Oslo kommune

Enstemmig om ny handlingsplan

– Det er en bra og ambisiøs handlingsplan, som tar mangfold og skeive på alvor, sier Julianne Ferskaug (V), byråd for sosiale tjenester i Oslo kommune.

– Opplæring og økt kompetanse er viktig. Jeg har tro på at hvis man har kunnskap om noe, har man også bedre forståelse, sier Julianne Ferskaug (V), byråd for sosiale tjenester i Oslo kommune.
Publisert Sist oppdatert

Oslo kommunes handlingsplan «Stolt og fri» ble enstemmig vedtatt i bystyret onsdag kveld.

Oslo kommunes handlingsplan «Stolt og fri» skal videreføres i 2024 til 2028. Planen inneholder 22 punkter for hvordan Oslo skal bli en «varmere by med plass til alle, fri for diskriminering og mobbing.» Ambisjon er at tiltakene skal kunne kvitteres ut innen 2028.

– Det er en bra og ambisiøs handlingsplan, som tar mangfold og skeive på alvor. Det er en plan som feirer det skeive og som tar et klart standpunkt mot diskriminering og hat, sier byråd for sosiale tjenester, Julianne Ferskaug (V).

Oslo kommune skal synliggjøre og feire det skeive Oslo for å øke anerkjennelsen av kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslos befolkning. Det var et av målene i «Stolt og fri - handlingsplan for kjønn-, kjønnsuttrykk- og seksualitetsmangfold» (2020–2023), som videreføres i 2024-2028 sammen med en rekke nye tiltak.

– Jeg vil skryte av det forrige byrådet som har jobbet fram en god handlingsplan, og ikke minst Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold, som har kommet med viktige innspill. Planen er også et resultat av innspill fra en rekke organisasjoner. Det nye byrådet ville ikke opprettholdt planen hvis ikke vi syntes det var et godt stykke arbeid, sier Ferskaug til Blikk.

– Jeg vil også berømme den felles innsatsen som er gjort i bystyret med å peke ut en tydelig retning i arbeidet.

Arbeiderpartiets bystyrerepresentant Jon Reidar Øyans forslag om å sørge for at Regnbuegata utenfor London Pub blir bilfri og stengt for gjennomkjøring, fikk ikke flertall.

– Når sant skal sies, så forsøkte det forrige byrådet også å få det på plass, uten å lykkes. Slik det er nå er det allerede gjort tiltak for å gjøre gata så bilfri som overhodet mulig, uten å gjøre gata til en gågate. En gågate vil kreve en større omlegging av området. Det. ligger trikkeskinner i gata, som må brukes ved behov. I tillegg må HC-parkering bort og varelevering stoppes hvis det skal gjøres til gågate. Men det jeg mener vil være hensiktsmessig er å se på muligheter fremover, og se om vi kan komme fram til en mellomløsning, sier Ferskaug.

Vi er enige om politikken som handler om kjønns- og seksualitetsmangfold, sier Jon Reidar Øyan (Ap) om det politiske samarbeidet i Oslo kommune.

Jon Reidar Øyan (Ap) er takknemlig for at byrådet ikke trakk saken om handlingsplan.

– Ofte, når et nytt byråd tar over så trekker de påbegynte saker. Nå er det et samlet, tverrpolitisk bystyre som står sammen om de 22 tiltakene i planen. Det var ingen som stemte imot, og det er en av de fine tingene ved Oslo og politikken i Oslo, Vi er enige om politikken som handler om kjønns- og seksualitetsmangfold, sier Øyan til Blikk.

– Når det er sagt, jeg kommer ikke til å gi meg i oslopolitikken før den regnbuegata har blitt! bilfri

Fra byrådsplattform til handlingsplan

 Handlingsplanen er delt opp i tre hovedpunkter, opplæring og økt kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold i kommunens tjenester og virksomheter, styrket vern mot diskriminering og økt inkludering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet, og synliggjøring og feiring av kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo.

– Opplæring og økt kompetanse er viktig. Jeg har tro på at hvis man har kunnskap om noe, har man også bedre forståelse. Selv om bystyret er enige om at likeverd og mangfold er en selvfølge og en verdi, så vet vi at det er en jobb å gjøre i samfunnet, sier Ferskaug.

Punktet som handler om styrket vern mot diskriminering og inkludering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet, fikk et tillegg signert Venstre og Høyre.

– Der fikk vi inn et punkt hentet fra Høyre og Venstres byrådsplattform, som sier at Oslo kommune skal være en foregangskommune på å være en inkluderende arbeidsplass for transpersoner. Det punktet fikk et overveldende flertall på gårsdagens bystyremøte. Det å få det punktet inn var viktig.

Jon Reidar Øyan (Ap) er sjokkert over at FrP, Krf og en uavhengig representant stemte mot forslaget om inkluderende arbeidsplass for transpersoner.

– At man stemmer mot at Oslo kommune skal være en inkluderende arbeidsplass for transpersoner er stygt. Hva mener de med det? At vi ikke skal bry oss så mye om at halvparten av transpersoner oppgir at de har blitt trakassert på arbeidsplass eller studiested minst én gang det siste året? spør Øyan.

I hovedpunktet som handler om synliggjøring og feiring av kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo, vil byrådet gå lenger enn tidligere handlingsplaner.

– Det handler ikke bare om at alle skal få være seg selv. Vi skal også feire det. Mange spør seg om det skeive trenger å være så synlig i byen vår. Svaret på det er: ja det trenger det.

– Så, til spørsmålet alle vil stille. Følger det penger med planen?

– Det ligger ikke budsjett i handlingsplaner. Men når vi skal følge opp planen og gjennomføre tiltak, så må se på hvordan vi best mulig skal gjøre det, og hvilke kostander det vil føre med seg, sier Julianne Ferskaug til Blikk.

 

 

Powered by Labrador CMS