Terror

Sinne og vantro

– Det er med sinne og vantro jeg leser det som har kommet fram i evalueringsrapporten etter terroren, sier Espen Aleksander Evjenth, som ble skutt på London pub.

Espen Aleksander Evjenth ble skutt av terroristen Zaniar Matapour på London pub i fjor. I dag er han leder for Støttegruppa 25. juni.
Publisert Sist oppdatert

 Torsdag kommer terrorrapporten fra evalueringsutvalget etter 25. juni. De skeive organisasjonene forventer opprydning og ansvarliggjøring.

Rapporten til 25. juni-utvalget er lekket, og ifølge lekkasjen heter det i rapporten at «det er mulig angrepet kunne vært avverget som følge av et varsel PST mottok dagen før angrepet».

Rapporten skal ha rundt 10 hovedpunkter. Blant punktene hevdes det blant annet at selv om PST satt på relevant etterretningsinformasjon om terroristen Matapour, delte de ikke den informasjonen med radikaliseringskontaktene i politiet. Det har også vært et tema for utvalget at det har vært en ukultur i kontraterroravdelingen til PST.

– Det har snart gått et helt år siden terrorangrepet 25. juni, og svært mange spørsmål har stått ubesvart altfor lenge, sier Oslo Pride-leder Dan Bjørke.

Ubesvarte spørsmål

De skeive organisasjonene reagerer sterkt på det som til nå har kommet fram fra evalueringsrapporten.

 – Det har snart gått et helt år siden terrorangrepet 25. juni, og svært mange spørsmål har stått ubesvart altfor lenge, sier Oslo Pride-leder Dan Bjørke.

 – De skeive organisasjonene og pridearrangørene har påpekt dette i en rekke møter, opprop og medieutspill, senest i møtet med justisministeren forrige uke. Alle vi møter har fremholdt at de skal kommentere og komme med tiltak etter at rapporten fremlegges, sier Bjørke.

 Evalueringsrapporten skal leveres til PST og Oslo-politiet torsdag 8. juni. – Vi forventer at nødvendige tiltak iverksettes umiddelbart. Vi forventer også at skeive tas med i dette arbeidet og ikke settes på sidelinjen. Vi skal bli hørt og forstått i diskusjoner og avgjørelser som omhandler vår sikkerhet. Fordi det er våre liv. Vi skal leve frie liv, og det er våre liv vi skal leve trygt, sier Oslo Pride-lederen. 

 Støttegruppa

 I mars i år ble Støttegruppa 25. juni opprettet, og støttegruppas leder Espen Aleksander Evjenth er både sint og rystet over funnene i evalueringsrapporten. 

– Både det at terroren kunne vært unngått, og ikke minst at jeg selv kunne unngått å bli skutt på London pub.

 Han forventer en solid opprydning når rapporten foreligger.

– Og at det kommer fram hvilke feil som ble gjort før og etter 25. juni.

 Dystert bilde

I lekkasjen av evalueringsrapporten kommer det også fram at utvalget mener politidirektøren ikke hadde tilstrekkelig grunnlag for å overprøve politiets operative vurderinger av om solidaritetsmarkeringen kunne gjennomføres to dager etter angrepet, mandag 27. juni.

FRI er opptatt av at evalueringsutvalget selv skal få redegjøre for rapporten når den offentliggjøres på torsdag.

– Det er klart at de tingene som kom fram fra rapporten i media i går, peker på et ganske dystert bilde for norsk terrorberedskap. Av det som er fremkommet i media ser vi at terroren kunne vært unngått, sier Marita Holmeset-Varpe, politisk nestleder i FRI.

 – Når alle funnene i rapporten blir framlagt vil det måtte skje en opprydning og en ansvarliggjøring, slik at vi kan være sikre på at den synligheten og rettighetskampen skeive har tilkjempet seg gjennom mange år fortsatt kan bestå, sier Holmeset-Varpe.

 

 

 

Powered by Labrador CMS