FRI

FRIs kontrollkomité med kraftig kritikk

«Manglende forståelse i alle ledd», heter det i rapporten fra FRIs kontrollkomité i etterkant av FRI-leder Inge Alexander Gjestvangs avgang. – Vi vil jobbe aktivt med anbefalingene innad i organisasjonen, sier FRI-leder Hilde Arntsen.

– Vi tar rapporten, ikke bare til orientering, men vil jobbe aktivt med anbefalingene innad i organisasjonen, sier FRI-leder Hilde Arntsen.
Publisert Sist oppdatert

I september kom nyheten om at fem medlemmer av sentralstyret i FRI, deriblant to nestledere, fratrådte sine verv. Årsaken var mistillit til ledelsen.

Mistilliten førte til at FRIs landsstyre vedtok å sette ned et interimstyre bestående av gjenstående sentralstyremedlemmer og leder av Skeiv ungdom. I tillegg bestemte landsstyret å nedsette et eget utvalg for en intern varslingssak. I oktober kom nyheten om at FRI-leder Inge Alexander Gjestvang trakk seg som leder.

Nå har kontrollkomiteen kommet med sin evaluering av konfliktene, og i rapporten beskrives blant annet en «manglende forståelse i alle ledd» som årsak. Den interne håndteringen får kritikk av kontrollkomiteen ifølge rapporten Blikk har fått tilgang til.

«Konflikter kan oppstå i alle organisasjoner, derfor er evnen til å rydde opp, og finne løsninger som involverte parter kan leve med viktig. Gode rutiner og retningslinjer for å håndtere konflikter må på plass. Ansvaret for å bidra til et godt samarbeidsklima og færrest mulig konflikter omfatter alle tillitsvalgte på alle nivåer i organisasjonen», skriver komiteen.

Ifølge rapporten viser varselet, og håndteringen av dette, store svakheter i rutiner og praksis som må ryddes opp i.

– Rapporten ble lagt fram på det ekstraordinære landsmøtet, ikke til behandling, men til orientering. Det er noen viktige anbefalinger i rapporten som vi vil ta tak igjennom sentralstyret og landsstyret. Hovedanbefalingene som rapporten viser til vil bli saker på det første landsstyremøtet i januar, sier FRI-leder Hilde Arntsen i en kommentar til Blikk.

Arntsen forteller videre rapporten vil tilgjengeliggjøres til alle FRI-medlemmer.

– Vi vet at vi har medlemmer som har vært veldig involvert og engasjert i disse utfordringene organisasjonen har stått i. Vi tar rapporten, ikke bare til orientering, men vil jobbe aktivt med anbefalingene innad i organisasjonen, sier Arntsen til Blikk.

 

 

Powered by Labrador CMS