Den norske kirke

Kurses om kjønn og identitet

Alle de 65 ansatte i Den norske kirke i Larvik var i september på kurs for å lære om lhbt+, kjønn og seksualitet.

Larvik kirke.
Publisert Sist oppdatert

«Dette trenger vi å lære om. Det var ikke et kurs om å forstå ulike seksuelle legninger, men handlet om hvordan vi møter hverandre på en ordentlig måte», sier kirkeverge Sigrid Kobro Stensrød på kirkekontoret i Larvik til Østlands-Posten.

Bakgrunnen for at Den norske kirke har satt i gang kursing av sine ansatte, er at Kirkerådet i 2018 bestemte å opprette et lhbt-utvalg. Det ble også bestemt å gjennomføre en arbeidslivsundersøkelse og lage et kurs- og samtaleopplegg for å øke de ansattes kompetanse om temaet.

Arbeidsundersøkelsen viste at 1 av 5 ansatte i kirken med lhbt+-identitet, opplevde seg som diskriminert.

Lhbt+-kurset er godt mottatt, og Larvik er en av de første prostiene som har tatt kurset.

«Det er et helt vokabular knyttet til lhbt+-identiteten. Hva kaller man hverandre? Hva sier man? De av oss som ikke definerer seg inn i en skjev sammenheng kan bli usikre på hvilke ord som bør brukes. Det er viktig for oss alle at når vi møter mennesker, så skal vi være forsiktige med å anta noe. For eksempel, hvis vi møter en person med ring på fingeren, så skal vi ikke spørre om hva kona eller mannen jobber med, men heller spørre hva ektefellen gjør. Jeg tror det betyr mye for mennesker å bli møtt på en åpen måte», sier Kristin Stensrød Haugen, som er tillitsvalgt for prestene både i Larvik prosti og i Tunsberg bispedømme gjennom fagforeningen Presteforeningen.

Powered by Labrador CMS