Trans

Krever svar fra Kjerkol

– For mange transpersoner har ikke helsetjenesten vært et sted de kan føle seg trygge på å få hjelp, sier Seher Aydar, stortingsrepresentant for Rødt.

Seher Aydar.
Publisert Sist oppdatertEtter at Esben Esther Pirelli Benestad ble fratatt autorisering som lege, har det kommet sterke reaksjoner. Nå krever Rødt svar fra helseminister Ingvild Kjerkol.

«Det er kommet fram etter en innsynsbegjæring at det i perioden 2019 – 2022 kom inn over 90 klager på Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK). Hvordan er disse klagene blitt fulgt opp, hvorfor har det ikke ført til noe tilsyn og hva tenker statsråden å gjøre med at den eneste enheten i det offentlig som nå tilbyr behandling til transpersoner ikke følger de nasjonale faglige retningslinjene for kjønnsinkongruens satt av Helsedirektoratet?» heter det i et spørsmål fra Rødts stortingsrepresentant Seher Aydar.

– Dessverre er det sånn at den helsehjelpa folk får, ikke bestemmes av hva som står i retningslinjene til Helsedirektoratet, men av tilbudet som faktisk finnes der ute i helsetjenestene våre. Nå er det ett sted som har monopol på behandling av transpersomer og de nekter å forholde seg til retningslinjene. Det er åpenbart ikke holdbart, sier Seher Aydar til Blikk.

Hun påpeker at for mange transpersoner har ikke helsetjenesten vært et sted de kan føle seg trygge på å få hjelp.

– Jeg mener enhver helseminister som skal være en minister for hele befolkninga er nødt til å sørge for at alle har lik tilgang til helsetjenester.

Seher Aydar reagerer på at nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens ved Rikshospitalet har fått over 90 pasientklager de siste tre årene.

– Det er veldig mye. Men likevel har det ikke blitt utført tilsyn. Vi er mange som lurer på hvorfor, så jeg spør jeg helseministeren om det.

Helseminister Kjerkol har erkjent at tilbudet til transpersoner er for dårlig.

– Da skulle det bare mangle at det kommer reelle forbedringer i helsetilbudet til transpersoner. Det er riktignok vedtatt at behandlingstilbudet for transpersoner skal desentraliseres, men nå signaliseres at disse ikke skal tilby hormonbehandling. Det som er tilbake er altså nasjonal behandlingstjeneste som nekter å følge nasjonale faglige retningslinjer og som ikke blir ettergått når de får massive klager. Det går jo ikke, sier Seher Aydar til Blikk.

Helseminister Ingvild Kjerkol har ennå ikke svart på spørsmålet fra Rødt.

Powered by Labrador CMS