FRI

Tidligere FRI-leder hevder han ble aktivt motarbeidet av egen nestleder

Inge Alexander Gjestvang går hardt ut mot tidligere medarbeidere etter at også hans etterfølger som FRI-leder nylig trakk seg. Anklagene avvises.

Inge Alexander Gjestvang.
Publisert Sist oppdatert

Inge Alexander Gjestvang trakk seg som leder i FRI i oktober i fjor. I etterkant har det ikke lykkes Blikk å få Gjestvang i tale om foranledningen for avgangen.

Fredag, en uke etter at etterfølgeren Hilde Arntsen brått meldte at også hun trakk seg, skriver Gjestvang imidlertid åpent på Facebook at han må si noe om FRI og avslutningen på sin tid der:

«Jeg aner ingenting om hva som ligger bak avgjørelsen til Hilde om å trekke seg, men jeg heiet på henne da hun tok over etter meg og jeg heier på Viljar som står ved roret nå. Jeg har stor respekt for dem begge», skriver Gjestvang, og legger til at han selv sikkert gjorde mye dumt og rart i løpet av sine år som leder i FRI.

«Men det jeg angrer mest på var at jeg stolte på enkelte folk. Deriblant de som skulle stå meg nærmest. Jeg gikk inn i vervet med en naiv tro på at vi var et lag som skulle spille hverandre gode, og at de hardeste kampene var de eksterne», skriver Gjestvang.

Han påstår så at han i juni fjor fikk troverdig informasjon om at politisk nestleder snakket åpent i eget nettverk om sine planer om å knekke ham psykisk og sette inn en annen i lederstolen.

«Dette passet uhyggelig godt inn i den giftige atferden jeg hadde prøvd å overse eller overleve hele våren.», skriver Gjestvang, og fortsetter:

«Jeg kunne ikke annet enn å konfrontere politisk nestleder med dette. Det er umulig å ha tillit til og samarbeid med noen som aktivt arbeider for å knekke deg psykisk og fjerne deg. De påfølgende telefonene nestleders nettverk fikk for å finne ut av hvem som hadde sagt hva til meg tilsier at det ikke kunne være noen røyk uten ild», skriver Gjestvang og forteller om en kronglete prosess rundt varsling.

«Det er ubehagelig å fortelle de som skal stå deg nærmest at du ikke lenger har tillit til dem. Gjengjeldelsen som fulgte fra politisk nestleder selv, men også etter hvert andre daværende og tidligere tillitsvalgte var både overraskende og ikke. Det var imponerende å se hvordan fokus raskt ble dreiet mot at jeg var vanskelig å samarbeide med i stedet for nestleders planer om å kaste meg - jeg måtte jo forstå selv hvorfor jeg fortjente å bli utsatt for dette.»

Gjestvang skriver at han derfor valgte å varsle.

«Atferden var og er ikke forenelig med organisasjonens etiske retningslinjer. Jeg tror ikke jeg ville gjort det igjen. Det er ikke alle det er trygt å varsle på. Gjengjeldelsen mot og rykteflommene om meg var ikke verdt det. Det å bli kontaktet av medier med spørsmål om jeg har begått overgrep, underslag eller hatt grenseoverskridende atferd var ydmykende - men det å kommentere slike rykter er alltid uaktuelt.»

Han valgte å gi seg mens de rundt ham fortsatt sto på beina og hadde overskudd til å gjøre det de var valgt inn og ansatt for.

«Jeg er evig takknemlig for den enstemmige tilliten landsstyret viste meg i høst, og jeg er glad for omtanken de viste da jeg meldte min avgang. Det fantastiske sekretariatet i FRI er fullt av faglig sterke og dyktige folk som også er nydelige medmennesker. Jeg håper den nåværende og fremtidige ledelsen i FRI ivaretar dem og har tillit til jobben de gjør for oss alle», skriver Gjestvang og legger vekt på at han ikke er et offer i saken.

«Det har vært et privilegium å lede FRI i tre år, men jeg tilhører en minoritet og er livredd for å se bevegelsen vår bruke energien feil sted», skriver han og adresserer påstander om at det er identitetspolitikk og transpolitikk som førte til situasjonen FR nå står i.

«Igjen blir transfolk syndebukker. Nåværende sentralstyre har ennå ikke adressert dette, men jeg håper de tar med seg disse varsellampene videre i den viktige kampen for en bedre verden hvor ingen står igjen. Ingen. For ingen av oss har råd til mer tilbakegang. Vi trenger sterke lag som backer hverandre og heier fram hverandres ulike måter å kjempe vår felles kamp på. Det er kun da vi vinner», skriver Inge Alexander Gjestvang.

Jobber for en trygg organisasjonskultur

FRI-leder Viljar Eidsvik skriver i en kommentar til Blikk:

 «Det er trist at tidligere tillitsvalgte har hatt vonde opplevelser med å ha verv i ledelsen i FRI. Vi er innstilt på å jobbe aktivt for en god og trygg organisasjonskultur, der tillitsvalgte, ansatte og frivillige har det godt.»

I vår kommer FRI, ifølge Eidsvik til å jobbe forebyggende og fellesskapsdannende gjennom medlemsmøter i hele landet, samt med revidering av varslingsrutiner for å sikre god håndtering dersom uheldige situasjoner oppstår.

 «Arbeidet for et likestilt samfunn for skeive er helt avhengig av at vi klarer å samle oss som bevegelse og bygge hverandre opp og støtte hverandre», skriver Eidsvik.

Dårlig samarbeidsklima

Marita Holmeset-Varpe var politisk nestleder i FRI, men trakk seg sammen med organisatorisk nestleder Frode Lagset og tre andre sentralstyremedlemmer i september i fjor.

Om påstandene fra Gjestvang om at Holmeset-Varpe aktivt arbeidet for å knekke ham psykisk, skriver hun:

«Jeg kjenner meg ikke igjen i tidligere leder Gjestvangs fremstilling. Det er synd at samarbeidet mellom meg og Gjestvang, og arbeidsutvalget, endte som det gjorde. Det var med tungt hjerte jeg i fjor høst trakk meg som politisk nestleder, sammen med resten av flertallet i sentralstyret», skriver tidligere politisk nestleder Marita Holmeset-Varpe i en melding til Blikk.

Holmeset-Varpe hevder det var umulig å fortsette i nestlederposisjonen under de daværende premissene.

«Det var et dårlig samarbeidsklima i arbeidsutvalget, med tidvis stor politisk, strategisk og organisatorisk uenighet. Et sentralt tema var hvor mye FRI skulle jobbe med oppfølgingen av terroren 25. juni 2022, og hvordan dette arbeidet skulle ta form. For meg var det viktig at FRI skulle være en sentral aktør i denne oppfølgingen», skriver Holmeset-Varpe.

At Holmeset-Varpe fikk en varslingssak mot seg var også en ytterligere belastning.

«Det har preget meg og påvirket meg veldig. Det har vært vanskelig å stå i et varsel som jeg ikke visste innholdet i, eller begrunnelsen for, eller hvem det var som varslet mot meg.»

Hun mener måten FRI har håndtert varselet, og prosessen rundt dette ikke har vært god og er preget av flere feil.

 «Jeg håper FRI benytter sjansen til å forbedre seg på disse punktene. Er lei meg for at vi ikke fikk til å samarbeide i arbeidsutvalget. Jeg ønsker det nye styret og ny leder lykke til i den viktige skeive kampen», skriver Marita Holmeset-Varpe til Blikk.

 

Powered by Labrador CMS