Hatkrim

Tredobling av anmeldelser

Andre halvdel av 2022 etter terrorhandlingen i Oslo, var det en tredobling av antall anmeldelser for hatytringer rettet mot lhbt+personer, viser politiets årsrapport for hatkriminalitet.

Oslo politidistrikt har siden 2014 utgitt en egen årlig hatkrimrapport, og for første gang foreligger det nå en nasjonal rapport som viser omfanget av hatkriminalitet i Norge.
Publisert

 Ifølge politiets nasjonale årsrapport Hatkriminalitet i Norge 2022, har antall anmeldelser relatert til hatefulle ytringer rettet mot lhbt+personer økt med 57 prosent. Den største økningen kom i månedene etter terrorangrepet 25. juni i fjor.

 Når det gjelder det totale antallet anmeldelser for hatkriminalitet viser politiets årsrapport at i 2022 var det 932 anmeldelser. Det er en økning på 13 prosent i antall anmeldelser for hatkriminalitet sammenlignet med 2021. Og en økning 32 prosent sammenlignet med gjennomsnittet for perioden 2017-2021.

 Det betyr at sammenlignet med andre typer lovbrudd skiller hatkriminalitet seg ut med stor økning av antall anmeldelser. Etniske minoriteter og skeive befolkningen er mest utsatt for hatkriminalitet.

Bratt kurve

Ifølge rapporten økte anmeldelser av hatkriminalitet mot skeive i tiden etter terror-angrepet 25. juni. Samtidig viser rapportens vedlegg med statistikk over antall anmeldelser fra den skeive befolkningen for første halvdel av 2022 og første halvdel av 2023, en bratt kurve med en økning på hele 115, 9 prosent.

 Mellom januar og juni 2022 ble det registrert 63 anmeldelser mot 136 anmeldelser i samme periode i år.

 De fleste anmeldelser av hatkriminalitet skjer i sommermånedene juni, juli og august. I juni 2023 anmeldte skeive 57 saker mot 13 i samme måned året før.

 Type lovbrudd

 Hatkriminalitet omfatter ulike typer lovbrudd, men det er hatefulle ytringer og ulike typer vold som dominerer, og utgjør henholdsvis totalt 43 prosent og 30 prosent av anmeldelsene.

 Når det gjelder gruppen seksuell orientering utgjør hatefulle ytringer 40 prosent av anmeldelser for hatkriminalitet.

 Det er første gang siden 2018 at antall anmeldelser for hatefulle ytringer er større enn voldslovbrudd. Økningen i antall anmeldelser for hatefulle ytringer har økt med 157,6 prosent de siste fem årene, mot en økning i voldslovbrudd for samme periode på 26,6 prosent. I 2022 ble det anmeldt 85 saker som utgjør en økning på 57,4 prosent fra 2021.

 Kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk ble lagt til som eget hatmotiv 1. januar 2021, og som egen statistikkgruppe i politiets systemer 1. januar 2023. Fram til 1. januar 2023 har gruppen blitt registrert i statistikkgruppen seksuell orientering, men hatmotivet for lovbruddet har blitt registrert som kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

 For denne gruppen ble det i 2022 anmeldt 15 saker for hatefulle ytringer, en økning på 15, 4 prosent fra 2021. Når gjelder fysisk vold ble det i 2022 registrert 13 anmeldelser relatert til at hatmotivet var kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Kjønn og alder

Når det gjelder kjønn og alder på både ofre og gjerningspersoner er det menn/gutter som dominerer.

Homofile cis-menn er mer utsatt for vold enn lesbiske cis-kvinner. I 2022 var 122 anmeldelser for hatkriminalitet rettet mot skeive cis-menn, og 49 rettet mot skeive cis-kvinner.

 Det samme gjør seg gjeldende for kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk der kjønnskategorien menn/gutter er registrert med 26 anmeldelser mot 17 for kjønnskategorien kvinner/jenter.

Når det gjelder mistenkte gjerningsmenn er det i 2022 størst økning i den eldste og yngste aldersgruppen. Mistenkte på 50 år og eldre og mistenkte under 18 år. Ser man på antall mistenkte under 18 år for 2022 mot snittet for 2017-2021 er økningen på hele 98,3 prosent, noe som nesten tilsvarer en dobling.

I aldersgruppen 50 år eller eldre har det vært en økning på 107, 7 prosent fra 2021 til 2022.

Flest i Oslo

I rapporten redegjøres det ikke for hatmotiv i antall anmeldelser fordelt mellom politidistrikt, men de fleste anmeldelser skjer i hovedstaden. Oslo politidistrikt etterforsket rundt en tredjedel av anmeldte saker i 2022. 

Rapporten viser at Finnmark politidistrikt har med 180 prosent økning fra 2021, hatt den største prosentendringen. Antall anmeldelser for hatkriminalitet har økt fra 10 til 28 i 2023.

 

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS