Forskning

– Jeg har lenge vært inspirert av mitt eget skeive nettverk

Pris til Miki Gebrelul for masteroppgave om skeive personer med minoritetsbakgrunn

Juryen fremhever at Gebrelul demonstrerer et skarpt blikk for kompleksiteten i temaet som utforskes og for etiske og metodologiske utfordringer knyttet til prosjektet.
Publisert Sist oppdatert

Miki Gebrelul fikk Prisen for beste masteroppgave med kjønnsperspektiv levert ved universitetet i Oslo 2023. 

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo (UiO) deler årlig ut pris til beste masteroppgave eller profesjonsstudie med kjønnsperspektiv levert ved UiO. For 2023 var det 12 nominerte oppgaver. 

Vinner ble Miki Gebrelul for masteroppgaven «Minoriserte subjekter av begjær: Identitetsforståelse blant skeive personer med minoritetsbakgrunn i Norge». 

Oppgaven ble også levert ved nettopp Senter for tverrfaglig kjønnsforskning. Gebrelul forteller til universitetets nettside at ideen til masteroppgaven kom fra egen hverdag og omgangskrets: 

– Jeg har lenge vært inspirert av mitt eget skeive nettverk. Spesielt var jeg interessert i den kreative måten de bryter med konvensjonelle kjønn- og seksualitetsnormer, og hvordan de deltar i samfunnet på en måte som gir rom til å uttrykke disse måtene å være på. 

I juryens begrunnelse heter det blant annet: «Miki Gebrelul har tatt for seg en problemstilling som foreløpig er lite utforsket, nemlig hvordan språket brukes i identitetsarbeid hos skeive personer med minoritetsbakgrunn i Norge. Med teoretisk støtte fra særlig Judith Butler og Sara Ahmed viser Gebrelul at kreative, men også krevende forhandlinger med det tilgjengelige begrepsapparatet er et sentralt aspekt ved informantenes arbeid, både med å forstå seg selv og med å gjøre seg til et forståelig subjekt for omverdenen. Gebrelul får godt fram hvordan maktrelasjoner knyttet til kjønn, seksualitet, rasialisering og minoritet/majoritet via språket virker inn på dette arbeidet og bidrar på denne måten til større innsikt i erfaringene og utfordringene til en gruppe som er utsatt for komplekse former for andregjøring og diskriminering.» 

Juryen fremhevet også at Gebrelul demonstrerer et skarpt blikk for kompleksiteten i temaet som utforskes og for etiske og metodologiske utfordringer knyttet til prosjektet. 

Miki Gebrelul arbeider til daglig som utstillingsleder og kurator ved Fotogalleriet. Til universitetssiden sa de at oppgaven overlapper med det arbeidet ved Fotogalleriet: «Det blir interessant å fortsette å jobbe med det innenfor det kunstneriske og praktiske. Ellers, håper jeg at jeg også får mulighet til å arbeide videre med det teoretiske»,

Powered by Labrador CMS