Trans

Jentoft vant ærespris: – Ikke mulig å gå fremover som land uten PKI

Christine Marie Jentoft fikk Pasientorganisasjonen for kjønninkongruens (PKI) sin Ærespris for 2022. Esben Esther-prisen gikk til Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS).

Christine Marie Jentoft mottok Æresprisen på Bergen Kjøtt lørdag 3. september. I takketalen benyttet hun anledningen til å trekke fram andre aktører som har kjempet for transrettigheter.
Publisert Sist oppdatert

Lørdag 3. september delte Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI) ut Esben Esther-prisen og PKIs Ærespris i Bergen. Årets prisvinnere ble Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) i Oslo og transaktivist Christine Marie Jentoft.

Æresprisvinner Christine Marie Jentoft startet i fjor i jobben som rådgiver i kjønnsmangfold i FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Hun har i en årrekke markert seg som en viktig stemme i en rekke debatter rundt trans, noe både juryen og Jentoft selv trakk fram under overrekkelsen.

– Det jeg gjør nå, som jeg endelig får betalt for, har jeg gjort gratis i ganske mange år, sa Jentoft fra scenen og påpekte at transfeltet er blitt et tøffere felt å operere i de siste årene.

Ærespris til Jentoft

Under lørdagens prisutdeling trakk Jentoft fram PKIs arbeid, som hun mener gjør jobben hennes som rådgiver i FRI «mye enklere»:

– De gjør det mulig for meg å stå foran regjeringa og si: Dere må gi disse folka mer penger. Den jobben de gjør er så viktig og det er ikke mulig å gå fremover som land hvis ikke vi har PKI.

– Jeg mottar prisen alene, men den jobben er kun mulig på grunn av jobben som er gjort sammen med så mange opp gjennom veldig mange år. Det er min jobb å sørge for at jeg også løfter andre igjen.

I juli åpnet Jentoft opp om den vanskelige tiden etter anmeldelsen av Christina Ellingsen. Saken ble dekket av både norsk og utenlandsk presse og resulterte blant annet i en protest til støtte for Ellingsen i Tyskland.

«Jeg har sett folk på internett uttrykke flere ønsker om at jeg burde skytes. Jeg har fått hets og nedsettende kommentarer jeg har måtte bruke Google Translate for å forstå. Jeg har sett folk si at fordi jeg anmeldte noen, så skal de være enda jævligere mot transpersoner fremover», skrev Jentoft i et meningsinnlegg publisert på blikk.no.

Behandler pasientene med «verdighet, respekt og forståelse»

Esben Esther-prisen tildeles noen som har gjort et viktig arbeid for transpersoner i Norge. Prisen er oppkalt etter Esben Esther Pirelli Benestad, som fikk den aller første prisen i 2019. Sexolog Esben Esther Pirelli Benestad har vært sentral i gjennomføringen av sexologistudiet på Universitetet i Agder og ses på som en ledestjerne i transtematikk.

«HKS, Helsestasjonen for kjønn og seksualitet, behandler pasientene sine verdighet, respekt, forståelse. HKS ser pasientene sine og deres arbeid har bidratt til bedre helse for transpersoner og kjønnskreative», heter det i juryens begrunnelse for årets tildeling.

«I tillegg til å stå i mediedebatter og arbeide aktivt for at personer med kjønnsinkongruens for å få et verdig desentralisert behandlingstilbud, er HKS et praktfull eksempel på hvordan regionale tilbud kan utformes regionalt i Norge.»

Helsestasjonen har det siste året stått i hardt vær. I april ba Statsforvalteren HKS om å stoppe hormonbehandling til nye pasienter på ubestemt tid. Dette fordi Statsforvalteren hadde fått inn to klager og ett varsel mot HKS og nå hadde åpnet tilsynssak.

I mai kunne Blikk fortelle at en av tilsynssakene omhandlet en ungdom som tok sitt eget liv etter behandling hos HKS og Rikshospitalet. Barnets foreldre var sterkt uenige i at HKS hadde handlet uforsvarlig og omtalte Rikshospitalets klage til Statsforvalteren som en ekstra belastning i en allerede «uutholdelig tung situasjon».

Tilsynssaken mot HKS ble avsluttet i juni, da Statsforvalteren konkluderte med at HKS ikke hadde brutt loven i noen av sakene de var klaget inn for.

Powered by Labrador CMS