HKS-saken

Et «transskrik» om hjelp

Flere ble rystet da Oslo kommunes helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) varslet behandlingsstopp av nye pasienter. – Det er snakk om en livreddende behandling. Dette er nødvendig helsehjelp, sier PKI-leder Isak Bradley til Blikk.

– Vi står her i dag fordi landet vårt befinner seg i en helsekrise, sa FRI-leder Ingvild Endestad på demonstrasjonen Trans Nok! på Eidsvoll Plass i Oslo i 2018. Torsdag 28. april skal transfargene fylle nye Regnbueplassen bare et steinkast unna.
Publisert Sist oppdatert

Samtidig som Norge feiret 50 årsjubileet til avkriminaliseringen av sex mellom menn, fortalte Oslo kommunes helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) at de har blitt bedt om å stoppe hormonbehandling av Statsforvalteren.

Bydelsoverlege i Grünerløkka bydel Lars Erik Hansen opplyser til Blikk at de venter på innkalling til møte med Statsforvalteren og Helsedirektoratet og at han håper på rask avklaring.

I mellomtiden står 50 personer i behandlingskø, også de uten informasjon om når de kan starte på kjønnsbekreftende hormoner.

Isak Bradley, Leder i Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI) sier tilbudet må startes opp igjen så raskt som mulig.

– Det er snakk om en livreddende behandling. Dette er nødvendig helsehjelp. Det er jo traumatiserende å endelig få hjelp, men så få høre at du ikke får det, sier Bradley til Blikk.

Dette er saken:

  • I forrige uke skrev NRK at Statsforvalteren har bedt Helsestasjonen for kjønn og seksualitet (HKS) i Oslo om å stoppe hormonbehandling til nye pasienter på ubestemt tid. Statsforvalteren har ifølge NRK fått inn to klager og ett varsel mot HKS den siste tiden. Samtidig har Statsforvalteren åpnet tilsynssak mot HKS
  • I et brev til HKS fra januar skriver Statsforvalteren at det «kun er spesialisthelsetjenesten som kan foreskrive oppstart av hormonbehandling» og at «Statsforvalteren forutsetter at HKS merker seg tilbakemeldingen og innretter sin virksomhet i henhold til denne i fremtiden»
  • Instruksen om å stanse hormonbehandling gjelder kun pasienter som står i kø til å starte på kjønnsbekreftende hormoner
  • Ifølge bydelen gjelder dette om lag 50 personer som står på venteliste, 12 av dem under 18 år. Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI) sier til Blikk at det kan gjelde enda flere
  • Hanne Fisknes, seksjonssjef i helseavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, Hanne Fisknes, sier til NRK at de ikke har pålagt HKS å ikke lenger starte opp hormonbehandling til nye pasienter. Bydelsoverlege i Grünerløkka i Oslo, Lars Erik Hansen, leser brevet som en instruks om å stanse all hormonbehandling

  • Torsdag 28. april avholdes protesten «Transskriket» som en protest mot innskrenkingen av HKS sitt tilbud i både Oslo, Bergen. I Trondheim arrangeres protesten fredag 29. april, mens den i Stavanger og Kristiansand arrangeres lørdag 30. april

Mener pasientgruppen ikke blir hørt

– Du kan forestille deg at du har fortalt venner og bygget opp en forventning når du har fått beskjed om at du skal starte opp på kjønnsbekreftende behandling. Kanskje kan du endelig puste litt, sier Bradley.

Leder i Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI), Isak Bradley.

PKI uttrykker stor skepsis til Rikshospitalets behandlingstilbud, som de mener har et behandlingsmonopol når det kommer til personer med kjønnsinkongruens.

Dagen etter nyheten om Statsforvalterens beskjed til HKS fikk organisasjonen sitt 1000. medlem. Dette gjør PKI til Norges største pasientorganisasjon for personer med kjønnsinkongruens.

– Denne saken sender signaler om at pasientgruppen faktisk ikke blir hørt, spesielt den delen som identifiserer seg som ikke-binære, som er en stor del av medlemsgruppen vår. Vi vet at Rikshospitalet ikke kommer til å gi dem behandlingen de trenger.

HKS: «Faren for at det bedrives pseudomedisin er overhengende»

HKS har fått beskjed om at all kommunikasjon med media gå via bydelsoverlegen. De kan derfor ikke uttale seg i saken.

Blikk har fått innsyn i en klage sendt fra HKS til Statsforvalteren i februar. Her bestrider HKS beslutningen om at de ikke lenger kan foreskrive oppstart av hormonbehandling til personer med kjønnsinkongruens.

Dette begrunner helsestasjonen blant annet med at tilbudet ved Rikshospitalet ikke er i samsvar med de overordnede føringer i den nasjonale retningslinjen fra Helsedirektoratet og at Rikshospitalet heller ikke følger endringene i diagnosemanualen til ICD11.

«De som arbeider der har for de aller flestes vedkommende, ingen spesialisering på feltet. Faren for at det bedrives pseudomedisin er overhengende», skriver HKS om Rikshospitalet (NBTS).

«Vi behandler et så stort antall at det ville sprenge NBTS kapasitet og føre til enda lengre ventetider, enda mer angst, depresjon og suicid. Vurdert på bakgrunn av CV’er, klinisk erfaring og høyspesialisert kunnskap på feltet kjønnsinkongruens anser HKS det for medisinsk uforsvarlig å overlate våre klienter til NBTS.»

– Livreddende arbeid

Bradley forteller at PKI nå samarbeider med organisasjoner som Skeiv Ungdom og FRI, og er i dialog med politikere, blant annet fra partiet Rødt. Han sier saken endrer seg så raskt at det er vanskelig å vite sikkert hva som vil skje videre.

– Vi har i mange år bedt Helsedirektoratet om å skjære igjennom og be Rikshospitalet følge retningslinjene for behandling av personer med kjønnsinkongruens. HKS møter pasientene og hører faktisk på deres behov. Det gjør ikke Rikshospitalet. Helsedirektoratet argumenterer med at flere er fornøyde med Rikshospitalets behandling, men det er en stor gruppe som aldri får tilgang til denne behandlingen. I tillegg har du de som ikke er fornøyde, men er redde for å klage fordi det vil frata dem behandlingstilbudet deres.

– Jeg ønsker at Staten skal ta ansvar. Ta ansvar for å behandle transpersoner med verdighet. Dette er inhumant, et er uverdig og det påvirker så mange. Mange har vært avhengige av HKS og deres livreddende arbeid. Heldigvis har det eksistert et alternativ til Rikshospitalet i Oslo. Det gjør det ikke i resten av landet, sier Bradley.

Helsestasjonen for kjønn og seksualitet (HKS)

  • Et gratis tilbud på Grünerløkka helsestasjon for personer under 30 år som ønsker å snakke om skeive tema. I fjor fikk rundt 100 unge og voksne med kjønnsinkongruens kjønnsbekreftende hormoner ved HKS
  • Helsestasjonen har spesialkompetanse på trans, kjønnsidentitet og seksualitet og er bemannet med lege, psykolog, helsesøster og sexologiske rådgivere. Men det er fordi den ikke er en del av spesialisthelsetjenesten at det nå råder usikkerhet rundt hvorvidt HKS skal få tilby kjønnsbekreftende hormoner
  • Før usikkerheten rundt behandlingstilbudet, hadde HKS tillatelse til å gi «kjønnsbekreftende støtte og behandling på lavterskelnivå». De kan også henvise til andre behandlere og institusjoner

Powered by Labrador CMS