Forskning

Vold i skeive parforhold er annerledes

– Forskningen som er gjort på vold i nære relasjoner i Norge, har ikke tatt høyde for de særegne formene for partnervold man kan finne blant skeive, mener forsker ved VID vitenskapelige høgskole.

Publisert

Esra Ummak har forsket på lesbiske, homofile og biseksuelle nordmenns erfaringer med partnervold ved VID vitenskapelige høgskole.

Forskeren mener den manglende oppmerksomheten rundt dette temaet kan henge sammen med det tradisjonelle synet på kjønnsroller.

– De fleste ser for seg partnervold som et fenomen der mannen er voldsutøver, mens kvinnen er offer. Det kan bidra til at vold i skeive forhold blir oversett, sier Ummak til forkning.no.

Fant tre unike voldserfaringer

Omfanget av partnervold blant skeive i Norge er ikke kartlagt. Men undersøkelser i andre land har vist at omfanget er på samme nivå som hos heterofile eller høyere.

– Det er grunn til å tro at partnervold blant skeive er utbredt også i Norge. Denne gruppen er mer utsatt for vold og diskriminering enn befolkningen generelt. De sliter også i større grad med psykiske helseproblemer og levekårsutfordringer. Det gjør dem sårbare for å både oppleve og utøve partnervold, sier Ummak til forskning.no

I sin nyeste studie har Ummak intervjuet 26 lesbiske, homofile og bifile om deres erfaringer med partnervold.

I likhet med heterofile hadde de opplevd ulike former for fysisk, psykisk, seksuell og økonomisk vold fra sin partner. Men forskerne fant i tillegg tre typer voldserfaringer som var unike for de skeive.

De fleste av deltakerne i studien hadde opplevd seksuelt misbruk fordi de var unge og uerfarne i forholdet sitt. Det gjorde dem sårbare for dominans og maktmisbruk av eldre partnere.

Flere av deltakerne hadde opplevd at partneren trakk legningen deres i tvil. Dette var særlig vanlig hos lesbiske og bifile.

De fleste av deltakerne i studien mente at sjalusi var mer utbredt enn i heterofile forhold.

Ummak mener det er få studier som tidligere har vist hvordan maktforhold i skeive parforhold utspiller seg på andre måter enn i heteroseksuelle forhold.

– Forskningen kan øke forståelsen for at man må undersøke partnervold innenfor et bredere spekter av seksuelle orienteringer og kjønnsidentiteter. Det er viktig at helsepersonell har kunnskap om partnervold blant skeive, slik at de kan gi riktig støtte og hjelp, påpeker Ummak.

 

Powered by Labrador CMS