Skole

Ikke fritak mot skeiv kjærlighet

Da elevene på mellomtrinnet ved Kviteseid skule i oktober i år fikk se en forestilling om kjønnsidentitet og legning, fikk 7–8 elever et alternativt opplegg. Flere foreldre i Kviteseid ønsket ikke at barna deres skulle delta.

«Hjarte i alle fargar» er en fortellerforestilling for 5.–7. trinn av og med Charlotte Øster. Gjennom høytlesing av utdrag fra et utvalg romaner blir elevene invitert til å reflektere og stille spørsmål ved egen oppfatning av forelskelse, skeiv kjærlighet, kjønn og stereotyper.
Publisert

Forestillingen «Hjarte i alle fargar» av og med Charlotte Øster er en del av Den kulturelle skolesekken, og det at foreldre ba om fritak fikk stortingsrepresentant Abid Raja (V) til å stille spørsmål til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.

«Er kunnskapsministeren enig i vurderingen om at en forestilling eller konsert om skeiv kjærlighet med rimelig grunn kan oppleves som utøvelse av et annet livssyn eller være støtende eller krenkende, og vil statsråden ta initiativ til en presisering av fritaksregelverket?» spurte Raja.

Nå har kunnskapsministeren svart, og i svaret kommer det klart fram at å lære om skeiv kjærlighet i skolen ikke er frivillig.

«Elever kan ikke få fritak fra opplæring om kunnskapsinnholdet i de ulike emnene i læreplanen, som for eksempel å lære om kropp, helse og mangfold innen kjønn og seksualitet. Det er ikke frivillig for elevene å delta på kulturelle innslag om skeiv kjærlighet som er en del av den vanlige undervisningen og i skoletiden. Jeg kjenner ikke sakene utover det som går frem av spørsmålet og kan ikke vurdere disse enkeltsakene konkret, men på generelt grunnlag ser jeg ikke grunn til at kulturelle innslag med skeiv tematikk bør føre til fritak og alternativ undervisning», skriver kunnskapsministeren i sitt svar til Abid Raja,

Kunnskapsministeren skriver videre at «det er positivt at elever blir kjent med ulike temaer, og blir utfordret i skolen, slik at man lærer å forstå og ta stilling til ulike ting som skjer i samfunnet. Alle elever skal kunne utvikle seg selv og sin identitet, og lære å respektere at mennesker er forskjellige. Når en elev søker om fritak fra en aktivitet, må skolen gjøre en konkret vurdering av hvert enkelt tilfelle, og om det er rimelig grunn til å innvilge en søknad om fritak. Jeg har tillit til at skolene gjør gode faglige vurderinger og at dersom de velger å delta på forestilling eller konsert om skeiv kjærlighet, gjør de dette på en måte som inkluderer alle på en god måte og at de tilrettelegger undervisningen til elevens beste.»

 

Powered by Labrador CMS