Forskning

Jo flere brødre, jo mer homo?

Ja, hevder forskerne bak en ny studie. De har lett etter en sammenheng mellom hvem du forelsker deg i og hvor mange storebrødre du har.

Publisert

.

Øker sannsynligheten for å få seg likekjønnet kjæreste om du har storebrødre? Dette spørsmålet har fått forskere til å klø seg i hodet siden 1930-tallet. Nå hevder en gruppe australske forskere at de har det endelige svaret.

«Ingen studie av et representativt befolkningsutvalg har støttet teoriens eksistens – før nå», skriver forskerne i det akademiske nett-tidsskriftet The Conversation.

.

41 prosent større sannsynlighet

Forskerne undersøkte søskenflokkene og parrelasjonene til ni millioner nederlendere født mellom 1940 og 1990. De mener at både mennene og kvinnene med storebrødre hadde betydelig større sannsynlighet for å inngå ekteskap eller partnerskap med personer av samme kjønn.

Studien konkluderte med at det var 12 prosent mer sannsynlig at en mann med en eldre bror var registrert i et forhold til en mann, sammenlignet med menn med en eldre søster.

En mann med tre eldre brødre hadde hele 41 prosent større sannsynlighet for det samme, enn en mann med tre eldre søstre, ifølge studien publisert i Journal of Sex Research.

Forskerne bak studien ser en klar sammenheng mellom hvor mange brødre du har og sannsynligheten for å få likekjønnet partner. Figuren viser antallet likekjønnede partnere per 1000 menn, fordelt på antallet brødrene mennene oppga at de har.

.

Born this way

Den nye studien støtter opp under den omdiskuterte teorien om broderlig fødselsordereffekten (FBOE), altså at den seksuelle identiteten din henger sammen med antallet brødre du har.

Teorien ble først forsket på allerede på 1930-tallet. Siden 1990 har flere studier hevdet at plassen din i søskenflokken har en tydelig innvirkning på den seksuelle orienteringen din.

Forskerne mener studien understreker at seksualitet er medfødt.

«Disse bevisene stemmer helt overens med perspektiver som legger vekt på seksuell legning som en medfødt egenskap og en refleksjon av en persons sanne selv, snarere enn et produkt av «livsstilsvalg» eller en «motetrend», som noen antyder», skriver forskerne i det akademiske nett-tidsskriftet The Conversation.

De skriver videre at seksualitet «i et ideelt samfunn» ikke ville bety noe, og alle ville ha like rettigheter og bli respektert, men at dette fremdeles er et problem i dagens samfunn.

.

Men hvorfor?

Tidligere forskning på FBOE har basert seg på små grupper med mennesker. Dette har ført til at noen forskere har stilt spørsmålstegn ved hele teorien. Forskerne bak den omfattende studien håper den kan bygge oppunder troverdigheten til FBOE.

Det er også fremdeles usikkert hva dette egentlig kommer av.

De fleste forskerne som har studert FBOE mener det er fordi mor reagerer på proteinene et mannlig foster produserer i livmoren. Disse proteinene kommer inn i morens blodstrøm og utløser en produksjon av antistoffer som påvirker den seksuelle utviklingen til barnet.

Antistoffene samles opp til neste svangerskap med mannlige fostere. Dette fører igjen til at mennesker med flere brødre har større sannsynlighet for å oppleve tiltrekning til en av samme kjønn.

Powered by Labrador CMS