Ukraina

Samarbeider om flyktningeplan

FRI, Skeiv Verden og Helsingforskomitéen jobber sammen for å hjelpe ukrainske lhbt+flyktninger.

Publisert

– Vi har søkt sammen fordi vi ser at vi trenger å legge en plan rundt for eksempel bosetting og videre oppfølging, sier FRI-leder Inge Alexander Gjestvang.

– Det samme gjelder tilgang til kontorplasser. De som kommer bør få muligheten til å fortsette å jobbe her, for vi kan vente oss flere aktivister. Ikke minst er det viktig å tilby et trygt skeivt miljø,

Han mener det er viktig å ikke kun fokusere på ukrainske flyktninger.

– Vi vet at russiske og hviterussiske skeive aktivister har vært i eksil i Ukraina og at de nå må flykte igjen. Når det strammes til enda hardere i Hviterussland og Russland skaper det veldig utfordrende situasjoner for aktivister og menneskerettighetsforkjempere i disse landene. Dette er også grunnen til at vi i første tildeling fra Solidaritetsfondet vårt har understreket at hjelpen ikke kun går til ukrainere, men alle lhbt+personer som er berørt av krigen.

– Vil det bli aktuelt å be det skeive miljøet om hjelp?

– Det er alltid viktig å tilby skeive flyktninger et skeivt fellesskap og støtte, så vi ser for oss at vi etter hvert trenger hjelp fra frivillige som kan bidra med sosiale nettverk og annen oppfølging. Men først må vi legge en plan for å dekke primærbehov. De som ønsker å bidra kan i første omgang henvende seg til kommunen de bor i.

Powered by Labrador CMS