Urix

Skeive amerikanere hadde det «markant» verre med Trump som president

Ifølge en ny studie økte ekstrem psykisk nød blant lhbt+personer under Donald Trumps politiske oppgangstid og presidentskap.

Publisert Sist oppdatert

En ny studie viser at Trumps tid som presidentkandidat og president sammenfalt med en økning i psykiske lidelser blant skeive, melder tidsskriftet «Economics & Human Biology».

I juli 2016 ble Trump det republikanske partiets offisielle presidentkandidat. Samme måned valgte han den konservative kristne politikeren Mike Pence som sin kandidat til visepresident.«»

«Jeg var nysgjerrig på å vite om gjennomsnittlig psykisk helse blant lhbt-personer forverret seg under Trump-administrasjonen, ettersom han og hans administrasjon ble oppfattet som anti-lhbt» sa studiens forfatter, Masanori Kuroki, til PsyPost.

Samlet informasjon gjennom årlig undersøkelse

Kuroki er førsteamanuensis i økonomi ved Arkansas Tech University Kuroki, og hans team samlet inn data fra en årlig undersøkelse utført av The Centers for Disease Control (CDC). Undersøkelsens hensikt er å samle informasjon om risikofaktorer og atferd blant voksne.

I undersøkelsen blir respondentene bedt om å angi hvor mange av de siste 30 dagene de anser at deres psykiske helse «ikke var bra». De som svarte 30 ble ansett for å oppleve ekstrem psykisk lidelse.

Kuroki og hans team tok utgangspunkt i tall fra 2014 til begynnelsen av 2020. Omtrent 450 000 voksne blir intervjuet hvert år, og noe som gir et utvalg på omtrent 1,06 millioner amerikanske voksne.

«Markant økning» i ekstrem psykisk lidelse

Under arbeidet med studien, «The rise in extreme mental distress among LGBT people during Trump’s rise and presidency», observerte Kuroki at lhbt+personer hadde høyere sannsynlighet for å rapportere om dårlig psykisk helse allerede før Trumps presidentskap. Men han så også en «markant økning» i ekstrem psykisk lidelse blant lhbt+personer fra begynnelsen av 2016.

Ifølge studien tyder funnene på at «Trump-administrasjonen muligens påvirket mental helse blant lhbt-personer negativt», sier Kuroki.

I 2014 var andelen voksne som led av ekstrem psykisk lidelse 7,7 prosent for lhbt+personer og 4,8 prosent for personer som ikke identifiserte seg som lhbt+. I 2019 hadde denne andelen økt til omtrent 12 prosent for voksne lhbt+personer, mens den for voksne som ikke var lhbt+ lå på omtrent 5 prosent.

Videre oppdaget forskerne at lhbt+personer i stater der Trump fikk flertall under valget i 2016, opplevde en større økning i ekstrem psykisk nød sammenlignet med lhbt+personer som bodde i stater der Trump tapte mot Hillary Clinton.

Førsteamanuensis Masanori Kuroki mener studiens resultater avslører «en bekymringsfull økning i dårlig psykisk helse blant lhbt-personer etter at Trumps presidentskap ble en reell mulighet.»

Opptattet som anti-lhbt

«Resultatene avslører faktisk en bekymringsfull økning i dårlig psykisk helse blant lhbt-personer etter at Trumps presidentskap ble en reell mulighet» skriver Kuroki i studien.

«Før han ble president i USA, ble Trump ansett som en anti-lhbt-presidentkandidat, som ville trekke tilbake kritisk juridisk beskyttelse [for lhbt+befolkningen] dersom han ble valgt til president. Etter at Trump-administrasjonen tiltrådte vedtok de en bred agenda mot lhbt som truet rettighetene til lhbt-personer.»

Den årlige CDC-undersøkelsen Kuroki har tatt utgangspunkt i samler inn data fra et tverrsnitt av befolkningen.

Det der dermed ikke noen garanti for at de samme menneskene er spurt hvert år. Dette begrenser muligheten til å trekke konklusjoner om årsak og virkning.

«Funnet har ikke noen årsak-virkning-sammenheng, og vi kan ikke med sikkerhet tilskrive økningen i psykisk lidelse blant lhbt-personer til Trump eller hans administrasjon» sier Kuroki.

Spent på utvikling under Biden-administrasjonen

Han mener at fremtidig forskning bør undersøke om den psykiske helsen til lhbt+personer kommer til å forbedre seg under Joe Bidens tid som president.

«I motsetning til Trump-administrasjonen, har Biden-administrasjonen allerede signalisert at beskyttelse av lhbt-personers rettigheter er viktig» skriver Kuroki i studien.

«Hvis presidenter påvirker lhbt-personers psykiske helse, så må vi forvente at det ekstreme gapet i psykisk nød mellom lhbt-personer og ikke-lhbt-personer blir mindre under Biden-presidentskapet.»

Powered by Labrador CMS