Urix

Overraskende lhbt-støtte i Øst-Europa

ILGA Europes årlige undersøkelse om situasjonen for skeive i Europa, viser at innbyggerne ikke nødvendigvis er enige med landets offisielle og negative lhbt-politikk. Spesielt gjelder dette for Øst-Europa.

ILGA Europes undersøkelse viser med få unntak at offisielle hatytringer nødvendigvis ikke reflekterer innbyggernes holdning til skeive. I Ungarn for eksempel, har befolkningens støtte til skeive aldri vært sterkere enn i dag.
ILGA Europes undersøkelse viser med få unntak at offisielle hatytringer nødvendigvis ikke reflekterer innbyggernes holdning til skeive. I Ungarn for eksempel, har befolkningens støtte til skeive aldri vært sterkere enn i dag.
Publisert

ILGA Europe har årlige lagt fram tall som viser at vold, hatytringer og anti-lhbt+holdninger øker i hele Europa. Nylig har organisasjonen gått igjennom ulike lands data og opinionsundersøkelser for årene 2020 og 2023, og utviklingen viser økning i positive holdninger til skeive.

Opinionen endrer seg faktisk til det bedre i Europa. I mange land går opinionens holdninger på tvers av både regjering og offentlige representanters hatytringer mot skeive.

Spesielt i land i Øst-Europa er holdningene i ferd med å endre seg. Ifølge ILGA Europe er det en forholdsvis stor andel som er positive til skeive, og andelen er økende.

Positive bulgarere

I Bulgaria viser en opinionsundersøkelse utført av GLAS Foundation og Friedrich Ebert Foundation i 2021, at 34,8 prosent ville stemme på et parti som støtter skeive rettigheter dersom partiets politikk i andre saker sammenfalt med deres.

Ytterligere 6,4 prosent sier at de ville ha gitt ubetinget støtte til et parti med positive holdninger til skeive. Samtidig er 38, 3 prosent imot at deres politiske parti er positive til skeive, mens 20,5 prosent har et ikke-dømmende syn på skeive.

Undersøkelsen viser også at flertallet av bulgarere er nøytrale, eller positive til skeive i nær omgivelser. Nesten halvparten vil behandle skeive som alle andre, mens 12,9 prosent sier at de vil være mer omsorgsfulle overfor skeive enn andre gitt minoritetens utsatthet for vold og hatytringer.

Sterk økning i Ungarn

Befolkningen i Ungarn følger heller ikke landets offisielle anti-lhbt-politikk. I 2022 viser en undersøkelse utført av Policy Solutions, at for ungarere flest er ikke «homopropaganda» viktig. I 2021 mente 59 prosent av ungarerne at skeive par burde ha rett til adopsjon, og over halvparten av befolkningen mente at par av samme kjønn var like egnet til å være foreldre som heterofile par.

En annen opinionsundersøkelse fra samme år utført av Medián, viser at den offentlige støtten til lhbt+personer aldri har vært sterkere i Ungarn enn den er i dag.

Den positive utviklingen gjør seg også gjeldende i de baltiske landene og andre land i Øst-Europa, som blant annet Tsjekkia, Georgia, Moldova, Polen, Serbia og Tyrkia.

Firedobling i Ukraina

I Ukraina har antallet personer med positiv holdning til skeive, firedoblet seg mellom 2016 - 2022, viser en undersøkelse i regi av Kyiv International Institute of Sociology fra 2022.

Den positive utviklingen gjelder både ukrainernes aksept av skeive i egen familie, og deres støtte til skeives rettigheter. Det er også en økning andel av befolkningen som er imot diskriminering av og hatytringer mot skeive.

I Russland viser en studie at mellom 2015 og 2022 så doblet antallet personer som har skeive i omgangskretsen sin, fra 8 til 15 prosent. En annen studie i regi av Levada-senteret fra 2020, viser at russernes holdninger til lhbt+personer er i endring. Færre er for eliminering av skeive og flere ytrer usikkerhet om egne holdninger til skeive.

Nederland stagnerer

Opinionsundersøkelsene utført i land i Vest-Europa viser samme tendensen. En studie fra Storbritannia i regi av More in Common, avdekker at politikkens fiendtlige holdninger til transpersoner, ikke gjenspeiles i befolkningens holdninger. Folk flest støttet transpersoners rettigheter og ønsket at skolene skal være trygge og inkluderende. Når det gjaldt transpersoners tilgang til garderober og rett til sportsdeltakelse basert på sitt juridiske kjønn, var respondentene delte.

Overraskende nok viser utviklingen i Nederland en stagnasjon for første gang på mange år. Antall nederlendere som har en positiv oppfatning av lhbt+personer, er ikke økende. Tvert imot så mener en av seks at det er «noe galt» med personer som ikke identifiserer seg som mann eller kvinne. En studie fra 2021 viser at hele 67 prosent av befolkningen ikke visste hva intersex er. Samtidig viser studien at økt kunnskap fører til økt aksept for ikke-binære.

Økt norsk støtte

Transpersoner er også bøygen i den norske befolkningens holdninger til skeive, viser en rapport i regi av Bufdir fra 2022. Men sivilsamfunnets holdninger til skeive som gruppe, blir stadig bedre.

Godt over halvparten av respondentene oppgir at de støtter lesbiske, og hele 85 prosent sier at de støtter samboende par av samme kjønn.

Når det gjelder transpersoner, er tallene lavere selv om de viser en positiv utvikling. 51 prosent i Norge oppgir at de støtter transpersoner, og det er en økning fra 36 prosent i 2013.

Andre land i ILGAs undersøkelse

FRANKRIKE

2022: To tredjedeler av innbyggerne mener regjeringen bør gjøre mer for lhbt-likestilling, at barn bør læres om kjønns- og seksualitetsspørsmål, og at skeive unge som blir kastet ut hjemmefra skal ha statsstøtte.

TYSKLAND

2022: 81 % er enige i homoekteskap. 75 % ville ha lite eller ingen problemer med at barnet deres er skeivt, men frekvensen er mye lavere når det gjelder transbarn, 66 %.

GEORGIA

2022: Sosial aksept av skeive øker sakte .

IRLAND

2022: Høy aksept av skeive, mest av ciskjønnede homofile menn (89 %) og minst av ikke-binære (65 %).

LATVIA

2022: 49% hadde en nøytral holdning til «homoseksuelle», 25% aksepterte, og 23% fordømte «homofili». En tredjedel kjente ikke en lhbt-person.

MOLDOVA

2022: 55 % av innbyggerne i Chisinau har en positiv eller nøytral holdning til skeive, sammenlignet med 33 % tre år tidligere. Andelen av de som er sterkt imot skeive, gikk også betydelig ned.

MONTENEGRO

2022: Offentlig aksept for skeive er i bedring , men framgangen går ekstremt sakte.

POLEN

2022: To tredjedeler støtter likestilling av homo/heteroeksteskap, eller sivilt partnerskap. 60 % mener Polen bør avskaffe «LHBT-frie soner» for å oppfylle EUs krav for å motta finansiering.

SERBIA

2021: Til tross for at bare 0,01 % av serbere visste at de har en transvenn eller et familiemedlem, mente 60 % at transpersoner burde beskyttes mot diskriminering og 64 % mente at transpersoner burde ha tilgang til kjønnsbekreftende operasjoner.

SVERIGE

2022: Tre av fire støtter transmindreårige i å få den omsorgen de trenger. Svensker har en relativt høy grad av kunnskap om transpersoner og overveldende positive transholdninger, men oppfatter antitrans-fordommer som vanlige.

TYRKIA

2020: Aksepten av skeive var rekordhøy, med nesten 50 % av befolkningen som støtter lhbt-likestilling – 9 % økning fra 2019.

Powered by Labrador CMS