Forskning

Søker skeive som har erfaring med vold i nære relasjoner

Forsker ved VID vitenskapelige høgskole gjør en stor studie om erfaringer med vold i nære relasjoner blant lesbiske, homofile og bifile i Norge. – Deltakelse av skeive er avgjørende for en god forskning, sier førsteamanuensis Esra Ummak.

– Som en skeiv akademisk aktivist mener jeg det er et kritisk behov for å belyse vold i nære relasjoner blant skeive, sier førsteamanuensis Esra Ummak.
Publisert

I en større studie om seksuell vold i unges nære relasjoner nylig, har Carolina Øverlien, forsket på partnervold mellom personer av samme kjønn.

Forskeren ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) understreker at vi må anerkjenne at alle kan utsettes for vold, uansett kjønn eller seksuell orientering.

– Det var forskjeller mellom dem som var i samkjønnede parforhold og heteroseksuelle forhold. Men utvalget var for lite til å se på om det var forskjeller mellom ulike former for skeive forhold, sa Øverlien til Blikk tidligere denne måneden.

Mange av respondentene i studien kjente seg hverken igjen eller inkludert i den offentlige samtalen om vold i nære relasjoner.

– Det er også enda vanskeligere å se at du er utsatt for vold i et samkjønnet forhold, sa Øverlien.

Adresserer volden

Nå skal en ny studie sette søkelyset på spesifikt skeive forhold, uavhengig av alder.

Esra Ummak, førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole, gjennomfører en omfattende studie om erfaringer med vold i nære relasjoner blant lesbiske, homofile og bifile i Norge.

Ummak kjenner til Øverliens studie.

– Øverliens studie er viktig da forskeren fokuserer på erfaringene til unge queer-ofre. Imidlertid, som vi vet fra tidligere forskning i Norge, varierer partnervold blant lhbtq+-personer avhengig av alder, seksuell orientering, kjønnsidentitet og innvandrerbakgrunn. Vår studie vil bidra til å forstå hvordan disse ulike variablene kan påvirke partnervold og de unike kjennetegnene ved partnervold basert på seksuell orientering, sier Ummak.

– Som en skeiv akademisk aktivist mener jeg det er et kritisk behov for å belyse vold i nære relasjoner blant skeive, og tjenestene som er tilgjengelige for dem i Norge, sier Ummak til Blikk.

Forskningsprosjektet har som mål å fylle kunnskapsgapet når det kommer til vold i denne type relasjoner. Målet er at funnene kan føre til mer inkluderende og effektive hjelpetjenester.

– Deltakelse av skeive er avgjørende for en god forskning. Ved å dele sine erfaringer kan respondentene hjelpe oss med å bedre forstå nyansene av vold i nære relasjoner innenfor det skeive fellesskapet, og bidra til meningsfylt endring.

Ummak og teamet søker respondenter til studien og som identifiserer seg som skeive, og har, eller har hatt, et romantisk eller seksuelt likekjønnet forhold.

Studien vil ikke inkludere trans- eller ikke-binære personer. Ummak forklarer dette med at det vil komme et eget forskningsprosjekt for kjønnsmangfold senere i år.

Delta i studien her: nettskjema.no/a/ipvnorway

 

 

Powered by Labrador CMS