk rot i organisasjonen. – Jeg kjenner ikke igjen det Salam som ble stiftet, sier Akhtar til Blikk.

Omar Orhan Akhtar var en kort periode i år styreleder i Salam. Her avbildet under malingen av regnbuegaten utenfor London Pub og Per på hjørnet i Oslo.
Publisert Sist oppdatert

– Jeg ble valgt inn som styreleder i mai i år, men trakk meg allerede i september. Da sendte jeg inn et internt varslingsnotat om årsakene, og et varsel til Bufdir, sier Omar Orhan Akhtar til Blikk.


Kjenner ikke igjen Salam

Ifølge Salam selv skal organisasjonen arbeide aktivt med eksisterende kulturelle organisasjoner for å bidra til å skape rom for sine medlemmer gjennom flere prosjekter.

Salam oppgir selv at de tilbyr en feministisk og skeiv moske, åpen for alle med månedlige bønnesesjoner. Månedlige sosiale samlinger med diskusjoner rundt kjønn og seksuelle orienteringer innad i innvandrermiljøer. Månedlige kulturelle arrangement som representerer Salams verdier og foreslås av medlemmene.

– Jeg kjenner ikke igjen det Salam som ble stiftet. Etter min erfaring som både medlem og styreleder, er det svært lite igjen av disse aktivitetene. Jeg opplever at det har vært mye frustrasjon i det skeive, muslimske miljøet for at veldig mye har dreid seg om fest, ballroom og kulturelle aktiviteter, og at man har hatt tilsvarende lite fokus på trosbaserte aktiviteter, sier Akhtar.

– Salam har et bønnerom, men man holder ikke faste trosbaserte aktiviteter og sosiale sammenkomster hvor man diskuterer kjønn, seksualitet og islam, slik de påstår. Det dialogbaserte arbeidet med mange trossamfunn stoppet opp i 2020. Jeg holdt i noe av det da jeg var styreleder, men jeg forstår det slik at det også har stoppet opp nå.

Også på det økonomiske plan er den tidligere lederen bekymret.

– Det er sterke indikasjoner på at Salam i en årrekke har hatt en kritikkverdig økonomisk styring, som potensielt kan føre til at man mister eller må tilbakebetale tilskudd, sier Omar Orhan Akhtar.

Fryktkultur

Ifølge Omar Orhan Akhtar er det en utbredt fryktkultur og stempling av meningsmotstandere innad i Salam.

Dersom man er uenig med ledelsen, og har gitt uttrykk for det i sosiale medier, er ikke terskelen særlig høy for at du blir kalt rasist, islamofob, transfob eller homofob. Det er det dessverre mange gode allierte som har opplevd, både i den antirasistiske bevegelsen og i det skeive miljøet. Det er stempler ingen ønsker å ha på seg. Jeg har selv blitt stemplet som alle de nevnte tingene, sier Omar Orhan Akhtar til Blikk.

– Salam og samarbeidspartnere har låst seg fast i konflikter. De ønsker ikke å diskutere løsninger. De vil bare kritisere, sier han.

Bufdir undersøker saken

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) opplyser til Blikk at de er orientert om varselet mot Salam.

– Bufdir mottok varselet tidlig i forrige uke og vil sette seg godt inn i dette. Vi vil, trolig i løpet av denne uken, henvende oss til organisasjonen for å be dem om å kommentere innholdet i varselet, sier avdelingsdirektør, Terje Grytten.

Avdelingsdirektør i Bufdir, Terje Grytten.

– Normalt gir vi en frist på to til tre uker. Når vi har mottatt svar fra organisasjonen vil Bufdir vurdere videre oppfølging fra vår side.

– Vil de måtte tilbakebetale midler de allerede har fått? Og vil dette ha innvirkning på Salams framtidige bevilgninger fra Bufdir?

– Dette er for tidlig å si noe om.

– Hvordan rapporterer organisasjoner inn til Bufdir? Og er denne rapporteringen tillitsbasert eller er det noe Bufdir aktivt følger opp?

– Tilskudd fra staten er i stor grad basert på tillit i Norge. Likevel følges tilskudd opp med krav om rapportering og dokumentasjon. Dette vil variere fra ordning til ordning og tilskudd til tilskudd, men skal alltid sannsynliggjøre at tilskuddsmidlene går til formålet med tilskuddet. Bufdir krever blant annet årsrapport, årsregnskap og revisjonsberetning fra statsautorisert revisor når vi gir tilskudd til drift.

Blikk erfarer at også Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi), som skal gjennomføre regjeringens integreringspolitikk, er kjent med varselet mot Salam.

Sekretariatet i Salam er forelagt påstandene og kritikken og de har sagt de vil svare på et senere tidspunkt.

Powered by Labrador CMS