Undersøkelse

Stadig mer vold mot skeive

EU-rapport viser at samtidig som flere er åpent skeive øker også vold, trakassering og mobbing mot lhbt-personer.

Publisert

Vold og trakassering mot skeive personer i Europa øker. Det viser en undersøkelse publisert tirsdag av EU Agency for Fundamental Rights (FRA).

100.000 skeive fra hele Europa har svart om egne opplevelser knyttet til vold, trusler og diskriminering.

Rapporten dokumenter at samtidig som flere skeive er åpne om egen identitet, opplever stadig flere også vold, trakassering og mobbing.

«Funnene er et klart rødt flagg», sier FRA-direktør Sirpa Rautio i rapporten.

«På den ene siden blir folk mer åpne om seksuell orientering. På den andre siden forteller hverdagslig trakassering, mobbing på skoler, hatkriminalitet og alarmerende høye voldsrater en annen historie», sier Rautio.

«De fleste (lhbtq-personer) unngår fortsatt å holde hender med partneren sin i offentligheten av frykt for å bli angrepet», heter det i en uttalelse som følger rapporten.

Noen av undersøkelsens viktigste funn:

Åpenhet: Flere enn 1 av 2 respondenter svarer at de er åpne om seksuell orientering eller kjønnsidentitet. De fleste unngår likevel å holde hender med partner offentlig på grunn av frykt for vold og trakassering.

Diskriminering: Flere enn 1 av 3 respondenter har blitt utsatt for diskriminering i hverdagen. Det utgjør en lavere andel sammenlignet med 2019, da resultatet var 2 av 5. Det antas likevel at det finnes store mørketall, da kun 1 av 10 tilfeller anmeldes.

Vold: Flere enn 1 av 10 respondenter opplevde vold en eller flere ganger i løpet av dem fem årene før undersøkelsen ble gjennomført. Det betyr en svak økning sammenlignet med 2019.

Trakassering: Flere enn 1 av 2 respondenter svarte at de var utsatt for hatmotivert trakassering, sammenlignet med 1 av 3 i 2019. I gruppen som identifiserer seg som intersex eller trans, opplevde 2 av 3 trakassering.

Mobbing: Flere enn 2 av 3 respondenter har opplevd mobbing i skolen. Resultatet gjelder for alle EU-land og uavhengig av alder. Det innebærer en kraftig økning fra 2019, da andelen var 1 av 2.

Utdanning: Skoler tar opp lhbtq-tematikk oftere enn tidligere. Flere enn 1 av 5 lhbtq-elever svarer at skolen deres håndterer lhbtq-tematikk på en positiv måte.

Psykisk helse: Flere enn 1 av 3 respondenter har en eller flere ganger vurdert selvmord. I gruppen trans, ikke-binære og de med variert kjønnsuttrykk oppga halvparten at de har hatt selvmordstanker.

Konverteringsterapi: 1 av 4 respondenter oppga at de har vært utsatt for konverteringsterapi med mål om å endre seksuell orientering, kjønnsidentitet eller uttrykk.

Stat og myndighet: Kun 1 av 4 respondenter anser at landets myndigheter bekjemper fordommer og intoleranse mot lhbtq-personer. Til sammenligning var svaret 1 av 3 i 2019.

Les hele undersøkelsen her: «LGBTIQ equality at a crossroads: progress and challenges»

 

 

 

Powered by Labrador CMS