Livssyn

Skuffet over Frikirkens vedtak om likekjønnet ekteskap

Men Skeivt kristent nettverk synes også det er oppløftende at en tredjedel stemte mot formuleringene i Frikirkens nye samlivsdokument.

Publisert Sist oppdatert

Under Frikirkens synodemøte i helgen ble det vedtatt et nytt samlivsdokument, med tittelen:

«Frikirkens lære om seksualitet og ekteskap».

I dokumentet heter det blant annet at bibeltekster om homofili sier at likekjønnet samliv er i strid med Guds vilje.

Ifølge Vårt Land vedtok et flertall på 105 mot 56 at synet på likekjønnet samliv skal anses som et bekjennelsesspørsmål, og at det dermed inngår i Frikirkens læregrunnlag som ordinerte medarbeidere er forpliktet på.

 Det skal ha vært uklart hvordan bekjennelsesspørsmål skal forstås. Men i praksis betyr vedtaket at ordinerte forplikter seg til å følge det som ble vedtatt.

Samtidig åpnet synodemøtet, som altså er Frikirkens øverste demokratiske beslutningsorgan med møte hvert tredje år, for at det skal være mulig for menigheter, og ikke bare enkeltpersoner å bryte med kirkesamfunnet.

Generalsekretær i Skeivt kristent nettverk (SKN) Solveig Gjesdal forteller at det har vært en tøff vår for deres medlemmer.

 

SKN skuffet

– Vi synes selvfølgelig at vedtaket på synoden er skuffende, sier generalsekretær Solveig Gjesdal i Skeivt kristent nettverk (SKN) til Blikk.

– Likevel viste avstemningen at en tredjedel ville ha endring i Frikirkens samlivssyn. Så denne prosessen har vist at det finnes et stort mindretall som støtter skeive.

Gjesdal fremholder at det nå blir opp til hvert enkelt medlem, og menighet, om det skal arbeides videre innenfor kirkesamfunnet for at det skal bli en endring, eller om det er ønskelig å heller bryte med Frikirken sentralt.

– SKN har ikke noe vedtak på hva som er en god fremgangsmåte her. Det må være opp til den enkelte. 

– Men det er viktig å ha en demokratisk stemme, sier Gjesdal.

Gråsone

Det er også et punkt i samlivsdokumentet om konverteringsterapi. Dette kan tolkes som at den nå forbudte terapien fortsatt vil kunne finne sted. Ordlyden er:

«Mennesker som ønsker hjelp til å leve etter Bibelens ord om seksualitet bør få det, men målet må ikke først og fremst være endring av seksuell tiltrekning».

– Jeg synes det er urovekkende at Frikirken har vedtatt et dokument som er såpass i gråsonen, sier Gjesdal.

Ifølge Vårt Land oppfattet flere på synodemøtet formuleringen som problematisk. Samtidig ble det hevdet fra konservativt hold at dette er innfor.

Kjell Andreas Magnus, synoderådsmedlem og eldste i Hånes frikirke skal ha sagt at han var villig til å gå i fengsel for dette han kalte samvittighetsfrihet.

– Det er et radikalt utsagn. Vi i SKN synes det er viktig at Frikirken ikke utfordrer loven. Konverteringsterapi er svært skadelig, og det er flere som lider etter å ha vært utsatt for dette, sier Gjesdal.

 

Skal sanksjonere

Ikke bare Frikirken holdt lands- og læremøter i helgen. Hos Baptistene stemte i følge Vårt Land over 90 prosent for å sanksjonere menigheter som bryter med kirkesamfunnets vedtekter.

Sanksjoner som suspensjon og deretter utestengelse gjaldt flere vedtekter enn samlivsspørsmål, selv om dette var et vesentlig punkt i avstemningen.

Avstemningen skjedde fordi fjorårets møte vedtok å suspendere menigheter som ikke fulgte retningslinjer om at medlemmene i menighetsråd eller pastorer ikke kunne leve i likekjønnede partnerskap.

– Vedtaket var ikke overraskende med tanke på fjorårets vedtak. Men det blir interessant å følge med på hvordan de vil praktisere suspendering av menigheter og enkeltpersoner framover, sier Gjesdal.

SKN håper at baptistene vil følge god baptistisk tradisjon og respektere selvstendighet i samvittighetsspørsmå, som samliv.

 

Krevende vår

Spørsmål om samliv har også vært opp i flere andre frimenigheter i løpet av våren. De fleste har landet på et konservativt standpunkt.

SKN har ingen formell rolle i læreprosessene i de ulike trossamfunnene.

– Men vi følger med. Alle disse prosessene er svært krevende for oss og våre medlemmer.

– Det er en lang vei å gå i mange menigheter. Vi i SKN jobber for at alle skeive skal bli inkludert, og heier på alle små skritt på veien mot full inkludering. Tankene våre går til alle skeive og skeives støttespillere i disse menighetene, sier Gjesdal.

 

 

Powered by Labrador CMS