Politikk

Over 36 millioner til skeive organisasjoner

– En reell økning, sier Omar Orhan Akhtar, fungerende styreleder i Skeiv Verden om potten i regjeringens tilskuddsordning for kjønns- og seksualitetsmangfold.

– I handlingsplanen står det jo at vår målgruppe, Skeiv Verden, er prioritert, og da er det gledelig å se at vi er nevnt spesifikt, sier Omar Orhan Akhtar, fungerende styreleder i Skeiv Verden.
Publisert

– Det burde være selvsagt at folk i Norge skal kunne leve frie og trygge liv. Men slik er det ikke for alle. De skeive organisasjonene gjør en svært viktig jobb for å bedre situasjonen for skeive i Norge, og vi vil bidra til å løfte fram stemmene deres og perspektiv, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

På oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet bevilget Bufdir 19,1 millioner kroner i tilskudd til organisasjoner som jobber for å styrke aksepten for kjønns- og seksualitetsmangfold i 2022.

Det var en økning på over tre millioner kroner fra 2021. Regjeringen foreslo å videreføre bevilgningen til ordningen med 35,5 millioner kroner i 2024, men potten har nå endt på 36 millioner kroner.

Organisasjoner og pridearrangører

I år skal nærmere 25 millioner av potten på 36 millioner kroner går til driftstilskudd til tolv organisasjoner på feltet. Blant de største mottakerne er:

FRI, Skeiv Ungdom, Skeiv Verden, Salam, Skeivt kristent nettverk, Harry Benjamin Ressurssenter og Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens.

I tillegg får en rekke Pridefestivaler rundt om i landet også tilskudd, så som: Oslo Pride, Arctic Pride i Tromsø, Arendal på skeiva, Fjellfri i Tynset, Skeivå Rogaland Pride, Moss Pride, Regnbuedagene i Bergen og Trans Pride.

– På disse festivalene feirer vi mangfoldet og retten til å være seg selv. De handler også om fellesskap, om å inkludere, løfte og sette søkelys på utfordringene som står igjen, sier kultur- og likestillingsministeren.

Totalt er tilskuddsordningen for kjønns- og seksualitetsmangfold på nesten 36,1 millioner kroner. Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som behandler søknader og fordeler midlene på vegne av Kultur- og likestillingsdepartementet.

En reell økning

Både Skeiv Verden og Salam er nevnt som mottakere av midler.

– I utgangspunktet er dette gledelige nyheter, sier Omar Orhan Akhtar, fungerende styreleder i Skeiv Verden.

– Denne potten er en reell økning. Det er kjempefint. I handlingsplanen står det jo at vår målgruppe, Skeiv Verden, er prioritert, og da er det gledelig å se at vi er nevnt spesifikt. Det gjør det enklere for oss å be om tilskudd til arbeidet vårt, sier Omar Orhan Akhtar i en kommentar til Blikk.

Oslo Pride, i tillegg til en rekke andre Pride-arrangører vil også nyte godt av tilskuddene.

– Vi er veldig glade for tilskuddet fra regjeringen. Det er krevende tider å drive skeive organisasjoner og prider i, og da er stabile statlige tilskudd viktig, sier Oslo Pride-leder Dan Bjørke i en kommentar til Blikk.

Doblet støtte

Ifølge FRI har det har vært jobbet mye og i mange år med at den såkalte lhbti-potten til skeive organisasjoner skal økes.

– I fjor ble støtten nesten doblet, og det er veldig gledelig å se at regjeringen fortsetter å styrke arbeidet som vi som skeive organisasjoner gjør, sier FRI-leder Hilde Arntsen.

– Disse pengene brukes av oss i FRI hver dag for å jobbe overordnet for å sikre rettigheter og mot diskriminering av skeive. Økt støtte gir blant annet fylkeslagene våre mulighet til å skape enda flere og bedre møteplasser der hvor folk bor.

 

 

 

Powered by Labrador CMS