Trans

Til sak for å fortsette som lege

Esben Esther Pirelli Benestad møtte mandag i Agder tingrett etter å ha gått til søksmål mot staten. Hen krever å få legeautorisasjonen tilbake.

(f.v.) Esben Esther Pirelli Benestad og Elsa Almås.
Publisert Sist oppdatert

Grimstad-legen Esben Esther Pirelli Benestad er en av Norges mest kjente transpersoner og en forkjempere for skeive og transrettigheter. I 40 år har hen behandlet pasienter som opplever kjønnsinkongruens.

Det var i 2022 at Helsetilsynet startet en gransking av Benestad. Bakgrunnen var at Statsforvalteren i Agder konkluderte med brudd på helselovgivningens krav til forsvarlighet, informasjonsplikt og journalføring. Motparten er Statens helsepersonellnemnd, som i fjor begrenset Benestads autorisasjon som lege.

– Når Helsetilsynet sier at jeg ikke er kompetent til å gjøre jobben min, så ligger det i det en forakt for de livene jeg har reddet, sa Benestad til Blikk i februar.

Etter vedtaket til tilsynsmyndighetene kunne ikke Benestad lenger skrive ut hormoner til kjønnsbekreftende behandling.

– Jeg har fått mye støtte fra tidligere klienter, og de nye som kommer til. Jeg har en kolossal støtte i at jeg lever med og jobber med en som har lik kompetanse som meg, sa Benestad til Blikk i februar og viste til ektefellen Elsa Almås, som er psykolog og professor.

– Når jeg ser på støtten jeg får fra klienter, og spesielt klienters foreldre, er det veldig mange av dem som sier jeg har reddet livet deres, sa hen til Blikk.

På spørsmål fra NRK om hvorfor hen velger å gå til sak mot staten, svarer hen:

«Det er fordi staten i mange år har behandlet transpersoner veldig dårlig. Det at min autorisasjon blir tatt bort ser jeg som et ledd i den dårlige behandlingen som denne gruppen får», sier Benestad til NRK.

 

 

 

Powered by Labrador CMS