Konverteringsterapi

– Å være skeiv er ikke noe sykt som trenger terapi

Tirsdag ble det offisielt vedtatt i Stortinget at konverteringsterapi blir forbudt i Norge. De skeive organisasjonene samlet seg på Stortinget for å feire med kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap).

Solveig Gjesdal (Skeivt kristent nettverk), Jane-Victorius Bonsaksen (Skeiv ungdom), Henning Meling (Skeivt kristent nettverk), Åse Kristin Ask Bakke (stortingsrepresentant, Ap), Lubna Jaffery (kultur- og likestillingsminister), Jonas Yassin Iversen (Skeivt kristent nettverk), Jouvnas Bruun Arnesen (Garmeres), Helin Sado (PKI), Begard Reza (Salam), Dan Bjørke (Oslo Pride) og Hilde Arntsen (FRI).
Publisert Sist oppdatert

Tirsdag voterte Stortinget over lovforslaget, som ble vedtatt med 85 mot 15 stemmer.

De skeive organisasjonene ble invitert til Stortinget etter voteringen, for å feire sammen med kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap).

Arbeidet med loven går langt tilbake i tid. I 2019 fremmet Anette Trettebergstuen (Ap) og MDG et representantforslag om å innføre et forbud mot såkalt homoterapi. Stortinget stemte mot, og daværende likestillingsminister Trine Skei Grande satte i stedet i gang med en utredning. Den ble grunnlaget for lovforslaget fra Solbergregjeringen i 2021 om å forby konverteringsterapi, men bare for personer under 16 år. Forslaget møtte massiv kritikk blant annet fordi denne krenkelsen ikke bare rammer barn. Etter valget samme år kom Ap og Sp i regjering, og i juni året etter sendte daværende likestillingsminister Trettebergstuen ut et nytt forslag på høring. 30. november i år fikk det omsider støtte i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Og tirsdag 12. desember, stemte et klart stortingsflertall for lovforbudet mot konverteringsterapi.

Sjarmøretappen

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery takket alle som har jobbet fram loven, og spesielt de skeive organisasjonene.

– Det er hyggelig at jeg får ta sjarmøretappen. Det har vært et hardt arbeid fra mange. Men den hardeste jobben er det de skeive organisasjonene som har gjort. Og ikke minst alle skeive som har opplevd å skulle bli konvertert til noe de ikke er. Uten alt dette hadde det ikke blitt en lov, sier kultur- og likestillingsministeren.

FRI-leder Hilde Arntsen takket Stortinget og kultur- og likestillingsministeren på vegne av de skeive organisasjonene.

– Å være skeiv er ikke noe sykt som trenger terapi, sa Arntsen i Vandrehallen i Stortinget.

– Vi som skeive organisasjoner vil på vegne av medlemmene våre takke dere for et viktig og historisk politisk gjennomslag. Det betyr mye, og det betyr mye for de som kommer etter oss, sa Arntsen

– Mange skeive har vonde og skadelige erfaringer gjennom både oppvekst og voksenliv, som blant annet handler om forsøk på å endre noe grunnleggende ved våre identiteter. At vår opplevelse av kjønn og seksualitet ikke er friskt og kan endres, bare vi ønsker det nok. Men vi ønsker jo bare å få være oss. Å få leve trygge, frie liv som de vi er. Å ha de samme rettighetene som majoriteten og bli beskyttet mot praksiser som er skadelige for oss. I dag har dere vedtatt et forbud som tydelig viser oss skeive at dere er enige med oss i det, sa FRI-lederen.

Stor og viktig dag

Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) la i oktober frem rapporten «Erfaringer med konverteringsterapi blant skeive». Undersøkelsen er basert på svar fra 253 lhbt+-personer, som i all hovedsak har bakgrunn fra kristne trossamfunn. Skeivt kristent nettverk kjenner til medlemmer i egen organisasjon som har blitt utsatt for konverteringsterapi, i forskjellige former.

– Det er en stor og viktig dag, og vi i Skeivt kristent nettverk har ventet på denne loven i lang tid. Den kommer ikke en dag for tidlig, sier Solveig Gjesdal, generalsekretær i Skeivt kristent nettverk.

– Vi har mange eksempler på at konverteringsterapi skjer, og mange i vårt nettverk er utsatte. Det at loven fikk et så bredt flertall er noe vi er glade for, sier Gjesdal til Blikk.

Taushetsbelagt

Begard Reza, generalsekretær i Salam.

Blant dem som har bidratt til Bufdirs rapport er 93 prosent kristne. Kun én prosent er muslimer. I en rapport gjort av britiske myndigheter i 2018 kommer det frem at en dobbelt så stor andel av respondentene med muslimsk bakgrunn har meldt om å ha blitt utsatt for eller fått tilbud om konverteringsterapi, sammenlignet med dem som har kristen bakgrunn. Tilsvarende forskning er ennå ikke gjort i Norge.

For organisasjonen Salam er loven mot konverteringsterapi velkommen, og etterlengtet.

– Vi i Salam er veldig takknemlige for at denne loven endelig har blitt vedtatt. Det er andre land som allerede har vedtatt slike lover, sier Begard Reza, generalsekretær i Salam.

– Denne loven er en lov som vil hjelpe våre kristne søsken mest. Det skeive er taushetsbelagt i muslimske miljøer. For skeive muslimer er alternativene å leve i sølibat, lyve eller skaffe seg en kone eller mann. Denne loven vil også ha en ringeffekt overfor muslimske miljøer om at denne praksisen ikke er ok, og at det når blir forbudt, sier Reza.

 

 

Powered by Labrador CMS