Forskning

40 prosent av skeive er lite tilfreds med livet

– Burde skape jordskjelv i det politiske landskapet, sier FRI-leder Inge Alexander Gjestvang.

Publisert Sist oppdatert

.

Tidligere i år skrev Blikk om Statistisk Sentralbyrås (SSB) livskvalitetsundersøkelse. Her kom fram at 1 av 3 skeive var lite tilfreds med livet i 2020. I år er tallene enda mer dystre.

SSBs nye livskvalitetsundersøkelse avdekker at skeive fremdeles er betydelig mindre fornøyde med livet enn befolkningen totalt. Mens 40 prosent av skeive er live tilfredse med livet, svarer kun 28 prosent av hele befolkningen det samme.

.

.

– Skeive mindre fornøyde med livet

SSB bemerker at skeive også i år peker seg ut i negativ forstand. Gruppen har hatt en større nedgang i tilfredshet siden 2020 enn befolkningen i alt. Dette til tross for at befolkningen som helhet også har hatt en nedgang i livskvalitet.

– Arbeidsledige, skeive, personer med nedsatt funksjonsevne eller psykiske plager og personer med lav inntekt eller utdanning er mindre fornøyde med livet, mindre fornøyde med sin fysiske helse, psykiske helse, bosted, fritid og økonomi enn den øvrige befolkningen, sier SSB-rådgiver og hovedforfatter av rapporten Kristina Strand Støren.

FRI-leder Inge Alexander Gjestvang er bekymret over SSBs funn.

– De er også mindre optimistiske for fremtiden, opplever mindre mening, engasjement og mestring og de opplever i mindre grad at de har givende sosiale relasjoner og positive følelser.

Leder i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Inge Alexander Gjestvang, ser svært bekymret på nedgangen i livskvalitet blant skeive.

– Dette burde skape jordskjelv i det politiske landskapet, men så langt ser ikke dette ut til å ha skjedd, sier Gjestvang til Blikk.

.

Dette er skeive minst fornøyde med

Nesten halvparten av skeive (47 prosent) oppgir at de er lite fornøyde med sin økonomiske situasjon. Her oppgir 30 prosent av hele befolkningen det samme.

Personer med symptomer på psykiske plager, personer som er utenfor arbeid, og skeive oppgir at de har en overvekt av negative tanker. Mens 44 prosent av skeive er lite fornøyde med egen psykiske helse, svarer 26 prosent av hele befolkningen det samme.

Der 18 prosent av hele befolkningen tror de vil ha lav tilfredshet med livet om 5 år, tror 26 prosent av skeive det samme.

På spørsmål om man opplever sine sosiale relasjoner som støttende og givende, har 35 prosent av skeiv oppgitt at de i liten grad har givende sosiale relasjoner, mot 24 prosent i hele befolkningen.

.

Dette sier levekårsundersøkelsen om skeive:

 • 40 prosent er lite tilfredse med livet
 • 38 prosent har en overvekt av negative følelser
 • 37 prosent er lite fornøyd med egen fysisk helse
 • 44 prosent er lite fornøyd med egen psykisk helse
 • 21 prosent er lite fornøyd med stedet de bor
 • 36 prosent er lite fornøyd med fritid til rådighet
 • 47 prosent er lite fornøyd med sin økonomiske situasjon
 • 26 prosent tror de vil ha lav tilfredshet med livet om 5 år
 • 43 prosent har en svak opplevelse av mening i livet
 • 34 prosent er sjelden engasjert i det de gjør
 • 37 prosent opplever lav grad av mestring
 • 35 prosent opplever liten grad av givende sosiale relasjoner
Powered by Labrador CMS