Sex

Nedgang i seksuelt overførbare infeksjoner: – Gleden kan være kortvarig

Selv om hivtallene går ned, har gonoré og syfilis de siste årene vært et økende problem blant menn som har sex med menn.

Antallet nye hivtilfeller var i 2021 på sitt laveste på 20 år. Den største nedgangen var blant menn som har sex med menn.
Publisert Sist oppdatert

Antallet nye hivtilfeller var i 2021 på sitt laveste på 20 år. Den største nedgangen var blant menn som har sex med menn.

Helseutvalget forbedrer nå test-tilbudet.

– For å møte utfordringene med økt gonoré og syfilis vil vi om kort tid lansere selvtest for hiv og et forbedret tilbud for testing av andre seksuelt overførbare infeksjoner på Sjekkpunkt. Svartiden fra man tar en test til man får et resultat blir betydelig redusert, sier Rolf Angelvedt, daglig leder i Helseutvalget.

Utfordrende å avdekke nye tilfeller

Pandemien har hatt innvirkning på nedgangen i seksuelt overførbare infeksjoner. Nedstenging av uteliv, sosial distansering og reiserestriksjoner har trolig bidratt. Helseutvalget forbereder seg på en mulig økning nå når samfunnet igjen har åpnet opp.

Rolf Angeltvedt er daglig leder i Helseutvalget.

– Vi tar imot alle gode nyheter vi kan få i disse postkoronatider. Selv om gleden kan være kortvarig er vi fornøyd med fortsatt nedgang i hiv, gonoré og syfilis, sier daglig leder i Helseutvalget Rolf Angeltvedt.

Forekomsten av gonoré og syfilis blant msm har økt kraftig de seneste årene, selv om antallet nye tilfeller gikk ned i 2021. I fjor utgjorde msm 72 prosent av de nye tilfellene av gonoré og 95 prosent av tilfellene av syfilis.

– Disse infeksjonene vil igjen få fotfeste i våre miljøer nå som samfunnet åpner opp igjen etter to år med koronarestriksjoner. Det vil bli større utfordringer knyttet til å avdekke nye tilfeller med hiv, sier Angeltvedt.

De fleste som smittes med gonoré og syfilis smittes ved tilfeldig og anonym sex i Oslo og europeiske storbyer.

Dersom gonoré ikke oppdages og behandles, kan infeksjonen medføre smerter, i verste fall infertilitet. Ubehandlet syfilis kan etter 10-12 år syfilis føre til hjerte- og blodkarkomplikasjoner og utvikling av nevrologiske og psykiatriske symptomer. Ifølge Folkehelseinstituttet utvikler omtrent 30 prosent av ubehandlede syfilispasienter disse symptomene.

Hivnedgang

I 2021 ble det meldt om 102 nye tilfeller av hiv i Norge. Det er det laveste antallet på mer enn 20 år. Størst nedgang i meldte tilfeller i 2021 kom blant menn som har sex med menn (msm) der det ble påvist 36 nye tilfeller mot 63 i 2020.

– Vi ser forhåpentligvis starten på slutten for nye hivtilfeller med smittested i Norge, da særlig blant etniske norske menn som har sex med menn. Dessverre har vi liten tro på at denne nedgangen vil fortsette når vi snakker om gonoré og syfilis, sier daglig leder i Helseutvalget Rolf Angeltvedt.

FHI peker på nye forebyggende medisiner som en av de viktigste årsakene til nedgangen i hivsmitten, selv om pandemien trolig også har hatt en innvirkning.

Powered by Labrador CMS