Trans

Engelsk helsevesen stopper hormonbehandling av transungdom

 – Det er frykt og ikke fag som stanser behandlingen, sier Christine Marie Jentoft-Teigland i FRI, etter at det ble kjent at NHS England kun vil gi pubertetsblokkere til unge som deltar i kliniske studier. 

Skeive organisasjoner i England er sterkt kritiske til NHS avgjørelse. De frykter at behandlingen av transbarn og -unge settes alvorlig tilbake.
Publisert

Tirsdag 12. mars bestemte det offentlige helsevesenet i England (NHS) at det er slutt på å foreskrive pubertetsdempende hormoner til barn og unge med kjønnsdysfori, eller kjønnsinkongruens.

NHS begrunner avgjørelsen med at det ikke er «nok bevis på at behandlingen er sikker eller klinisk effektiv». Beslutningen kommer midt i en pågående hard offentlig diskusjon om transhelsetjenester i England.

– Pubertetsutsettende behandling er ment til å gi unge transpersoner tid til å finne ut av sin identitet, uten å påføre kroppen endringer i en retning som kan vise seg å være feil, sier Christine Marie Jentoft-Teigland, rådgiver på Kjønnsmangfold i FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

– For mange er dette viktig behandling som forhindrer endringer på kroppen som kan gi økt kjønnsdysfori. Mange må så gjennomgå kirurgi for å lette dysforien, som kunne vært unødvendig. Eksempelvis utviklingen av bryster, som man så må gjennomgå kirurgi for å forminske senere, påpeker Jentoft-Teigland.

Hun viser til at pubertetsutsettende behandling er støttet og anbefalt etter internasjonale standarder, ledende forbund og aktører på feltet.

Pubertetsblokkere har blitt godt studert og mye brukt siden slutten av 1980-tallet. Behandlingen utsetter puberteten til pasienten er gammel nok til å ta avgjørelser om de ønsker kjønnsbekreftende medisinsk behandling.

Bare hvis de forskes på

Pubertetsblokkerne vil heretter bare være tilgjengelig for unge pasienter i forbindelse med kliniske forskningsstudier og i noen private klinikker, ifølge PA Media

– Det er frykt, ikke fag som stanser behandling til transpersoner. Det er også beskrivende at behandlingen kun stoppes for transpersoner, men cispersoner skal fortsatt ha tilgang. Da vil det oppleves som diskriminering. Det er også det uetisk å tvinge individer til å delta i forskning for å få tilgang på behandling, påpeker Jentoft.

Færre enn 100 unge er i behandling med pubertetsblokkere via NHS for tida, og disse er de eneste som er lovet å få fortsette behandlingen, skriver det britiske nyhetsbyrået.

Britiske lhbtq+organisasjone fordømmer på det sterkeste NHS’ beslutning.

Avgjørelsen kom etter at ny rapport ble lagt frem, hvor klinikker som tilbyr hormonbehandling, ble kritisert for ikke å kunne dokumentere den langsiktige virkningen på unges helse.

«Livreddende medisin»

Rapporten er basert på en uavhengig gjennomgang av kjønnsidentitetstjenester for unge under 18 år som NHS bestilte i 2020. Gjennomgangen ble satt i gang etter at henvisningene til Gender Identity Development Service (GIDS), en offentlig spesialhelsetjeneste for unge, fikk 5000 flere henvisninger i 2021/22, sammenlignet med i underkant av 250 et tiår tidligere.

Undersøkelsen av NHS Englands helsetilbud ble ledet av Dr. Hilary Cass. I en foreløpig rapport i februar 2022 mente hun at det var behov for å gå bort fra én behandlingsenhet, og anbefalte i stedet regionale alternativer for bedre å støtte barn og unge med kjønnsdysfori, eller kjønnsinkongruens.

Men hun mente også at GIDS ikke hadde samlet nok data til at det var mulig å spore de nøyaktige resultatene av behandlingene deres.

Stansen i utskriving av pubertetsblokkere gjelder imidlertid ikke i Skottland. NHS Scotland skal heller ikke planer om å endre nåværende praksis. 

Bra med hormoner

Den medisinske behandlingen som nå er stoppet, er samtidig beskrevet som «livreddende» i en studie fra 2020 i det medisinske tidsskriftet Pediatrics. Den var den første i sitt slag som undersøkte sammenhengen mellom pubertetsblokkere og selvmord.

I desember 2022 publiserte nederlandske forskere en større studie i The Lancet som viser at 98 prosent av ungdom som fikk pubertetsutsettende hormonbehandling, fortsatte med kjønnsbekreftende hormonbehandling.

I januar 2023 publiserte amerikanske forskere en oppfølgingsstudie i New England Journal of Medicine, som viser at kjønnsbekreftende hormonbehandling har en positiv effekt på trans- og ikke-binære ungdoms psykiske helse og livskvalitet. Forskerne hadde fulgt opp 315 unge transpersoner og ikke-binære i alderen 12 til 20 år over en toårsperiode.

Gjennomsnittlig rapporterte deltakerne om økt livskvalitet og bedre psykososial helse, og studien underbygger annen forskning som viser at kjønnsbekreftende hormonbehandling har en positiv effekt på unge transpersoner og ikke-binære.

5000 på venteliste

Gender Identity Development Service, drevet av Tavistock og Portman NHS Foundation Trust, stenger i slutten av mars. Senere skal to nye NHS-tjenester åpne i begynnelsen av april i London og i Liverpool.

Ifølge NHS skal unge som får tilbud om behandling på disse klinikkene, bli fulgt opp av eksperter innen nevrodiversitet, pediatri og mental helse.

Rundt 5000 barn og unge står for tida på venteliste for henvisning til de to nye klinikkene, der 250 pasienter forventes å bli overført når de åpner.

– Dette er det siste steget i en lang rekke transnegative hendelser vi har sett fra England de siste årene. Dessverre er det ikke overraskende. Det som foregår i England påvirker også status i det norske helsevesenet, helt uavhengig av faglig grunnlag, og det er bekymringsverdig for også norske transpersoner, sier Jentoft-Teigland.

Bare 100 i Norge

I Norge har Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK) ved Rikshospitalet monopol på behandling av transpersoner. NBTK tilbyr ikke behandling til ikke-binære, og er svært restriktive til å gi pubertetsutsettende og kjønnsbekreftende behandling til ungdom.

I januar i fjor estimerte de ansvarlige ved Rikshospitalet at bare cirka 100 barn hadde fått pubertetsutsettende behandling. Hovedargumentet deres har vært at man vet for lite om effekten på lang sikt.

Kilder: Sky News, Pink News, CNN, NHS, Blikk

Powered by Labrador CMS