Forskning

Ikke verre for barna å oppleve skilsmisse fordi mor er lesbisk

Etter å ha intervjuet elleve barn viser Jorid Krane Hanssens undersøkelse at det at mor skilte seg fordi hun kom ut som lesbisk ikke utgjør noen tilleggsbelastning for barna.

Jorid Krane Hanssen har intervjuet 11 kvinner og menn som har til felles at mor kom ut som lesbisk da de var barn. På intervjutidspunktet var informantene fra 16-32 år. De forteller at mors skeive legning ikke var en ekstra belastning i forbindelse med skilsmissen.
Publisert Sist oppdatert

.

Jorid Krane Hanssen er avgått professor i sosiologi. Som aktiv forsker arbeidet Krane Hanssen mye med regnbuefamilier. Hun undersøkte dynamikken mellom likekjønnede foreldre og barna deres, og hvordan familieenheten opplevde sine vilkår i storsamfunnet.

Som avgått professor har Krane Hanssen fått tid til å dypdykket i materiale sitt fra en annen vinkel.

Endel av barna hun opprinnelig intervjuet om å vokse opp med likekjønnede foreldre, hadde tidligere opplevd at deres biologiske foreldre hadde skilt seg fordi mor kom ut som lesbisk.

Krane Hanssen har derfor undersøkt hvorvidt disse barna opplevde det som en tilleggsbelastning ved skilsmissen. Hun finner at så ikke er tilfelle. Det intervjuobjektene forteller, er at det var selve skilsmissen, ikke årsaken til den, som var vanskelig.

Frykten hos mange som kommer ut etter å ha levd i heterofile ekteskap, såkalte «late bloomers», er at barna skal kjenne seg sviktet og lurt når de får vite at den ene forelderen deres ikke er heterofil likevel.

I et tidligere intervju med Blikk fortalte Linda Rønold og Anne Holter om denne bekymringen. Begge hadde levd i heterofile ekteskap og begge hadde halvvoksne barn da de i moden alder kom ut som lesbiske. Hvorvidt barna ville kjenne seg ført bak lyset, var en alvorlig bekymring i forkant av komme ut-prosessen, fortalte Rønold og Holter.

For begge mødrene viste det seg at bekymringen var grunnløs, barna deres tok nyheten mye bedre enn fryktet.

.

.

I Jorid Krane Hanssens undersøkelse viser det seg at yngre barn ikke er fokusert på mors legning som en tilleggsbelastning når de biologiske foreldrene skiller seg. Det informantene var opptatt av, var konsekvensen bruddet mellom de biologiske foreldrene fikk for hverdagslivet deres, med delt omsorg, flytting og tap av vante rammer.

De elleve fortellingene er svært ulike, men alle informantene peker på mors legning som årsaken til skilsmissen, uten at de som barn la vekt på det som et problem. Kun en informant opplevde det som vanskelig, hun var tenåring og engstelig for omgivelsenes reaksjoner.

Powered by Labrador CMS