Meninger

– Åpent brev til Krf og FrP

– Det at deres forståelse av identitet og seksualitet er så begrenset at dere tror at barn blir usikker på egen identitet av å høre om og respektere mangfold er IKKE den moralske fleksen dere tror det er, skriver representanter for Smil, Poly Norge, SIKS - Seksuell rådgivning og Ung BDSM Norge.

Publisert

Skamkulturens moralistmafia jobber hardt for å sykeliggjøre, fornekte og forby sunn seksualitet.

I det siste har vi igjen sett mange eksempler på dette i forbindelse med 8. mars, en russebuss, utspill om at eldre ikke har bruk for porno og nå at rosa kompetanse er uvitenskapelig. Vi som samfunn trenger å ta et oppgjør med skamkulturen.

Som i keiserens nye klær, så er skamkulturens skreddere svært så overtalende når de viser frem sitt verk.

Se bare på denne fabrikkerte sammenhengen mellom «pornokulturen» og overgrep, messer de, med skam som sitt våpen. Se på alle disse unge som blir «påvirket til å bli skeiv».

Det er altfor mange som jobber altfor hardt med å spre seksuell skam.

Ofte er det kjønnsidentitet, porno, BDSM og fetisjisme som er på hoggestabben og brukes som skremselspropaganda. Men noen av de miljøene der en ser færrest seksuelle overgrep er i etablerte normbrytende miljøer.

I BDSM-miljøer holder vi for eksempel kurs om samtykke og om trygg praksis, når en liker sex som kan inneholde for eksempel pustekontroll. I miljøer der en snakker åpent om normbrytende seksualitet, fetisjer, kink og BDSM, er det lite skam.

Noe annet det er veldig lite av er overgrep i nære relasjoner. Da SMil-Norge kontaktet politiets avdeling for vold i nære relasjoner for å foreslå samarbeid for gjensidig læring, ble det avvist med begrunnelse at de «aldri» fikk inn noen saker fra vårt miljø.

De gangene vi som interesseorganisasjon har jobbet sammen med politiet i saker der det har vært behov for vår fagekspertise, så har det med stor overvekt omhandlet personer utenfor etablerte miljø.

Vi er svært enig med moralistmafiaen i en ting: Barn bør ikke se på porno.

På samme måte som barn ikke bør kjøre bil. De er ikke utviklet nok.

Men det er ingen som tar til orde for å forby biler. Heller ikke krav om at biler og bilnøkler må gjemmes bort. Det gis opplæring i trafikkregler og trafikkvett til barn fra tidlig alder og barn forstår at bilkjøring er for voksne. Bilnøkkelen får ligge i fred i gangen både synlig og tilgjengelig.

Dette er oppskriften til hvordan beskytte barn fra å se noe de ikke er utviklet nok til å forstå.

Det er, med noen svært få unntak, ikke et normbrytende tenningsmønster eller tilgang på porno som gjør at en person begår overgrep.

Gjennom å gjøre seksuell tenning og sex tabubelagt og skambelagt økes sannsynligheten for overgrep. Skamkulturens kvelertak på den sunne seksualiteten, ødelegger for god kommunikasjon.

Er det noe vi i sexpositive miljøer vet, så er det at god kommunikasjon er essensielt for grensesetting og samtykke, og at skam gjør det vanskeligere å snakke sammen.

La oss snakke forskning

Synsing og forskning har ikke samme verdi. Påstander om at det å se porno KAN henge sammen med overgrep, er synsing basert på forutinntatthet, uten forskning som viser årsakssammenheng.

La oss forklare med et eksempel:

Tar du utgangspunkt i ulike geografiske områder vil du se at i områder med polutsalg er det også bedehus. Om en da er en person som er ekstremt negativ til enten religion eller alkohol, så vil en da påstå at det ene driver frem et behov for det andre.

Virkeligheten er at det ikke er en årsakssammenheng mellom de to. Det som avgjør om et område har pol og bedehus, er et tredje element – folk.

Midt på Hardangervidda og ute på Mjøsa er det hverken bedehus eller polutsalg, fordi der bor det heller ikke folk.

Forskning viser at en får bedre forståelse av behov, kropp og seksualitet, samt at seksuelle erfaringer blir bedre og tryggere, med god kunnskap.

Dersom porno er den eneste kilden til seksualundervisning, så blir også møtet med sex ofte en erfaring med lav kvalitet. Derfor er det viktig å inkludere mer kunnskap om normbrytende seksualitet i seksualundervisning.

Fjern skammen knyttet til å tenne på normbrytende sex, slik at ingen gjemmer seg bort og kun ser på porno.

Forskning viser at god, tilrettelagt seksualundervisning har en positiv effekt på debutalder, uønskede graviditeter og mengden overgrep. Kunnskap virker forebyggende. Tilgjengelig tilrettelagt kunnskap om seksuelt mangfold vil være et godt tilskudd til seksualundervisning.

Moralistmafiaens kamp mot mangfold, porno, BDSM og fetisjisme er kun moralisme. Mange som ikke er del av et sexpositivt miljø har mye å lære fra oss om respekt, åpenhet, grensesetting og ikke minst samtykke.

Kampen mot overgrep må gjøres med kunnskap, undervisning og oppdragelse, for å skape god seksuell folkeskikk.

Det må gjøres med mer åpenhet, mer kunnskap og mindre skam. Ikke mer skamlegging av seksualitet. Skam er en kilde til mindre kommunikasjon, dårligere interaksjon, økte fordommer og redusert grenseforståelse, som øker risiko for overgrep.

Overgrep og bruk av porno er som bedehus og polutsalg, en ser en korrelasjon, men ikke årsakssammenheng.

Årsakssammenheng finner en i derimot veldig tydelig mellom skam og manglende trygg god kommunikasjon om grenser og samtykke.

Powered by Labrador CMS