Trans

Protest mot Helsetilsynet

Den skeive bevegelsen samles fredag til en nasjonal protest mot Helsetilsynets avgjørelse om å frata professor emerit Esben Ester Pirelli Benestad retten til å være lege.

Torsdag 28. april 2022 samlet en folkemengde seg i
Spikersuppa på Oslos nye Regnbueplass.
Her protesterte de mot at Helsestasjonen for
kjønn og seksualitet (HKS) motvillig har
stanset all hormonbehandling til nye pasienter. Fredag 3. februar samles det til nok et transskrik, denne gang for Esben Esther Pirielli Benestad.
Torsdag 28. april 2022 samlet en folkemengde seg i Spikersuppa på Oslos nye Regnbueplass. Her protesterte de mot at Helsestasjonen for kjønn og seksualitet (HKS) motvillig har stanset all hormonbehandling til nye pasienter. Fredag 3. februar samles det til nok et transskrik, denne gang for Esben Esther Pirielli Benestad.
Publisert Sist oppdatertOnsdag ble det gjort kjent at Helsetilsynet har fratatt Esben Ester Pirelli Benestad autorisasjon som lege.

– Vi er mange som har sittet opp hele natten og snakket med enkeltpersoner og personer i familienettverk som er helt fortvilet over tap av legen, og er dypt bekymret for hva som vil skje videre med dem, forteller Christine Jentoft, FRIs rådgiver for kjønnsmangfold.

Ifølge Jentoft mister pasientene en høyt aktet og respektert fagperson på sitt felt.

– Esben Esther Pirelli Benestad er utrolig høyt aktet blant sine pasienter, sier Jentoft.

– Vi i FRI, PKI og den øvrige skeive bevegelsen ser med bekymring på hva som vil skje med Benestads nåværende og fremtidige pasienter, og vi synes dette er en utrolig trist avslutning på en lang karriere med å redde liv hver dag.

Jentoft påpeker det er rart at Statens Helsetilsyn enda engang går etter Benestad, mens 90 pasientklager mot Nasjonalt behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens, NBTS, går ubemerket hen.

FRI, PKI og andre skeive organisasjoner samles til protest på Regnbueplassen i Spikersuppa i Oslo kl 17 fredag 3. februar.

Det er også varslet demonstrasjoner i Bergen, Trondheim, Kristiansand og Stavanger.

.

Powered by Labrador CMS